I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord løkka

Flere fjell

Jeg forsøker å navngi de ulike fjellene i Larvik. Mesterfjellet, Støttafjellet, Elefanten (el. Elefantfjellet), Øybyfjellet, Oseberget, Baneberget, Andersenfjellet, Gundersenfjellet, Sukkertoppen, Storefjellet og Borgefjellet er allerede i havn.

Hva heter det lille fjellet som deler Dr. Holms vei? Det ligger øst for Byskogveien og vest for Diriks vei. Heter det Tyttebærfjellet? Akkurat her deler kildene seg. OG hvis ikke det er Tyttebærfjellet, hva heter det da? Og hvor i så tilfelle ligger det egentlige Tyttebærfjellet? Takknemlig for svar.

Det var også en liten fjellkolle mellom Reipbanegata og Jernbanegata. Hadde den noe navn? Etter Istre eller?

Larvik kommunale sykehus 100 år i 2011.

Det vi kjenner som Larvik Sykehus kan i år (2011) se tilbake på 100 års virksomhet. I denne tråden har jeg et ønske om å få i stand et historisk tilbakeblikk på denne, byens så viktige helseinstitusjon. Men først litt …
Forhistorie
Byen vår kan egentlig se tilbake på en lang historisk “tur” sett i helseøyemed. Vissnok skal vi helt tilbake fra 1795 ha hatt en kombinert sykehus og arresthus vest på Storgata, i dagens nummer 52. “Sutteriet” ble dette kalt i sin tid. Noen særs god medikamentell behandling, sett med våre øyne, ble det nok ikke tilbudt byens borgere der. Men på den andre siden, lite hadde man å sammenligne med og mindre hadde man hatt tidligere.
“Sutteriet” skal ha fungert fram til 1839 eller der omkring. Da skal det ha blitt bygget et kombinert aldershjem (les gamlehjem/fattighus) og sykestue i Dronningensgate. Dette lå mellom det noen fortsatt i dag husker som Framhaldsskolen og fengselet.
Gamlehjemmet og Epidemilasarettet
Men årene skulle komme til å vise et større behov for et skikkelig sykehus og planer ble allerede diskutert utover i 1870-årene. Man innså at forholdene i sykestua i Dronningensgate var mildt sagt meget elendige, og en dårlig kombinasjon med “syke gamle”.
Tiden ville det imidlertid slik at det ble bestemt å bygge et epidemilasarett i 1884-85. Dette kom til å få sin plass utenfor den tids bykjerne, nemlig på “Løkka” eller “Mindeløkka”, som området også ble kalt. Dette er i praksis den samme tomten som sykehuset i dag besitter. Her skal det ha vært plass til 20 senger og fullt utbygget beløp seg til rundt 21 000 av datidens kroner.
Riktignok hadde man i 1895 bevilget penger til “operasjonstue” på Gamlehjemmet. Her var det i tillegg 3 rom for de syke. Men forholdene var altså så dårlige at folk nektet å la seg legge inn og mange lå heller hjemme. Noen forlangte å bli sendt til andre byer og svært ofte til Rikshospitalet, som naturlig nok hadde et godt rykte. Antagelig var det kun de bedrestilte i byen som kunne komme med slike “krav”!
For å vise hvor dårlig stilt man var nede på “Gamlehjemmet”, viser jeg til følgende beskrivelse;—"Høsten 1905 måtte sinnsyke og “høist frugtsommelige kvinder, der bragtes ind fra gaden”, plasseres ved siden av nylig opererte pasienter; og på mannstuen måtte man ta inn pasienter med koldbrann og stivkrampe ved siden av en nettopp operert øyenpasient, som da i huj og hast måtte fjernes. Det hendte også at husville omstreifere måtte anbriges for natten på fellessal i sykeavdelingen"!
Mot et moderne sykehus
De uholdbare forholdene fortsatte ennå noen år. Det hadde gjennom mange år vært avsatt en del kroner til et nytt sykehus, men det var først utover rundt 1907-08 at det ble mer fart i planene. Bylæge Kristoffer Lundevall ble bedt av formannen i Larvik Lægeforening, Christian F. Bonnevie, om å legge fram et nytt forslag for kommunestyret. Så smått vedtok kommunestyret å beregne et sykehus for 20 pasienter. To rom skulle ha 5 senger, 2 andre ville få 3 senger, ett rom 2 og man avsatte 2 enerom. Selvfølgelig skulle det bli bygget opersjonstue og det ble avsatt rom for røntgenutstyr, kontorer etc etc.
Under en anbudsrunde kom det inn flere anbud (vissnok 6 stk) og etter noen vurderinger kom kommunestyret fram til at Oscar Sletholds anbud på grunnarbeider ble antatt, mens Arnesen & Ebelin skulle sette opp selve bygget.
Byggearbeidene ble startet februar 1910 og sykehuset sto ferdig i august 1911. Den offisielle åpningen var søndag den 20.august 1911 klokka 1200. Larvik hadde med dette fått sitt eget moderne sykehus. Envidere fortelles det at bygningen lå i stor hage på rundt 3 mål. Denne “haven” ble inngjerdet mot gaten “ved Jernstakit”, en gave fra en anonym privatperson og med plankegjerde mot lasarettet nordenfor og det ubebygde området på baksiden.

Det var “stor ståhei” under åpningen som ble foretatt av administrerende direktør for sykehuset Dr. Christian F. Bonnevie, med ett par hundre spente tilskuere og inviterte “nøkkelpersoner”. Taler ble holdt og mange lovord ble gitt. “Gid det nye smukke Sykehuset må bli et av Byens Kjælebarn”, var en av hilsenene. En annen kom fra Sogneprest Mossin på slutten av hans tale; “at Bygningen måtte fyldes med den rette Aand, slik at Huset blir et Guds Hus og Himmelens Port” !!