I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord munter

"Gjenkjennelig lokalhistorie" (anmeldelse av Svend E. Hansen)

Når «vanlige folk» skriver erindringer, blir det gjenkjennelig for de fleste, skriver ØPs Svend Einar Hansen i sin anmeldelse av boken “Munter oppvekst med freske fraspark”.

Kanskje er det hemmeligheten bak suksessen for bokserien «Mitt kjære Larvik». Nå kan vi glede oss over nok et bind.

«Munter oppvekst med freske fraspark» er tittelen på det sjette bindet i den lokalhistoriske serien. Den rommer barndoms- og oppveksthistorier fra redaktøren Dagfinn W. Ellefsen selv og 11 medforfattere. De forteller livlig om oppvekst både midt i byen, Nanset, Kvelde, Østre Halsen, Løve og Tjøllingvollen.

De 12 forfatterne har forskjellig bakgrunn og forskjellige erfaringer, men etterlater et klart felles inntrykk av en oppvekst preget av trygghet og vennskap, med vilkår og utfordringer helt forskjellig fra det som møter dagens barn og unge. Mimring, ja vel, men samtidig gir de verdifull lokalhistorisk informasjon både om skoleforhold, tidens leker og fritidssysler, «kriger» grendelag imellom, løkkefotball, ski og skøyter, om spennende hendelser i krig og fred som har etset seg inn i barnesinnene, og ikke minst om datidens sosiale kår. Det kunne være trangt og økonomisk vanskelig for mange – noen hadde knapt til «smør på brødet» – men felles skjebne ga også solidaritet og varme som sveiset små lokalsamfunn, bydeler og grendelag sammen på en måte som i noen grad er et savn i våre dager.

Bokredaktør Dagfinn W. Ellefsen har lyktes med å samle bidragsytere med tilstrekkelig spredning både i alder og bakgrunn. Vi får høre om skolehverdag med jenter og gutter atskilt, om entusiastisk «koksplukking» på Torstrand, om overveldende bilinteresse, om villagriser og høner, vi nikker gjenkjennende til folkekjære representanter for den stedlige politimakten, og får lese om den viltre jentungen Anette Bøes minner om blant annet sine første fraspark i barndommens skiløyper, for å nevne et lite knippe temaer fra boken.

Forfatterne som har gitt sine bidrag er, foruten Dagfinn W. Ellefsen, Aage Sletsjøe, Jan Einar Bredal, Bjørn-Tore Sandbrekkene, Anette Bøe, Jan Eilert Gabrielsen, Torstein Skaara, Idar Ekenes Gjertsen, Åsta Herland, Inger-Helene Hansen, Arild Lund og Steffen Johanssen. Sammen har de gitt et varmt minnesbilde som blir stående som viktig lokal hverdagshistorie. Og med den stadig økende interessen for lokalhistorie som man har kunnet registrere de senere årene, burde boken i denne julegavetid ha potensial til å nå ut til riktig mange lesere.

Svend E. Hansen