I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen
En sone hvor alle kan bidra med historier og bilder fra nær fortid.

Om du er ny bør du lese dette.

BONNEGOLT SKOLE OG DET GAMLE ORGELET

På gården Bonnegolt, som ligger på østsiden av Farrisvannet, ble det i 1855 satt opp et nytt skolebygg, etter at skolen inntil da hadde hatt tilhold i leide lokaler.

SUNDET I HEDRUM, et ferjested

Kanskje er det noen som husker det gamle ferjestedet SUNDET i Hedrum. Her følger et bilde, dessverre ikke av beste kvalitet!

… og her følger et lite avisklipp fra ØP med relasjoner til stedet:

Smia i lågen( før den ble brent) Historiske bilder!

Jeg roter det vel til her nå! Her er bilder av Fløtningens smie i Lågen, like før den ble brent ned. Teddy.

Smia i lågen( før den ble brent) Historiske bilder!

Jeg roter det vel til her nå! Her er bilder av Fløtningens smie i Lågen, like før den ble brent ned. Teddy.

Jorden skjelver! Minner fra Jordskjelvet i Larvik i 1904 og 1851.

Bare lyden av ordene får det til å gå kaldt nedover ryggen vår. Minner fra barneskolen forteller om at vi fikk vite at en gang for lenge, lenge siden, hadde vårt nærområde blitt utsatt for naturenes voldsomme krefter. Men jeg kan ikke huske at vi ble fortalt at vi ikke bør lenger tilbake enn til 1904, da også vi fikk føle Moder Jord riste på skuldrene.

O. Borgen Møbelforretning, Larvik. Samlet av Jan Einar Bredal

Ettersom vi i disse dager har fått melding om at Origo, og dermed LINF, vil bli pensjonert, velger jeg å poste dette innlegget full av god, gammel Larvikshistrorie, selvom det kanskje burde vært “redigert” noe mer.

O. Borgen Møbelforretning.

ÅH, jeg kommer til å savne Denne sonen!

Hva gjør vi NÅ! Klarer dere å opprette sonen et annet sted? En blogg eller noe sånt? Når jeg tenker på alt det fantastisk spennende stoffet dere har jobbet for og tatt vare på til stor glede for oss….! Det regner til-og-med. Jeg er rett og slett deprimert jeg nå :-(

Carl Oscar Hallberg

Carl Oscar Hallberg (Halberg) (se bildet under) var født i Gøteborg, trolig i 1862. Han kom til Larvik i 1884, hvor han fikk ansettelse som mestersvenn hos Johan Ødegård. Ved dennes død kjøpte han forretningen av enken. Det fortelles i 1908 at C. O. Halberg har ”fornemmelig bestilling på Dekorations- og Skiltmaling”.

På den store handelsutstillingen som ble avholdt i Larvik i 1900, ble han tildelt ”Det Kgl. Selskabs for Norges Vel`s” bronsemedalje for sine skilt. Dette var ofte meget dekorative reklameskilt, malt på glass.

Thomas Nielsen Bugge Byfoged i Larvik

Thomas Bugge, Byfoged i Larvik, efter al Sandsynlighed Søn af Præsten i Etne, Hr Niels Hansen Bugge. Han maa da have været ganske lille da Faderen døde. Han nævnes i 1668 som Byfogd i Larvik, og af den ældste i det norske Rigsarkiv opbevarede Skrifteprotokol for Larvik (1673-90) ses at “Erlig, vellagt og vellfornemme Mand Mons. Thomas Nielsøn Bugge” indtil 1683 var “Hansz Høye Exellts Høybaarne Herre, Herr Stadtsholder Güldenlevs forordnede Byefogd udj Laurvigen”. Af Skrifteprotokollen for 1692 og af tvende ligeledes i Norske Rigsarkiv opbevarede Breve til Søkommissariatet, det ene dateret 29. Juni 1691 og den andet, fra Byfogdens Enke, dateret 13. Januar 1682, ses Thomas Nielsen Bugge at have indkøbt hos Bønderne Trælast til “Leveranz till Kongl. Mays Flaade”.

Magnus Bugge, Købmand i Larvik. Han nævnes ifte i Skifteprotokollerne fra 1683-1718 som “Borger udj Laurvig”. Den 10. november 1712 optændes en forfærdelig Ildebrand i Sr. Magnus Bugges Hus. Den tilskreves Uforsigtighed af en Pige, der var i Huset.

Norske styrker, med Larviks innslag, i Scotland og England under andre verdenskrig

Gjennom de 5 krigsårene 1940-45 skulle utrolig mange nordmenn få kortere eller lengre opphold i Scotland og England. Ikke få av disse var fra Larvik og distriktet omkring. Kanskje finnes det fortsatt upubliserte bilder og masse informasjon om deres krigsinnsats og kanskje også deres dagligliv.

Annonse

Larvik i nær fortid

Følges av 609 medlemmer.

Minner fra Larviksområdet i de siste 100 åra. Ulf starta sona i samarbeid med Janke og Otto.

Antall besøk fra 26. mai 2010
Mer om sonen

Origo Larvik i nær fortid er en sone på Origo. Les mer

Nye bilder