I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for oktober, 2016

BONNEGOLT SKOLE OG DET GAMLE ORGELET

På gården Bonnegolt, som ligger på østsiden av Farrisvannet, ble det i 1855 satt opp et nytt skolebygg, etter at skolen inntil da hadde hatt tilhold i leide lokaler.
Skolen var naturlig nok bygget i tre og materialene hadde blitt gitt i gave av gamle kammerherre Treschow. Skolen skal ha vært i bruk til 1959.
(Nevner i parentes at uttalelsen på navnet “Bonnegolt”, var BØ`NNAGØLT.)

Slik så Bonnegolt skole ut i 1916 da Kristian Roppestad fotograferte den. Bilde er hentet fra Jan Einar Bredal fotosamling.

Litt om orgelet:
Sang var et meget viktig fag på skolen, og trolig har det blitt samlet inn penger til et orgel som både store og små skulle komme til å få glede av. Dessverre har jeg ikke fått bekreftet nå orgelet kom til skolen, men det kan ha vært før 1900 (??)
Da skolen ble nedlagt, synes det som om orgelet ble auksjonert bort, og kom privat eie. Trolig ble det ikke mye brukt, og omkring 2010, fant ny eier ut at han ville kvitte seg med orgelet. Etter mange forsøk gjennom flere kanaler, uten respons, endte orgelet sine dager på søpla!

Foto Jan Einar Bredal.

Orgelet var produsert av Cappelens Orgelfabrikk, og her er litt jeg har funnet på mettet om denne Cappelsen:
Jørgen Cappelen, Christiania
Jørgen Wright Cappelen (1805-78) startet som bokforlegger i 1829, opprinnelig lokalisert i Kirkegaten i Christiania (Oslo). Cappelen forlag eksisterer fortsatt. En stund etter etableringen begynte man salg av pianoer, og omkring 1840 åpnet man en separat pianoavdeling. Her ble det også formidlet salg av instrumenter fra verdenskjente instrumentfirmaer som Chicago Cottage, Mason & Hamlin, Carpenter, Gregorian, Putnam, Mannborg, og andre orgler. Cappelen produserte selv omlag 500 mindre pianoer i perioden 1953-59, og har etter alt å dømme også laget harmonier.
Terje Krognes på Jessheim har meldt at han har fått i besittelse et harmonium produsert av “Cappelens Orgelfabrik” i Kristiania (meldt i oktober 2007). Dermed skulle denne produksjonen være dokumentert, og den smule usikkerhet man kan lese i Robert Gellermans bok være ryddet av veien. Serienummeret på det aktuelle orgelet er (med et lite forbehold grunnet utydelig markering): 1258, og instrumentet er notert stemt i 1924. Det skulle gi noen signaler om alder. Takk til Terje Krognes

Hentet fra nettstedet

Her er et nærbilde av produsentmerket på orgelet. Foto Jan Einar Bredal.
Dessverre var orgelet borte før jeg rekk å ta det nærmere i øyesyn, på jakt etter bl.a. serienummer og kanskje produksjonsår.