I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord industrihistorie

Hos Alfred (Andersen) på Torstrand!

Kontorbygningen med tegnesal

Jeg får vel starte med en forklaring, det begynte med min interesse for hvalfangsten i Finnmark. Altså Svend Foyn og hans konkurenter som drev hvalfangst rundt Varangerfjorden. Oppstarten var i 1864 og siste hval ble vel levert i Båtsfjord rundt 1904. I en periode på midten av 60-tallet var jeg bosatt i Vardø og leste meg til at her hadde det vært mange vestfoldinger før meg. Kanskje så mange som seks landstasjoner for hvalfangst var nemlig etablert enten i Vardø eller på fastlandssida (Svartnes). Jeg skriver litt om det her.
I et forsøk på å tilegne meg noe mere kunnskap om emnet har jeg jest tre bind av Den moderne hvalfangsts historie og nå sist Hvalfangsten dens historie og mænd. Den siste boka er utgitt i 1912 og det er her jeg finner tre sider om Verkseier Alfred Andersen og hans bedrift på Furumoa.

Oppstarten var at Alfred Andersen i 1877 anla ei smie på Østre Halsen hvor han jobbet bla for M. Oppens skibsverft. I 1894 fikk han eneleveransen på jernarbeidet for Statens telegraf og telefonanlegg.

Bedriften ble flyttet til Furumoa hvor han hadde 30.000 kvm til disposisjon. Bedriften stod ferdig i 1907 og tre år senere var 280 mann i arbeid. Det må en vel kunne kalle en rivende utvikling. I boka tillegges det viktighet at Andersen i ung alder hadde hatt et opphold i USA, hvor han hadde lært å se stort og gløgt på tingene. I 1912 er det etablert 5 verksted-avdelinger på Torstrand samt et kontorbygg med en stor tegnesal. Her finner vi Skandinavias største Galvaniseringsavdeling, Harpunavdelingen, Mekanisk verksted, Vindusavdelingen og Jernstøperiet.

Vindusavdelingen

I boka nevnes det spesielt den høye kvalitet og det gode arbeidet som gjøres i bedriften ifm utrustningen av hvalfangstekspedisjonene – de har nok å gjøre og alle hender er i virksomhet – som det står.

Når det gjelder den store galvaniseringsavdelingen kan karene som ble brukt i den prosessen sees utenfor bedriften den dag i dag. Det gjelder bare å vite hva en ser og ikke misforstå å tro at steinkara har blitt brukt som drikketroer for hest – som jeg trodde en gang!

Galvaniseringskar på Torstrand.

Boka Hvalfangsten dens historie og mænd, er utgitt i Kristiania i 1912 på A/S Det norske Forlagskompani Limited. Redaktør var G. Sørensen, fotografens navn er desverre ikke oppgitt!