I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord thor, bugge

Thomas Nielsen Bugge Byfoged i Larvik

Thomas Bugge, Byfoged i Larvik, efter al Sandsynlighed Søn af Præsten i Etne, Hr Niels Hansen Bugge. Han maa da have været ganske lille da Faderen døde. Han nævnes i 1668 som Byfogd i Larvik, og af den ældste i det norske Rigsarkiv opbevarede Skrifteprotokol for Larvik (1673-90) ses at “Erlig, vellagt og vellfornemme Mand Mons. Thomas Nielsøn Bugge” indtil 1683 var “Hansz Høye Exellts Høybaarne Herre, Herr Stadtsholder Güldenlevs forordnede Byefogd udj Laurvigen”. Af Skrifteprotokollen for 1692 og af tvende ligeledes i Norske Rigsarkiv opbevarede Breve til Søkommissariatet, det ene dateret 29. Juni 1691 og den andet, fra Byfogdens Enke, dateret 13. Januar 1682, ses Thomas Nielsen Bugge at have indkøbt hos Bønderne Trælast til “Leveranz till Kongl. Mays Flaade”.

Magnus Bugge, Købmand i Larvik. Han nævnes ifte i Skifteprotokollerne fra 1683-1718 som “Borger udj Laurvig”. Den 10. november 1712 optændes en forfærdelig Ildebrand i Sr. Magnus Bugges Hus. Den tilskreves Uforsigtighed af en Pige, der var i Huset.

Niels Magnussen Bugge, Negotiant i Laurvigen født 5. august 1685 død 20. oktober 1738. Førte i august 1707 Skibet “Jonas” (192 1/2 Læster). Hans ældste Søn satte ham følgende Minde paa Larvik kirkegaard: Herunder hviler nu salig i Herren Niels Magnus Bugge, fordum velfornemme Negotiant i Laurvigen, hvor han A MDCLXXXV den V August blev født og A MDCCXXXVIII den XX Oktober ved døden afgik.

Saa er du samlet der hos Gud hos … mage,
Sex Børn der og er og endu ni tilbage,
Gud … samle os med dem …
Hvor Gud er Skjold og … i Himlens søde Hjem.
Saa skrev din ældste Søn

C. N. S. Bugge

Så endelig fant jeg dem, tre av mine forfedre for veeeldig lenge siden. thomas Bugge er sønn av presten i Etne.

Radiominner 2

Jeg laget mitt siste program i Radio Larvik i 1987. Neste gang jeg satte foten i et radiostudio var da jeg ble intervjuet av Lars Harald Alstadsæther i NRK Vestfold i anledning utgivelsen av min bok, “Fra Carl Hagman til Pico Pico”, i 1992.

Min andre radiokarriere begynte i 2000. Thor Meier Ellefsen og jeg ble innbudt til et debattmøte i Nye Radio Larvik i anledning “Sylvette”-saken. Motdebattant var SV-politiker og medlem av Vestfold fylkesting, Ivar Ramberg. Debattleder Anders Bua inviterte meg som gjest i sitt program “Vestkysten”, hvor jeg blant annet fortalte om mine forslag til framtidig bruk av Munken. Jeg ble deretter fast makker for Anders i denne programposten. I de første programmene vi hadde sammen var temaet bl.a. Farrisområdet. Blant gjestene var Tor Bjørvik, Knut Rimstad, Olav Årneshaugen og kordirigent Kjell Håkestad (som hadde gjort et interessant funn vedrørende Istre kirke). Tor Eriksen og Tor Klevstuhl mimret om gamle dager på Nanset, mens Thor Meier Ellefsen og Dolmar Christiansen tok for seg Torstrand. Dagfinn Werner Ellefsen medvirket sammen med sin bror, Thor, i ett program. Inger Thomassen var tekniker. Vi fikk mange positive innspill fra lyttere, som foreslo ting vi kunne ta opp.

Jeg laget også et program med sanger fra kjente filmer. En kollega i radioen, Inger Thomassen, lånte meg noen CD-plater med sanger fra filmens verden. Jan Einar Jonsmyr var tekniker. Jeg brukte ikke manuskript og fikk jernteppe da jeg skulle beskrive det spesielle med filmmusikalen “Cabaret”. Første og hittil eneste gang det har hendt meg i radiosammenheng.

Høsten 2000 ga jeg meg.

Min tredje radiokarriere kom enten i 2006 eller 2007, da Bjørn Kalvik (som hadde begynt i Radio Larvik i 1986) spurte om jeg ville lede innringningsprogrammer sammen med ham. Det var greit for min del. Jeg laget også ett program med Ann-Kristin Hansen som medprogramleder, ett med Kristian Klipper som tekniker og ett med Daniel Høglund (i dag P4) som gjeste-medprogramleder.

Jeg gjorde mitt siste program i Nye Radio Larvik i 2009 og året etter ble den lagt ned.

Blant medarbeiderne 2000-2009 var Inger Thomassen, Liv Berit Klock, Anders Bua, Bjørn Nilsson, Ann Helen Klipper, Daniel Høglund, Tony André Korstvedt Olsen, Ragnar Holm, Terje Høymyr, Marita Jacobsen, Lise Eek, Jan Einar Jonsmyr, Karin Wiik, Ann Kristin Hansen, Unni Gro Meyer Andresen, Morten Aksnes, Andrew Gramstad, Stig Hatlo, Leiv Harald Bakke og Erik Lundh. I tillegg kom telefonvaktene og kaffekoker Betty Erichsen.

Vi som seilte!

Dette er ei sone for alle som seilte og som kanskje dro ut allerede i ung alder. Hvor var det de reiste og hvorfor dro de? Hva var det som gjorde at de valgte sjøen som levevei? Vi som blei igjen på land, som i mitt tilfelle, fikk nøye oss med historiene når de var hjemom noen uker.

Dette må bli sjøfolkas sone, de har fortjent en – uten for mye innblanding!