I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord hus

Vinterene i gamle dager. - - "Snøen som falt ifjor !"

Med uoversiktlige store snøfaner og høye issvuller i veien friskt i minne, ser det nå ut til at vinteren er på hell for denne gangen. Kanskje har det vært uvanlig mye snø i år, kanskje har det bare vært slik at vinteren var ekstra lang og kald. Vi har sutret og klaget over alt som kulde og snø har brakt med seg, men det var da vintere før også.
Tanken bak denne tråden er å dra fram minner om ”snøen som falt i fjor”! Kommentarene under de verste dagene dette året var mange, og en synes faktisk vi fikk ta til takke med det vi fikk og sa; ”Ille var`re verre, var`re før, var`re nå!”
Men snø i mengder har i alle år skapt vanskeligheter for det trafikale. Brøyteredskapene har tidvis vært dårlige, men likevel var de det beste som fantes den gang da. Kanskje dukker det opp bilder av disse redskapene som det ”moderne” mennesket har vært så avhengig av. Sikkert er det at det finnes bilder som viser litt av vinterens sider de siste hundre årene, både i byen vår og omlandet rundt.
At det tidlig måtte tillages reglementer for å få til den best mulige snøryggingen viser for eksempel denne forordningen fra Jarlsberg og Larviks Amt av 1915.

Forordningen forteller at snøplogene skulle opplegges om våren etter anvisning fra veivokteren. Et av disse stedene var det lille området som fikk tilnavnet ”Plauane”. Dette var et lite furuskogholt der Skiensveien ut fra Larvik tok av over Farriselva og hvor man den andre veien kunne kjøre bort til Farrisbåten, Nerlis hus, Kilen og Jomfruhalvøya. Dette bildet som jeg viser her, skal være helt tilbake fra 1896.

Her kommer et utsnitt av bildet over, hvor de store hestetrukkete plogene var anbrakt på vårparten, klare for ny innsats så fort snøen atter kom til området.

En tiårs tid senere, rundt 1905, finner vi fortsatt “plauane” liggende i “sommerdvale” ved det samme furuholtet.
Det finnes mange slike plasser, få av dem finnes i “bildeformat”, men noen vet selvfølgelig om noen av stedene, hvor plogene lå i de snøfrie periodene. Her er det fritt fram for å konnemtere og bringe fram nye bilder.

Gamle hus på Torstrand

Det er nok ikke mange som er klar over det, men husene i Hallestredet, Strandgata og Lille Strandgata er de eldste på Torstrand. De ble oppført allerede på 1600-tallet. Så vidt jeg vet, er det ikke gjort noen bygningtekniske undersøkelser av disse husene, slik som med andre bygninger i kommunen. De har sikkert blitt ombygd, slik at de skiller seg en del ut fra originalutgavene. Jeg snakket litt med Gunn Eker Mikkelsen (kona til Pål Mikkelsen). Hun fortalte at det gamle huset til “Margit til Tussi” (Lille Strandgata 7) var over 300 år gammelt og var restaurert tilbake til opprinnelig stand på bakgrunn av bilder.

Hus i Strandgata, som jeg synes er holdt i gammel stil, er numrene 9, 17, 22A og 25. Bodde Trygve Bøe i nr. 22A og var nr. 25 Finn Wasviks hus? Nummer 9 (til høyre for Farmens tidligere forretning) synes jeg er et fornemt hus. Hvem har bodd der? Ja, bortsett fra nåværende rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole, Hallvard Larsen. Husker dere Sarsgården? Den ble revet for en del år siden. Vel, det var noen av mine betraktninger overfor en etter min mening glemt bygningsmasse i vår kommune. Mvh. Morten Bakkeli

Glimt og historier fra Torstrand - Del nr. 3

Du finner Glimt og historier fra Torstrand – Del nr. 2 på denne sida