I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Flott og spennende forum (B-T. S.) & Bøker vi leste i 50-åra (U. Aa. L.)

Hei
Et fint forum hvor det skal bli spennende å se hva som dukker opp. De siste årene er det kulturhus, strandhotell, E18, Colorline og storskole, blant annet og må vel være all time high av store og nye ting, som har opptatt politikere og folk i Larvik. Hvilke saker var det som var høyt på dagsordenen for 50/60 år siden?

Larvik i nær fortid - grunnen til at sona blei starta

Et innlegg i “gamle” Ø-P debatt viste til steder og hendinger som jeg også huska og fikk tankene mine til å vandre litt. En oppvekst i en by fører til at mange har felles minner, kanskje mer eller mindre glømte. Håpet mitt er at jeg får andre til å skrive litt mer om det som de husker fra oppveksten. Det kan være kortfatta, bare stikkord, men noen knagger til å få minnet til å virke er iblant nok. Ø-P-papir har vist bilder mellom annet av det gamle Larvik bryggeri. En kommentar fra meg fikk en til å huske og en annen til å korrigere litt. Slik kan vi komme fram til fakta. Bilder er viktige og kanskje sender noen inn fotominner. Vi får se hvordan det utvikler seg.

Innlegg i Ø-P-debatt: Nordafjølls alias Rakkestuten alias Ulf

Det var interessant å lese det du skreiv om hendinger i Larviks-distriktet gjennom tidene. Vi som vokste opp i gamle Larvik har en del fellesminner, som du nevner noen av. Jeg er født midt under krigen, og det er ikke til å nekte at det blir til at en tenker en del tilbake. Rasjoneringskorta husker jeg. Jeg har tatt vare på de brukte korta, sjøl om det ikke var direkte jeg som brukte dem. Kjøpetillatelse på bil falt muligens bort i 1952 eller 1953. Da kjøpte vi ei folkevogn”boble”. Husker du bensinstasjonen ved jernbaneovergangen ved Storgata? Det var vel en på Lilletorget også, ovafor Tjømegården der bøndene hadde plass for hestene sine når de var på bytur. Var det ikke en som selte motorsykler der? Hvalfangærfestane var jeg ikke på, men jeg husker Norhval som ankra opp på bukta godt utafor bryggene. Det var livlig trafikk av åpne snekker til og fra om høsten og om våren. Grand og Calle husker jeg; danseskole var det også på Grand med ……? De to andre etablissementene husker jeg ikke, men kanskje du husker Bykafeen? Rombærn gikk jeg på med overlærer og klaseforstander Johannes Waale, Frøken Oxholm, gymlærer Aasheim, en lærer Hansen, lærer og klasseforstander Ringvold, lærer og felespiller Øverbø. Husker du flere? Den gang da var det gutteside vestover og jenteside østover. Strømmen sjøbad blei brukt av skolen til å ta svømmeknappen. Restaurantene husker vi alle fra 17. mai. Treschow-området gikk vi bare forbi, men jeg hadde sommerjobb med luking og lemping av høyballer på Fritzøe landbruk. Den gamle kirkegården gikk vi på i friminutta på realskolen. Det var tydelig forhøyninger over gravene og ganger mellom dem. I det sørvestlige hjørnet var det gravsteiner som det blei lagt ned blomster ved.

Det viste seg at den som skreiv innlegget og kalte seg Bryggefanten, var tidligere journalist i Østlands-Posten, Janke Mürer. Janke hadde mange gode kommentarer, så jeg spurte om han også ville være vert i “Larvik for 50-60 år sida”, som sona het i starten. Seinere kom Otto Westvang med. Han og Astrid Westvang har gitt verdifulle bidrag med kommentarer og fotografier. Så kom Jan Einar Bredal med kunnskaper om Nanset, bil og mye annet. Vi samarbeider med Østlands-Posten nettavis ved Bjørn-Tore Sandbrekkene.