I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Viser arkivet for februar, 2015

Torvet 7

Hei
Jeg lurer på om noen har opplysninger om Torvet (Torget) 7 rundt 1910. Min Oldemor Alma Olivia Johannesen står da oppført som tjenestepige i Torvet 7. Bygget står oppført som våningshus m /butikklokaler. Andre beboere er Christian Kluver m/kone og barn. Ser ut til at han er postekspeditør.Jenny og Clara Lorentzen er losjerende cafebestyrere. Hva slags foretningsvirksomhet var det her?
Kan noen hjelpe meg med dette og finnes det bilder herifra

Grosserer - drops- og sjokoladefabrikant Anders Edvard Olsen Bergene.

Anders Edvard Olsen Bergene ble født 16. juni 1855 på Øvre Bergan i Hedrum. Han var av gammel bondeslekt fra Hedrum, foreldrene het Ole Kristian Hansen og Edel Marie Andersdatter. Ved folketellinga i 1865 for Hedrum har Ole Kristian og Edel Marie seks barn to jenter og fire gutter.
Ole Kristian var gårdbruker og leilending på Øvre Bergan.
Anders Edvard st for presten i Hedrum i 1870. Arbeid på gården var lite fristende for unge Anders, Han ville ut og oppleve noe nytt så han reiste tidlig hjemmefra. Turen gikk først til Skien. Ferden gikk videre til Kristiania da han var rundt 20 år. I Kristiania budde han resten av livet.
Han fikk jobb som handelsbetjent i flere butikker. Den siste butikkposten han hadde var hos kjøpmann Frans Heinrich Dethloff. Etter knapt et år fikk han sparken. Anders ba om å få attest og det fikk han. Attesten inneholdt ikke bare positiv omtale av ham: “Grunnen til at han forlader min tjeneste, er at han ikke er i besiddelse af tilstrækkelige kundskaber, dertil at overtage den Plads jeg havde tiltænkt ham. Hans moralske Charakter er god.”
Anders Bergene lot seg ikke knekke av den negative omtalen. Motgangen gjorde ham sterk, og bare noen dager senere, mottok han borgerbrev som handelsmann fra magistraten i Kristiania.
Samme dag den 9. mars 1882 åpnet han sin forretning A.Bergene Colonial en Gros.
Forretningen ble ganske snart en av de ledende innen bransjen. Han handlet med vanlige kolonialvarer som kaffe, sukker,mandler, sirup o.l.
Han var en foretaksom mann, og i slutten av 1880-tallet utvidet han vareutvalget. Drops og peppermyntepastiller var det nye. Han kokte drops og pastiller selv.
I 1890 etablerte han et nytt firma -A. Bergene dropsfabrikk.
Bergene var travelt opptatt med sine firmaer, men han fant tid til å stifte familie. Kona var fra Drammen og het Julie Marie Andersdatter. De fikk sønnen Alf i 1887, datteren Margot i 1889, sønnen Eldar i 1894. I 1901 ble tvillingene Gudrun og Astrid født. Anders Bergene ble enkemann i 1904.

I 1899 flyttet familien inn i sin nye store villa i Nordraaksgate 8 i Kristiania. Huset var i 2 etasjer. Det hørte stall og vognskjul til eiendommen. Det var to tjenstepiker bosatt her også. Dessuten bodde grossererens kjørekar med hustru i egen leilighet.

På slutten av 1800-tallet blomstret en ny industrigren opp. Mange sjokoladefabrikker grodde fram.
Rundt århundreskiftet var det økonomiske nedgangstider. Konkurser og arbeidsløshet florerte. Olaf Larsens sjokoladefabrikk gikk konkurs. Fabrikken hadde Larsen bygd i 1895, men i 1898 måtte han stanse fabrikken og fra 1898 til 1905 sto lokalene tomme. I 1905 ble fabrikken lagt ut for salg og i 1906 startet A. Bergene sjokoladefabrikk i lokalene. Han hadde 40 ansatte. Konkurransen var beinhard. Maskinparken han hadde overtatt etter Larsen var dårlig og måtte stadig repareres. Han fortsatte med sin dropsproduksjon. Takket være at salget av drops gikk svært godt kunne sjokoladefabrikken holde det gående.
Bergene forstod at han måtte finne en løsning på hvordan han skulle få opp sjokoladesalget. Løsningen ble at han og disponent Ellingsen dro til Tyskland for å lære nytt om sjokoladeproduksjon. Han vervet to sjokoladearbeidere. Han lovet dem god lønn i Norge. De to arbeiderne fikk tittel fabrikkmester og schokolademester. Sjokolademesteren var ekspert på fylt sjokolade. Fylt sjokolade var helt nytt. Sjokoladefabrikken gikk for fullt. I løpet av fire måneder hadde Bergene 276 ulike produkter. Vaniljesjokoladen Edeleis, fløtesjokoladen Høifjeld og melkesjokoladen Telma var de mest populære.

A. Bergene døde i 1920 i Kristiania

Dette er litt av det jeg skrev i min artikkel som sto i HEIDARHEIM, Hedrum Historielag – årsskrift 2012-2013.

FLYPOST til LARVIK. - ”Da Larvik fik post pr. aeroplan”.

FLYPOST til LARVIK.
”Da Larvik fik post pr. aeroplan”.
Samlet av Jan Einar Bredal.

Ifølge ”Håndbok over Norske Filatelistika” (1969) hadde Kristiania-avisen ”Nationen” rettet en henvendelse til Marinens Flyvevesen i 1920 med spørsmål om at samme flyvevesen kanskje kunne formidle flyvingen mellom Kristiania og Kristiansand i dagene 19. til 21. juni 1920. Dette prosjektet skulle foregå under Landmandsforbundets årsmøte i Kristiansand. Men Marinens flyvevesen hadde på dette tidspunktet ennå ikke mottatt sine bestilte sjøfly fra England og henvendelsen ble derfor ”oversendt” til Tancred Ibsen som hadde slike egnet fly. En prøvetur skal ha blitt foretatt den 4. juni, en dag med en forrykende storm. Ibsen var selv fører av flyet på denne turen. Flytiden ble på 1 time og 35 minutter, så den foreslåtte planen viste seg således å være mulig.
Samme dag meddelte avisen sine lesere at under ” Landmandsforbundets årsmøte i Kristiansand vil ”Nationen” arrangere post- og passasjerforbindelse pr. aeroplan mellom Kristiania og Kristiansand.”
I 1920 hadde Tancred Ibsen (f. 1893 – d. 1978) startet flyselskapet ”A/S Aero” for å drive med sightseeingflyging over Kristiania. Pilot i tillegg til Ibsen selv, var Oskar Omdal. De benyttede flyene, var tyske sjøfly og virksomheten ble drevet fra Bestumkilen. I dagene 19. til 21. juni 1920 ble selskapet det første som drev med charterflyging over lengre strekninger i Norge, da de fraktet passasjerer og avisen Nationen fra Kristiania til Norsk Landmandsforbunds årsmøte i Kristiansand.

Friedrichshafen FF 49C

Larviks avisen Østlands-Posten melder den 19. juni 1920;
”Som bekjent har ”Nationen” under landsmandsforbundets store landsmøte som i disse dage avholdes i Kristiansand igangsat en flyverute for passasjerer mellom Kristiania og denne by. Ved postmesteren i Kristiania, hr. Schønnings tillatelse har man ogsaa faat anledning til aa medbringe post.
Inat ved 3-tiden drog en del av badets gjester og noen andre interesserte og en av vort blads medarbeidere med ut paa fjorden i Larvik Bads store motorskøite for aa ta imot den første post som er bragt til Larvik pr. aeroplan.
Det var et staalende veir. Netop som solen steg over Tjølling-landet saa man langt borte aeroplanet komme seilende henimot Larviksfjorden som en stor, pragtfuld kolibri. Solen forgyldte de skinnende blanke vinger. Maskinen, som var et hydroplan, kredset over fjorden og ”tok vandet” ute ved Staværnsgapet”.

Østlands-Posten 19.6-1920.

I et par prammer rodde man bort til hydroplanet som blev ført av flyverløitenant Omdahl. Foruten føreren var der to passasjerer med, disponenten for ”Nationen” og gaardbruker Gisleberg fra Hadeland. Aeroplanet som dessuten var temmelig tungt lastet med post hadde brukt omtrent en time paa turen fra Kristiania. Etter at de tre aviatikere var blitt traktert med en rask frokost, blev de store postpakker lempet over i de to smaabaater.

Snart efter duret atter aeroplanets motor. Vandet fosset om flottørene. Og nogen hundrede meter længer inde i fjorden ”glap det vandet”, steg i en stor sving ind mot byen, satte saa kursen atter vestover direkte for Kristiansand, hvor man haapet aa kunne ankomme i løpet av en times tid.
Da Larvik er den eneste mellomstation mellom de to byer som er utgangspunktene for den midlertidige flyverute, bragte aeroplanet ogsaa aviser, væsentlig ”Nationens” lørdagsnummer til Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn, Skien og Arendal. Denne vil bli videresendt herfra med togene idagmorges.
Aeroplanet, nr. 6, tilhører Tancred Ibsens flyveselskap.
Mandag vil aeroplanet atter bringe posten hit til samme tid. Det blir vel siste gang – foreløpig. Men forsøket var enestaaende vellykket. Og lange tider gaar det vel ikke før vi daglig faar ”flyvende post”.”
Videre forteller avisen onsdag 23. juni samme år;
”Lørdag og mandag fik Larvik som før nævnt i vort blad, for første gang post tilbrakt pr. aeroplan. Tegneren Erling Nielsen, som var med ute og tok imot flyveren, har laget denne udmerkede tegning, hvor man ser postpakkene blir lempet ned fra gondolen i prammen.

Tegnet av Erling Nielsen for ØP 23.6-1920.

Igaar aftes var samme aeroplan, Nr. 6, tilhørende Ibsens flyveselskap, her med tre passasjerer hit til byen. En mængde mennesker var ute paa fjorden for at se landingen, likesom begge brygger og alle knauser og koller var fuldt besat av et i høi grad interesert publikum.
Det var den unge dyktige flyver hr. Omdal som førte aeroplanet og man brukte 56 minutter fra Kristiania og hertil.”

Post som ble ført med dette flyet ble påført et spesielt stempel for å markere begivenheten.

Nationens Flyvepost Kr-sand – Kr-a, 19-21 juni 1920. Jan Einar Bredal samling.

Skulle man være heldig, finnes det jo slike vakre eksemplarer å finne der ute på markedet: