I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for stikkord byskogen

Støtte?

Heter fjellet mellom Fram stadion og Byskogen “Støttafjellet” eller “Støtteberget”? Takknemlig for svar.

Oddebakken/Ørnebakken

Kan noen fortelle meg litt om denne bakken? Hvor lå den i forhold til dagens bebyggelse? Fjellet ovenfor KUF-huset. Har fjellet noe navn? Humplebakken…. Hvem er Odd?

Hoppbakker

Dette er en midlertidig liste over de hoppbakkene i Larvik jeg hittil har klart å oppdage med god hjelp:

Navn Beliggenhet Nedlagt/I bruk (per 2014)
Bisjordkollen1 Bisjord, tidligere Tjølling kommune Nedlagt
Brathagenbakken1 Kvelde, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Brattlibakken2 Nær Nanset, tidligere Hedrum kommune I bruk
Brunlabakken3 Nordvest for gården Brunla Nedlagt
Brønnkollen Bøkeskogen Nedlagt (rundt 1950)
Dammenbakken4 Nær gården Dammen, tidligere Hedrum kommune Nedlagt (1962)
Hagabakken Hagalia, tidligere Hedrumkommune5 Nedlagt
Jonsmyrbakken6 Nær gården Jonsmyr ved Lysebo i Farrisbygda, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Jordstøypbakken1 Kvelde, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Kilebakken7 Rett ovenfor Eika i Kilen Nedlagt
Kleppanebakken1 Nær gården Kleppane, tidligere Brunlanes kommune Nedlagt
Kopranbakken8 Bak det gamle Samvirkelaget i Ulåsveien, Byskogen, Larvik Nedlagt
Laurakollen Øybyfjellet, Torstrand Nedlagt
Lille Frambakken Sør for Tagtvedt Nedlagt
Lille Myrabakken Bøkeskogen Nedlagt (rundt 1950)
Oli-Eika9 Nedenfor der Håkons gate nå krysser Frostvedtveien, Byskogen, Larvik Nedlagt
Speiderbakken3 Stavern Nedlagt
Store Frambakken Sør for Tagtvedt Nedlagt
Store Myrabakken Bøkeskogen Nedlagt (rundt 1950)
Utklevbakken1 Nær gården Utklev, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Vellerødbakken10 Nær Ra skole, tidligere Brunlanes kommune Nedlagt
Verningen Mellom blokkene på Skreppestad og Gloppeåsen Øst, tidligere Tjølling kommune Nedlagt

Det var en bakke ved Jordet skole

Vet dere om andre hoppbakker, bare skriv i vei

Fjell og knauser i Larvik

1) Heter kollen som deler Dr Holms vei i to for DØVLEFJELLET?
2) På Stavernsveien, vest for konsul Nielsens hus og vest for Batteristranda, ligger det en liten kolle med rester av tyske spor fra den 2. verdenskrig. Det er også en hule der og benker, tror jeg. Hva heter den?
3) I krysset Frostvedtveien/Frankendalsveien, like inntil den sanerte eiendommen Bergmo, er det en kolle med en høy fjernsynsmast. Har den noe navn?
4) Kirkefjellet? Eksisterer det eller er det et annet navn på Hospitalfjellet?
5) Er Ulåsen en åsrygg eller et fjell?
6) Elefanten/Elefantfjellet. Benyttes navnene om hverandre, eller hva er mest vanlig å anvende?
7) Har den lille fjellkollen mellom Reipbanegaten og Jernbanegaten noe navn. F.eks. etter Istre?
8) Er det noe som heter Dalheimfjellet?
9) Mellom Ugleveien og Dr. Holms vei i Byskogen er det et stort berg.
Hva heter det?
10) Mot Elveveien, ved Yttersø, øst for Byskogen, er det fjell. Hva
heter det? Frambakken var i ett av fjellene.
11) Er det et fjell som heter Lille Mester’n eller Lille Mesterfjellet, jeg tenker på det som er vestenfor trappene?
12) Mersterfjellet skjæres i to av Reipbanegaten. Østenfor er det et knaus med inngraveringer fra Gyldenløves tid eller senere, mot Frankendalsgata. Heter knausen noe spesielt?
-) Og er det noen flere fjell dere kjenner til, særlig i Byskogen, bare del det , så skriver jeg om dem i artikkelen. Takk skal dere h

Byskogen

Folk fra Torstrand skriver så det spruter. Nanset har snart si bydelshistorie klar. Bøkelia har vi fått vite mye om, likeså med Langestrand som allerede har si egen bok. Hovedbyen hadde vi noe fra i starten av sona, men har folk flytta helt ut fra “sentrum”. Det bodde da mange der for 50-60 år sida. I 1950 strekte Byskogen seg omtrent til Furuveien. Noen slektninger av meg flytta til nybygd hus i Furuveien fra Castbergsgate omkring 1952. Så kom Byskogen øst. Hvor er innlegga fra Byskogen?
--
Denne tråden har lenge manglet et virkelig godt “introduksjonsfotografi”. Og hva passer vel historisk bedre enn det nedenfor stående bildet jeg i går (26.9-2015) fikk låne av Gerd-Unni Hansen.

Hun skriver: "Dette er bilde fra 20-tallet der Åsveien nå går ut i Frankendalsveien. Huset vi ser på bilde tilhørte fru Møller (Dagens Åsveien 7) og var nabohuset til venstre der jeg vokste opp i Åsveien på 40—tallet. Bak huset her midt inne i skogen bygget min bestefar hus på 20-tallet.Det fikk navnet “Furuly” og siden fikk huset adressen Frankendalsveien 40. Vi hadde mye moro ved Gåsedammen som ble liggende der til det utbyggingen av Frankendalen tok til på tidlig 50-tallet.. Ikke rart det ble kalt Byskogen når man ser skogen bak som nå er Frankendalen.. Pappa (Sverre “Jeija” Hansen) hadde en sti mellom skogen som var hans snarvei ned til sin kjære FRAM."
I et annet bilde forteller hun "Her er det hvitveistur med barnehagen og “tante Helen” (Rønnevig) under krigen. ca 1944.

“Bilde er tatt ved Eksersersletta midt i skogen før utbyggingen av Byskogen Øst .. stedet lå midt i Furuveien mot nåværende Inges gate.”.
(Tilleggene lagt til av Jan Einar Bredal.)