I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord larsen

Kongensgate Kongens Gade Kongegaten

For en god tid siden fikk jeg låne et bilde av Jan Tore Moholt, som jeg siden har forsøkt å samle litt historie rundt. Kongens Gade var lenge hovedgaten inn til Larvik fra nord og den ble en viktig del av byens handelsvirksomhet. Hvor mange bedrifter som gjennom årene har hatt tilhold her, får vi vel aldri vite, men noe kan vi sikkert dokumentere, bl.a. via gamle bilder.
Her følger en oppstart og inngangsbillett til samtaler om selve KONGEGATEN;

Kongens Gade øvre del rundt 1905-10.

N(iels) F(redrik) Jørgensen var av dansk opphav , men kom til Larvik fra Kristiania i 1880. Han drev en kortevareforretning og rammefabrikk. Hans spesialitet var likevel tapetforretningen. Men hans forretning i Kongens Gade 29 inneholdt også galanterivarer (pynt og smågaver) og leketøy. For byens postkortsamlere er N. F. Jørgensen en ”kjent” mann. Han utga i flere år mange bymotiver etc. med meget interessante motiver. Så også vedlagte postkortbilde. Akkurat dette fotografiet forteller også hvor i byen han hadde drev sin handelsvirksomhet.

Karl B. Løwes Meieri og Colonialforretning ble etablert i 1897/98 i samme hus. Hans bror Anton Chr. Løwe hadde fra 1883 til sin død i 1897 drevet en tilsvarende forretning med stort sett samme vareutvalg i de samme lokaler. Dermed tyder det på at Karl forsatte i brorens fotspor. I tillegg til de nevnte varer besto vareutvalget av mel og fedevarer. Det hele startet ganske beskjedent, men ved iherdig innsats utviklet firmaet seg til å bli en av byens største og mest ansette innenfor sin bransje. Løwe ble senere borgermester i byen.

Fra 1910 drev Hans Christian Jahnsen, som da hadde kjøpt gården Kongens Gade 31 (øverst på venstre side), kolonial og kjøtt forretning her, fra separate avdelinger. Solgte eiendommen i 1916. Drev senere ”finere kolonial” i Kongensgate 18. – Eiendommen ble da kjøpt av Sverre Gaarder, hvis far drev forretning på Langestrand. Her hadde han ”gått sine barnesko”, men handelsutdannelse fikk han på Treiders Handelskole i Kristiania. Før han kom til Larvik drev han kolonialforretning på Rjukan. Under hans tid ble gården vesentlig forandret og oppgradert. Her skal det ha vært 10 leiligheter, forretningslokaler, samt privatleilighet. Bl.a. var det i tillegg i 1921 fjøs for 5 dyr og stall med spiltau for 8 dyr. Gaarder drev nemlig omfattende handel med bønder, som leverte han slakteferdige kveg. Han hadde også fått bygget et slakterhus i mur inntil den gamle bygningen. Her var også byens eneste fryserom, hvor det var plass for rundt 2400 kilo kjøtt. Temperaturen her ble holdt på ca. 3 grader. Det var også et romslig kjølelager. Hele 11 personer hadde Gaarder i arbeid.

På høyre side av gaten, trolig det som i dag er nr 22, lå huset som på den tiden ble kalt for ”Rogstad-gården”. Olaves Rogstad var en betydelig herre i byen, med mange jern i ilden. Han blir ofte betegnet som Kjøbmand, og det er ikke så underlig. Olaves Rogstad drev nemlig assortert Handelsforretning Manufaktur Kolonial og Kortevareforretning.Nå vises ikke hans virksomhet på vedlagte bilde, men det antas at han holdt til på hjørnet mot Oscarsgate.

På samme huset kan vi se et reklameskilt. Dette har jeg lenge slitt med å finne ”lesbart” helt til i natt da jeg fikk en opplysende mail fra Inger-Helene Hansen. Dermed kan jeg gjøre et velvillig forslag til ordlyden på skiltet.

Her står det;
”Marie Wierød BOG MUSIK Leiebibliothek”.
Foruten dette hadde hun også kransebinderi.

I neste eiendom, nr 24 holdt Blikkenslager og ”Haandværksmester” Thore Marenius Larsen til. Han hadde butikk og verksted. Han utførte alle slags arbeider med kobber, blikk og sink og hadde etablert seg i 1896. I 1912 hadde han innlagt telefon og nummeret var 335.

I huset nordenfor, etablerte snekkermester Hans Sigvart Hansen seg, sammen med garver og skotøyforhandler Carl Ferdinand Johansen, etter at de hadde kjøpt eiendommen nummer 26 i 1897. Johansens skoforretning het Lilletorvets Skotøiforretning, mens Hansen ga sin virksomhet navnet Lilletorvets Snedker og Møbelforretning. Denne møbelforretningen er det laget en egen samtale om og dette er en lenke til denne siden

Midt på bildet, der gaten synes å ende i et stort gjerde, lå bakgården til Rich. Thjømøes gård, Lilletorvet 1. Selve den store murbygning synes ikke, men stallene som han fikk bygget aner vi bak gjerde. Her kunne distriktets bønder få leid stallplass når de for eksempel var i byen for å selge sine varer på Torvet.

Noen som husker denne bilen? Z-279

Hei alle sammen! Jeg setter nå i stand en bil med lang historie i min familie (og Larvik). Bilen det er snakk om er en 1938 Pontiac med nr. Z-279, kjøpt ny på A.N. Funnemark av Ole Ingvald Pedersen (Larvik symaskin i Kongegata 22). Ole var min farfars onkel, og min farfar brukte denne bilen mye, faren min (f.1948) vokste opp i bilen og hadde den siden som ungdomsbil. Hadde vært artig å høre om noen husker bilen og kanskje har et bilde av bilen?