I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for juni, 2015

Frankendalen, Frankendalsveien, Franck borettslag

I slektsgranskning dukker det av og til opp ekstra interessante opplysninger. En fjern slektning, KAREN BRINCH BOWMAN, var gift med Johannes Franck fra Haderslev i Danmark. Han som faktisk har gitt navn til Frankendalen og Frankendalsveien.

Karen ble dpt.4.okt.1761 i Eidanger, -død 18.juli 1796 i Larvik i barselseng, en måneds tid etter sin ellevte barnefødsel. Gift 23.juli 1782 på Moen i Kvitseid med JOHANNES FRANCK, f.7.mai 1742 i Haderslev, -død i Larvik 18.des.1832, 90 ½ år gl.; sønn av Jens Nielsen Franck og hustru Hedevig Christine Thott. Johannes Franck var overrettsprokurator , og fra 12. Jan.1785 ansatt som forvalter på Jarlsberg Hovedgård. Visstnok kom han ikke overens med amtsforvalter F.C.Flor ; han sluttet som godsfor- valter allerede i 1789 og bosatte seg i Larvik. Skiftet etter Karen Bowman 4.des.1798 utviste en netto formue på 3600 rdlr. Som enkemann ble Franck utlagt til barnefar for Elisabeth Petersens datter Johanne Nikolea, dpt. i Tønsberg 12.feb.1798. Sitt annet ekteskap inngikk han i Larvik 5.des.1798 med Ole Nordbyes enke Catharine Elisabeth Cortsdatter (1770-1834) , med hvem han hadde flere barn. Hun var datter av båtsmann Cort Hacksen på Torstrand (d.1780) og hustru Christine Hansdatter. Ved folketellingen 1801 finner vi fam. Franck på Tordstrand, Vestre Ende; husstanden består av prokuratoren og hustru, 7 barn, hans svigermor Helvig Bowman samt en tjenestepike. Franck hadde i 1791 fått auksjonsskjøte på gården Hegdal i Tjølling fra Peter Leschlys bo for

410 rdlr. Han kjøpte i 1800 til plassen Omstok, og solgte i 1818 jordveien til sin yngste sønn
Johannes for 300 spdlr. Løkken Frankendal i Hedrum har sitt navn etter Franck , som dyrket den
opp av ødemark i 1790-årene. Den lå helt i vest på Unnersbo, og i 1818 fikk han bruksrett på
livstid av grevskapseierne.
Karen Bowman og Johannes Franck hadde 11 barn. En aktiv mann!

I følge Per Nyhus i «Larvik fra A-Å» står det en innskrift på latin i en fjellvegg sør for den gamle handelsskolen, som oversatt lyder slik: «Med hans høye eksellense, Grev Frederik Ahlefelt-Laurvigs tillatelse, gitt 1ste oktober 1793, har prokurator J. Franck oppdyrket disse markene, som tidliger var sump.» Det er altså etter ham Frankendalen har fått sitt navn. For noen år siden ble et nytt borettslag opprettet ved Rimi på Hovland: “Franck borettslag”.