I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord ford

Lys blå labrador fra Tvedalen til Ford Auditorium i Detroit.

I årene 1954-55 ble planen om å bygge et stort auditorium i bilbyen Detroit satt ut i livet. Med stor finansiell bistand fra Ford fabrikken, fikk den store bygningen navnet ”Henry & Edsel Ford Memorial Auditorium”. Auditoriet ble satt opp fra 1954-1956 til en pris på 5,7 millioner dollar (eller 48 millioner dollar i dagens penger, justert for inflasjon). Av dette ble 1 millioner dollar (over 8 millioner dollar i dag) donert av Ford familien, og 1,5 millioner dollar (nesten 13 millioner dollar i dag) kom fra Ford, Lincoln og Mercury forhandlere i Nord-Amerika.
Arbeidet skal ha kommet i gang i mai 1954, men mye var nok planlagt lang tid i forveien. Grunnsteinsnedleggelsen, som fant sted den 24. mai 1955, ble foretatt av Henry Ford II. Men allerede før dette i april 54 kunne vi lese i Østlands-Posten at …
”nok et stort parti ”Lys blå labrador” fra Tvedalen er nærmest klar for utskiping til dette prosjektet i Detroit”! Avisen forteller den 1. april at ett parti på rundt 600 tonn stein ville bli lastet opp på Den Norske Amerikalinjens skip ”Idefjord” i dagene 10. til 12. april."
Vinterens store snømengder hadde skapt voldsomme problemer, både for steinindustrien og på veiforbindelsen mellom Tvedalen og Larvik. Men, ble det sagt, veivesenets folk var oppmerksom på trafikken, og ville gjøre sitt beste for å holde veien åpen.

Ford Auditorium utvendig i 1956

Den storslåtte bygningen ble offisielt åpnet i 1956 og da var det plass til 2920 seter i salen (1850 i hovedetasjen, 1070 på balkongen). En stor flott scene var bygget, så her kunne det bli satt opp alle typer forstillinger, som f.eks. opera, teater, symfoniorkestre og det ble i 1957 installert et pipeorgel med hele 4156 piper. Prislappen på dette ville nok i dag ha passert langt over 700.000 dollar. I lokalene ble det holdt kongresser og det ble bygget inn moderne monitorutstyr for bilde/film framvisning. Lokalitetene rommet også fjernsynsrom og “greenroom”. Ford Memorial Auditorium skulle også komme til å fungere som et hjem for Detroit Symphony Orchestra (DSO) i mer enn 33 år. Selv om det fra flere hold ble sagt at akustikken her var “død”, ble det holdt et utall av konserter her gjennom årene. – Av mange større begivenheter i dette auditoriet, kan nevnes at den 14. februar 1965 tjente auditoriet som en historisk scene for Malcolm X, (en amerikansk borgerrettsforkjemper) hvor han kom til levere sin siste tale utenfor New York før han ble skutt og drept i Harlem den 21. Februar samme år.

Granittfasaden med det kurvvevde mønsteret.

Fasaden sett fra den andre siden.

Utvendig ble øst og vest fasadene satt opp med store, ”vanlige”, hvite Vermont marmorplater. Nord og sør fasadene ble kantet med samme hvite marmor, hvelvingen av disse fasadene ble møtt med blå-svart glimmerflekkede Labrador granittplater i en ”kurvvevde design”. Det var denne steinen som kom fra Tvedalen i Brunlanes. Det ble sagt at steinen fungerte som en folie for den tilstøtende flate, hvite marmoren. Glimmerflekkene i labradoren hadde effekt som glitter når lyset traff dem. Dette ga de kurvvevde delene av bygningen en ”sprakene” effekt, enten det var sterkt sollys eller mørke natten, når de gjenspeilet byens lys. Denne effekten ble beskrevet i en reportasje fra 1956 som å være “som om det var et svart basseng med vann eller en midnattshimmel full av stjerner.”
Med godkjenning fra Ford og byens administrasjon, ble bygningen revet i juli 2011. Dette som en del av byens redesignede planer for havneområde. Det store orgelet ble reddet i siste liten, da demonteringen av dette ble ferdig dagen før den planlagte rivingen skulle starte. Orgelet skal etter sigende ha blitt donert bort og gjenoppstått i to “nye” orgler, ett på ca 2800 piper og ett på 1200, begge i Detroit-området.

(Under rivningen falt uventet deler av taket ned, og veltet bl.a. en av gravemaskinene som holdt på med rivningsarbeidet!)

Hva som skjedde med Larvikitten vites ikke, men trolig endte den opp som stabil fyllmasse ett eller annet sted i Detroit.

Kilder:
Østlands-Posten
Detroiturbex.com
HistoricDetroit.com
Wikipedia

O. E. Leinæs Bageri

I 2009 skrev Jan Einar Bredal en artikkel i Heidarheim med denne tittelen, og med tillatelse fra Jan Einar legger jeg ut artikkelen her på Linf slik at den blir tilgjengelig for flere.
Artikkelen omtaler min farmor og farfar og deres bakeri på Torstrand og Nanset fra 1901 til 1978.

Det er artig å få samlet så mye av denne historien på 12 A5-sider, ikke minst fordi mye av historien er ny for oss etterkommere. Det er utrolig hva som finnes av gammel historie i en familie, bare du får tak i gamle brev , gamle bilder og gjenfortalte historier.

Ikke alle er så heldig å få Jan Einar som inspirator, “arbeidsleder” og skribent, men jeg anbefaler alle å grave litt mer i den nære familiehistorien sammen med slekt og venner av familien. Dere finner garantert noe nytt og spennende.