I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord rønningen

Schultzes gate

Noen av Larviks mange gater dukker opp på gamle fotografier både titt og ofte, mens andre sjeldent hadde besøk av en fotograf. Bildet er tatt ett godt stykke oppe i Schultzes gate på Carlsroerødningen (eller Rønningen som området mest ble kalt rundt 1925-30, da dette i sin tid ble knipset.) Antagelig er det 3 ”Rønningkattær” vi ser, tidsriktig pyntet og stolt poserende for fotografen på dette fotografiet. Blant de unge som poserer på bildet, skal han i midten være gjenkjent som Hans ”Kåmmadal`n” Hansen. Piken er antydet å være hans datter, tror hun heter Torunn/Thorunn, mens den unge herren til høyre (som etter en fotoskade er ut til å nyte en sigarett), er navnsatt Thor og da er Hans sin sønn.

Bildet tilhører Jan Einar Bredal fotosamling.

Bebyggelsen i området rundt den svært bratte Schultzes gates nedre del mot Prinsens gate, har allerede startet så tidlig som på slutten av 1600-tallet. Utover på 1800-tallet, da den tette skogen rundt storgården Jegersborg så smått hadde blitt hugget og ”nytt land” ble ryddet, ble også denne delen inntatt av nybygde hus.
Husene her tilhørte mest arbeidere og var vanligvis små. På bildet, øverst til venstre med valmet tak, ser vi Jegersborggate 20 (nå Schultzes gate 13), mens huset øverst til høyre er Jegersborggate 22.
For de fleste av oss som lever i dag, er det sikkert ukjent at det nederst i Schultzegata, i krysset mot Prinsensgate, lå en liten privat skole fra ca. 1850 og ett par 10 år framover. Her ble det undervist for både gutter og jenter i blandede klasser. Lærerinnen het Anna Schultze. Per Nyhus forteller i boken ”Den gang det het Laurvig” at opphavet til gatenavnet skal ha vært Johan Christopher Schultze, som bodde her tidlig på 1800-tallet. Etternavnet, imidlertid, var et kjent lærer navn i Larvik fra 1810, hvor Hans Jørgen Birch Schultze (også bokbinder) og senere, den yngre broren Carl Fredrik Schultze, begge var lærere ved Langestrand Skole. Men vi hadde også den gamle kompanikirurgen Søren Engelhardt Schultze praktiserende i byen i mange år rundt 1850.

Ifølge ”Fortegnelse over Gader i Laurvig med de af Repræsentantskabet vedtagne Navne” av 1887, het denne veistumper tidligere Schulze-Gangen og gikk fra Storgaden til Øvre Jegersborg-Gade.

Utrolig nok var det i mellomkrigstiden også en liten gotteributikk her i bakken. Den skal ha ligget til høyre for der fotografen sto, da dette bildet ble tatt. Damen som ”bestyrte” bakkens herligheter het visstnok Arnolda Andersen, fortelles det.
I området her forgikk det en del ”gauking” i forbudstiden mellom de store verdenskrigene. Blant andre i denne bratte bakken, fantes en enke som syntes å kunne bidra til livets vanskelige opphold, ved å hjelpe ”trengende” med fremskaffelse av smuglersprit. Det var ikke småtterier som ble omsatt og spriten ble omsatt i solide 15 liters metallkanner. Slik virksomhet var i høyeste grad en lyssky affære, som det ikke ble sett på med blide øyner av lovens lange arm. Hun kunne derfor ikke oppbevare kannene inne i sitt hjem. Derfor ble de gjemt i en slags naturlig renne ved grisehuset som lå rett ved, godt tildekket med kvist og løv. Til nabobarnas skrekkblandet fryd, dukket det av og til opp sivilkledde, svært myndige og alvorlige menn, som ville forsøke å avdekke hennes fy-fy-affærer. Men så vidt huskes, ble intet funnet, selv om både hus, gård og grisehus ble grundig undersøkt. Blant kundene hennes, fortelles det fra ”observatørene”, var flere av distriktets prominente herrer og de skal stadig ha kommet innom ” for å hjelpe henne med inntekter til livets opphold”.
På folkemunne fikk bakken så smått kjelenavnet Magna Luerbakken!
Nå skulle det vise seg at virksomheten også hadde en god side; … for de unge i området. Tomme spritkanner var ikke vanskelig å finne, siden de bare ble etterlatt nærmest overalt i byen. Det tok ikke lange tiden før barna oppdaget at de var kjempeflotte å ake på i den bratte bakken på vinterstid! Det var bare å ta et godt tak i det ene håndtaket som var på kannen, og så sette utfor….

Selv om bildet under her ikke har adressen Schultzes gate, så tar jeg det med siden tomten grenser til denne gaten og i tillegg viser gjerdet hvor bratt bakken er her. Huset er også det samme som vi ser på toppen av bakken til høyre på det øverste bildet.

Øvre Stenstrædet 2. Mathilde Marcussens husholdshandel rundt 1910. Utlån J. T. Moholt. Jan Einar Bredal fotosamling.

Minner fra Steinane og Jegersborg

Denne tråden oppretter jeg og lar stå slik ei tid. Jeg venter på at en kar som har vokst opp i Steinbakken, ikke langt fra Thor Heyerdahl-huset, skal skrive litt om oppveksten sin i Steinane og Jegersborg. Det ser jeg og mange andre fram til. Velkommen og lykke til!