I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord film

MUNKEN

Vår gode og gamle, men akk så kjære samlingsplass når vi ville se film, har blitt erstattet av noe mer moderne. Likevel sitter mange av oss med sterke minner fra våre uttallige besøk innenfor disse veggene i Storgata 20.
Under denne vignetten håper jeg mange vil komme fram med sine “siste hilsener”, fulle av minner fra en tid da fjernsyn fortsatt var et fremmedord blant oss, og MUNKEN dermed ble vår bys lille, kompakte opplevelsesenter. Stedet der vi møtte den store verden for første gang.
Derfor;….SNURR FILM !

INNLEDNING
Tirsdag den 20. September 1921 kl 1700 fant åpningen av Larviks nye ”storstue” sted, den nye vakre kinomatografen, MUNKEN. En åpning som ble overvært av en mengde mennesker i alle aldre. Det fortelles at man hadde gledet seg som barn til denne begivenheten.
Allerede ved halvfemtiden hadde det begynt å bli folksomt på Storgaten av feststemte folk, pyntet i sin fineste stas. Blant de innbudte var medlemmene i formannskapet, bystyret og andre autoriteter, men så langt det var plass, var også det vanlige publikum velkomne til å kjøpe billetter.
Selve premiereforestillingen var framvisningen av filmatiseringen av Vilhelm Krags skuespill ”Jomfru Trofast”. Skuespillet hadde blitt tatt opp på Sørlandet den samme sommeren og meningen var at den skulle hatt sin urpremiere ved åpningen av ”Munken”. Diverse forsinkelser ved byggearbeidene skal ha ført til at filmen var blitt forevist i Kristiania kort tid tidligere. Men ”Munken” fikk altså æren av å være den første provinsbyen som fikk vise filmen.
Men først fikk publikumet under det hvelvede tak, se jubileumsfilmen ” Byen vor”. Vissnok en praktfull film, som viste vår så kjære by på sitt beste, filmet sommeren 1921 og ferdig redigert til byjubileet denne høsten.
Helt fra åpningsdagen, tirsdagen den 21. september, og fram til jubileet, ville ett 8 manns stort orkester spillet under forestillingen. Orkesteret ble ledet av den dyktige kapellmester Petersen.
Det imponerende lokalet var på det aller nærmeste ferdig til åpningsdagen. Det eneste som vissnok manglet, skal ha vært den store, flotte lysekronen som Kristiania Glasmagasin skulle levere. I påvente av at denne skulle bli ferdig, var en annen stor lysekrone lånt inn og provisorisk montert oppe under den mektige kuppelen. Ja, bygningens takkonstruksjon var enestående i sitt slag. Kuppelen var støpt helt av betong og hadde et spenn på 23×17 meter! Patentet var svensk og var det største som inntil da var blitt bygget.
Tegningene til bygget kom fra arkitektene G. Iversen og Jacob Hanssens hender, grunnarbeidene ble utført ved Malcom Andersen. Selve fundamentarbeidene lå under Eugen Johnsen og Karl Haavimb. Byggearbeidet med støping av kuppelhvelvet ble etter anbud, tildelt firmaet Normann & Thilesen A/S, men ble av disse bortsatt til Eugen Johnsen, som tok seg av murerarbeidet og til en herr Fossheim, som sto for snekker og tømmermannsarbeidet.
Som vi vil se meget godt beskrevet under i diverse flotte innlegg, sto maleren Paul Ansteinsson for dekorasjonene. Han ble assistert av arkitekt Jacob Hanssen. Frescomaleriene illustrerer eventyret ”Østenfor sol og vestenfor måne”. Bildene er malt på våt mørtel, som når det tørrer etter hvert utskiller en glasur, som legger seg over fargene og bevarer disse.
Munkens elektriske arbeider ble utført av ”kinomatografens” maskinist, Alf Glemming. Malerarbeidene ellers i bygningen var det malermester Kjæmperud og C. O. Hallberg, som sto for. Stolene hadde blitt laget av Nilsen & Sørum. Rørleggerarbeidene ble utført av rørlegger Ingemar Jensen. For å få kvalifisert hjelp til teppe- og scenearrangementet, ble dekoratør A. Helland fra Skien hentet inn.
”Munken” hadde i kjelleren, under terrassen, avsatt plass til elektrisitetsverk for en transformator. Dermed kunne kinomatografen ha den fordelen at bygningen kunne få strøm til lys og maskiner direkte fra denne. Totalt skal byggekostnadene for ”Munken” ha blitt rundt 450.000 i 1921-kroner.
Etter at det fremragende orkesteret hadde framført en vakker overtyre denne åpningsettermiddagen, trådde byggekomiteens formann herr Joseph Clemens fram på scenen og holdt en ”anslaaende tale”;
”I dag sitter de, mine damer og herrer, for første gang indenfor de vægge, som i flere maaneder har vakt undren og mange spørsmaal. De sitter for første gang i Larvik paa en kommunal stol med selvløftende sæte, en behagelighet som er Dem vel undt. De sitter under et kuppelhvelv som De maa til sultanens by for å se make til. Det er høit under taket, for her skal være ren luft og høi stemning. Eventyrets farger omgir Dem, vi ønsker at de her altid maa føle Dem ”østenfor sol og vestenfor maane”, d.v.s. langt væk fra hverdagslivets stræv og bekymringer – ind i eventyrets verden”………