I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Firmaer og butikker i Larvik i 1939

Jeg har i flere uker jobbet med en artikkel på lokalhistoriewiki.no om firmaer i Larvik i 1939, bygget på Norges Handelsregister. Men oversikten er ikke uten feil. Feks. sto det at Einar Heum hadde smørforretning på Furubakken, at Lilla Jacobys blomsterforretning var i samme hus som Apoteket Ørnen og at Pihls fiskeforretning delte lokaler med Tollboden. Jeg tviler også litt på opplysningen om at glassmester Borch-Jenssen hadde sine lokaler tvers over gaten for sitt vanlige hus. Var det fabrikk hos nåv. Baker Jensen? I et par, tre tilfeller har jeg rettet opp synlige feil m.h.t adressene. Jeg har også prøvd å skrive hvilke forretninger som oppholder seg i de samme bygningene i 2014. Dette er lett, hvis det kun snakkes om én forretning. Men når det gjelder Centrumsgården (Prinsegata 19), Torget 4, Sigurds gate 5, Kongegata 22, hvor det var flere forretninger, er det vanskelig å vite hvilken forretning som har blitt etterfulgt av andre. Var det butikken til venstre, i midten eller til høyre som nå rommer osv… Jeg håper dere har interesse av å korrigere og dele deres viten til meg, slik at artikkelen blir mest mulig korrekt . Takk!

Oddebakken/Ørnebakken

Kan noen fortelle meg litt om denne bakken? Hvor lå den i forhold til dagens bebyggelse? Fjellet ovenfor KUF-huset. Har fjellet noe navn? Humplebakken…. Hvem er Odd?

Hoppbakker

Dette er en midlertidig liste over de hoppbakkene i Larvik jeg hittil har klart å oppdage med god hjelp:

Navn Beliggenhet Nedlagt/I bruk (per 2014)
Bisjordkollen1 Bisjord, tidligere Tjølling kommune Nedlagt
Brathagenbakken1 Kvelde, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Brattlibakken2 Nær Nanset, tidligere Hedrum kommune I bruk
Brunlabakken3 Nordvest for gården Brunla Nedlagt
Brønnkollen Bøkeskogen Nedlagt (rundt 1950)
Dammenbakken4 Nær gården Dammen, tidligere Hedrum kommune Nedlagt (1962)
Hagabakken Hagalia, tidligere Hedrumkommune5 Nedlagt
Jonsmyrbakken6 Nær gården Jonsmyr ved Lysebo i Farrisbygda, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Jordstøypbakken1 Kvelde, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Kilebakken7 Rett ovenfor Eika i Kilen Nedlagt
Kleppanebakken1 Nær gården Kleppane, tidligere Brunlanes kommune Nedlagt
Kopranbakken8 Bak det gamle Samvirkelaget i Ulåsveien, Byskogen, Larvik Nedlagt
Laurakollen Øybyfjellet, Torstrand Nedlagt
Lille Frambakken Sør for Tagtvedt Nedlagt
Lille Myrabakken Bøkeskogen Nedlagt (rundt 1950)
Oli-Eika9 Nedenfor der Håkons gate nå krysser Frostvedtveien, Byskogen, Larvik Nedlagt
Speiderbakken3 Stavern Nedlagt
Store Frambakken Sør for Tagtvedt Nedlagt
Store Myrabakken Bøkeskogen Nedlagt (rundt 1950)
Utklevbakken1 Nær gården Utklev, tidligere Hedrum kommune Nedlagt
Vellerødbakken10 Nær Ra skole, tidligere Brunlanes kommune Nedlagt
Verningen Mellom blokkene på Skreppestad og Gloppeåsen Øst, tidligere Tjølling kommune Nedlagt

Det var en bakke ved Jordet skole

Vet dere om andre hoppbakker, bare skriv i vei

Oseberget på Vestre Halsen

Har det vært hoppbakke på Oseberget. I så fall: Hva het den?

Fjell og knauser i Larvik

1) Heter kollen som deler Dr Holms vei i to for DØVLEFJELLET?
2) På Stavernsveien, vest for konsul Nielsens hus og vest for Batteristranda, ligger det en liten kolle med rester av tyske spor fra den 2. verdenskrig. Det er også en hule der og benker, tror jeg. Hva heter den?
3) I krysset Frostvedtveien/Frankendalsveien, like inntil den sanerte eiendommen Bergmo, er det en kolle med en høy fjernsynsmast. Har den noe navn?
4) Kirkefjellet? Eksisterer det eller er det et annet navn på Hospitalfjellet?
5) Er Ulåsen en åsrygg eller et fjell?
6) Elefanten/Elefantfjellet. Benyttes navnene om hverandre, eller hva er mest vanlig å anvende?
7) Har den lille fjellkollen mellom Reipbanegaten og Jernbanegaten noe navn. F.eks. etter Istre?
8) Er det noe som heter Dalheimfjellet?
9) Mellom Ugleveien og Dr. Holms vei i Byskogen er det et stort berg.
Hva heter det?
10) Mot Elveveien, ved Yttersø, øst for Byskogen, er det fjell. Hva
heter det? Frambakken var i ett av fjellene.
11) Er det et fjell som heter Lille Mester’n eller Lille Mesterfjellet, jeg tenker på det som er vestenfor trappene?
12) Mersterfjellet skjæres i to av Reipbanegaten. Østenfor er det et knaus med inngraveringer fra Gyldenløves tid eller senere, mot Frankendalsgata. Heter knausen noe spesielt?
-) Og er det noen flere fjell dere kjenner til, særlig i Byskogen, bare del det , så skriver jeg om dem i artikkelen. Takk skal dere h

Døvlefjellet

Hei igjen, jeg forsøker å finne navnene på fjellene i Larvik. Hittil har jeg ikke fått noe navn på det vesle fjellet som deler Dr. Holms vei i to. Det ligger mellom Dr. Holms vei og Diriks vei. Nedenfor gikk Homplebakken og strøket hadde navnet Hompla.

Petter Siqveland antyder at den kan ha hett Døvlefjellet? Er det noen som kan utydype dette mer?

Flere fjell

Jeg forsøker å navngi de ulike fjellene i Larvik. Mesterfjellet, Støttafjellet, Elefanten (el. Elefantfjellet), Øybyfjellet, Oseberget, Baneberget, Andersenfjellet, Gundersenfjellet, Sukkertoppen, Storefjellet og Borgefjellet er allerede i havn.

Hva heter det lille fjellet som deler Dr. Holms vei? Det ligger øst for Byskogveien og vest for Diriks vei. Heter det Tyttebærfjellet? Akkurat her deler kildene seg. OG hvis ikke det er Tyttebærfjellet, hva heter det da? Og hvor i så tilfelle ligger det egentlige Tyttebærfjellet? Takknemlig for svar.

Det var også en liten fjellkolle mellom Reipbanegata og Jernbanegata. Hadde den noe navn? Etter Istre eller?

Fjell

Jeg har lenge lett etter navnet på et stort fjell på Nanset. Wenche Bøe bor/bodde i et hus på det. Fjellet ligger øst for Heibergs vei/Horg, nord for Åsveien og vest for Jerpeveien/Frankendalsveien. Hva heter det og er det noe som dere kan beskrive det med?

Familiedag på museet: På krøss og tvers i gamle Larvik 26. jan 2014 12:00 - 13:00 | Verksgården

Lurer du på hvordan det så ut i Larvik for 100 år siden? I Verksgården denne dagen viser Per Nyhus og museumspedagog Marianne Sørensen bilder fra gamle Larvik og forteller historier om hvordan det var å bo i Larvik for 100 år siden. Kafeen selger kaffe, saft og vafler.

Familiedag på museet: På krøss og tvers i gamle Larvik

HEIDARHEIM ÅRSSKRIFT 2012-2013

Så er Hedrum Historielag ute med årets fullstappede Heidarheim.

Dette året er hovedtemaet forretninger i gamle Hedrum kommune. Og du verden hvor mange det var av dem! Noen var store og lå sentralt plassert, mens andre var små og befant seg for de fleste av oss, svært så bortgjemt. Årsskriftet denne gang gir et verdifullt og dyptgripende innblikk i svært mange av disse.

Innenfor de ca. 160 sidene som årets utgave kan tilby, finner vi også andre små fortellinger. Vi blir tatt med på alt fra krigsminner, via tryllekunst og magi i verdensformat og sjokolade i Norgesformat, til tragiske minner fra flyulykken i Drangedal i 1952, hvor en av de lokale Hedrumforfatterne var så heldig å overleve. Dette for å nevne noe.

Hedrum Historielag har nok en gang maktet å tilby oss lesere et meget godt historisk tidsskrift fra Hedrum kommune, som selvfølgelig også innbefatter Nanset.
Det vil være flott om dere “løper og kjøper” tidsskriftet, da inntektene fra salget av dette er med på “å få hjulene til å gå rundt” oppe på bygdetunet i Kvelde.
(Nevner i all beskjedenhet, at flere at LINFs medlemmer er blant bidragsyterne denne gangen, både på tekstfronter og via fotografiapparatet!)