I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord sveitservilla

"Villa Solhaug" skal rives - stopp vandalene!

Kommunens planutvalg har gitt tillatelse til riving av Villa Solhaug på Nanset. Medlemmene fra FRP, Høyre og KRF stemte for å gi tillatelse, mens de to representantene fra AP og LL stemte mot.

Fortidsminneforeningen, Vestfold avdeling sier følgende:

Saken har et langt forløp da nåværende eier for flere år siden kjøpte eiendommen for å rive og bygge blokker. Nylig avslo byggesaksavdelingen i Larvik kommune en rivesøknad med henvisning til kommuneplanens bestemmelser. Eier klaget vedtaket da kommuneplanen ikke hjemler rivenekt. Rådmannen innstilte overfor politikerne i planutvalget på å imøtekomme klager, men konkluderte at planutvalget burde vedta midlertidig bygge og riveforbud inntil det lages en bevaringsplan for eiendommen. Det politiske flertallet gikk istedet inn for å gi rivetillatelse.

Vestfold fylkeskommune har betegnet eiendommen som en høy lokal og regional verneverdi og påpekt at eiendommen ennå ikke er vurdert etter nasjonale vernekriterier. Likevel valgte flertallet i Planutvalget i Larvik kommune sist tirsdag å tillate riving av den svært verdifulle historiske eiendommen.

Solhaug er et unikt sveitseranlegg organisert som et lukket firkanttun med port fra gaten og til hagen. Hovedbygningen har usedvanlig fine detaljer og bygningen er meget elegant komponert. Både interiør og eksteriør er usedvanlig helhetlig bevart og er av høy klasse. Anlegget kan fremvise mange dagligdagse detaljer og funksjoner som vitner om landlivet før 1900. Anlegget oppleves som en tidsreise til en svunnen epoke og er kanskje et av de mest interessante historiske anlegg i Larvik.

Det er uvisst når en riving vil iverksettes. For Larvik er vedtaket en kulturhistorisk katastrofe.

Når skal Larvik lære? Er det bare glass og betong som godt nok for “pengegutta” i Larvik? Nå er det på tide å stoppe vandalismen til denne gjengen!