I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord south

Rosholt i South Dakota er 100 år !

Det er ikke hver dag at distriktet vårt kan føle en viss tilhørlighet til en liten by på andre siden av jordkloden. Men den 11. august, og i den påfølgende uken, feires utrolig nok ett 100 års jubileum som vi bør være oppmerksom på, ja, faktisk også være svært så stolte av.
I en tidligere tråd, se en lenke til denne siden har vi snakket om familien Røsholt og utvandringen til Amerika.
Her er litt av forhistorien for jubileet som blir feiret i South Dakota i disse dager;

JULIUS ROSHOLT
ble født som femte barnet til Johanne Christine Jacobsdatter Wright og Jacob Tollefsen Røsholt, begge fra Lardal. Det unge paret hadde giftet seg i Styrvoll kirke i januar 1845 og allerede i april samme året hadde de pakket sine få eiendeler og gitt seg i kast med den lange emigrantferden over til Amerika. Julius kom til verden på farsgården nær Scandinavia i Wisconsin den 27. august 1854. Akkurat som familiens andre barn, måtte han tidlig være med å hjelpe sine foreldre med gårdsarbeidet. Likevel likte han bedre å gå på skolen, og gikk på distriktets skole fram til han var 16 år. Da fikk han låne $30 av en fetter, fordi han ville fortsette utdannelsen i Waupaca, ikke langt unna. Etter 3 måneder var disse pengene oppbrukt. Derfor søkte han om og fikk faktisk tildelt et lærervikariat nord i fylket, noe som ga han den svimlende månedslønnen på $28. Da dette vikariatet var over, fikk han et nytt engasjement et annet sted. Disse engasjementene hadde etter endt innsats gitt ham til sammen $225 i oppsparte midler!

UNDERVISNINGSTIDEN
Pengene var riktignok brukt opp etter første året på ny skole, men ved hjelp av litt hjelpende undervisning av andre elever, salg av bøker og kart, samt lån fra venner, fikk han sitt diploma med ”bare” $700 i gjeld.
Etter dette ser ut til at han fikk en slags rektor stilling ved “the high school” i Grand Rapids, Wisconsin, og Julius Rosholt ble der i 3 år. Under denne tiden innså han at undervisning egentlig ikke akkurat var hans gate. Det lå så mange andre muligheter der ute! Men etter disse 3 årene var gjelden betalt, og tiden var inne til nye eventyr.

EN BANK, TO BANKER, TRE…
Det var oppe i nordvest mulighetene lå, mente Rosholt, derfor dro han med sin kone til Mayville i Nord Dakota, hvor han kjøpte seg landområde i 1881. Etter noen få år som hardt arbeidende bonde, kom sjansen i 1885 til å bli medeier i ”the Bank of Mayville”. Umiddelbart solgt han gården og satte pengene inn i eierinteresser i banken. Ikke lenge etter hadde han kjøpt ut de andre to medeierne, og isteden knyttet til seg sin gode venn fra skolen, George B. Albee.
I 1887 organiserte han en nasjonal bank med G. B. Albee som president og seg selv som kasserer. Men dette var bare den spede begynnelsen. Bare i Nord Dakota fikk de opprettet 15 banker i forskjellige byer, etter hvert også 5-6 stykker i andre stater.

DET FØRSTE TOG
Men Julius Rosholt stoppet ikke der. Hans optimisme, enorme pågangsmot og kløkt brakte ham inn på jernbanebygging! I 1906 satte han optimistisk i gang med byggingen av en jernbanelinje som knyttet Swan River i Minnesota til den kjente Great Western Railroad. Da den var ferdig bygget, solgte han den med god fortjeneste til et annet jernbaneselskap.

Postkort sendt fra ROSHOLT Syd Dakota den 7. februar 1916. Jan Einar Bredal samling

EN NY JERNBANEBANESTREKNING
Ryktene om hans dyktighet også når det gjaldt jernbanebygging, spredde seg og i 1912 fikk han forespørsel fra en gruppe gårdbrukere nær Veblen i Syd Dakota, om hjelp til bygging av en ny linje for dem. Han tok utfordringen på strak arm, og dro ned for å se på området. Han ble overrasket over hvilke fantastiske muligheter det lå her i dette fruktbare området og han forsto hvilken besparelse en jernbaneforbindelse ville kunne gi de tilstøtende bøndene. Flere av bøndene hadde over 40 kilometer til nærmeste markedsplass, og det tok dem nesten hele vinteren å få fraktet høstens avlinger fram dit!

Besøkende klar for auksjon den 11. August 1913. Utlån the town of Rosholt, S.D. ved Mimi Larsen.
Julius Rosholt inngikk en avtale med jordeierne langs linjen om en investering, mot et gjeldsbrev i selskapet. Dermed startet byggingen av jernbanesrekningen mellom Fairmount i Nord Dakota og Grenville i Syd Dakota, en strekning på rundt 150 kilometer. Den gikk under navnet Fairmount and Veblen Railway (F&V). En av ettervirkningene av denne utbyggingen, var grunnleggelsen og oppblomstringen av 9 nye byer langs linjen. Senere ble anlegget solgt til Soo Railway Co.

ROSHOLT auksjonsdagen den 11. August 1913. Et negerorkester spiller opp. Utlån the town of Rosholt, S.D. ved Mimi Larsen.

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR
Ved salget fikk jordeierne igjen halvparten av det de hadde investert, samtidig som verdien på deres eiendommer hadde øket fra ca $2,50 pr mål til $6,25. Overalt rådet det stor takknemmelighet for hans arbeid. Da en av de nye byene som ble etablert langs jernbanelinjen gjennom Roberts County etter hvert skulle gis et navn, virket det nesten naturlig at den ble døpt ROSHOLT, den også. Det fortelles at de første tomtene her ble lagt ut for salg under en stor auksjon 11. august 1913. Både den lille byen og postkontoret som bærer Rosholts navn, lever videre i beste velgående den dag i dag.

Julius Rosholt i lys dress, banket på Hokanson “farmhouse”. 10. juni 1915. Utlån the town of Rosholt, S.D. ved Mimi Larsen
Den 10. juni 1915 hadde Julius Rosholt blitt invitert av farmerne i området til en bankett på gården til Albin Hokanson. Her ble Rosholt overrakt en flott, stor pokal, som takk for innsatsen han hadde gjort for områdets befolkning gjennom jernbaneutviklingen.

I det første nummeret av byens første avis; Rosholt Review, den 4/12-1913, kommer det tydelig fram mellom linjene at denne framgangsrike mannen også må ha hatt en lun form for humor. En av hans favoritt setninger på denne tiden var;
”Min jernbane er kanskje ikke så lang som mange andres, men den er like bred !!”

1913 Main Street i Rosholt mot øst. Utlån the town of Rosholt, S.D. ved Mimi Larsen

ROSHOLT I DAG
Julius Rosholt, som døde i Hennepin i Minnesota den 29. mars 1928, bodde ikke selv i ROSHOLT i Syd Dakota, han hadde slått seg ned i Minneapolis. Men den lille byen, som bærer hans navn, bebos i dag av 425 personer (2011), også noen av norsk herkomst.

Slik så ROSHOLT i Syd Dakota ut i 1914. Utlån Mimi Larsen, the town of Rosholt SD.
Hadde det ikke vært for den første verdenskrigen, ville nok Rosholt fortsatt med jernbanebygging, isteden drev han med investeringer i flere typer geskjefter helt fra Canada i nord til Mexico i syd.

PS;
Julius Rosholt hadde også en eldre bror, John Gilbert, som hadde markert seg i sitt nærområde. Han har vært omtalt i ØP tidligere da hans by, ”ROSHOLT” i staten Wisconsin, feiret 100 år i 2008!

KILDER;
Bygdeboka for Lardal.
Our County, Our Story; Malcolm Rosholt
Mimi Larsen, Rosholt, South Dakota. Bilder og minner
Theresa Hartvig, Rosholt, Wisconsin. Bilder og minner.
Div info fra; Rosholt org.
The Norwegian-American Historical Association.
Audun Norin; Takk for god hjelp.