I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Carl Oscar Hallberg

Carl Oscar Hallberg (Halberg) (se bildet under) var født i Gøteborg, trolig i 1862. Han kom til Larvik i 1884, hvor han fikk ansettelse som mestersvenn hos Johan Ødegård. Ved dennes død kjøpte han forretningen av enken. Det fortelles i 1908 at C. O. Halberg har ”fornemmelig bestilling på Dekorations- og Skiltmaling”.

På den store handelsutstillingen som ble avholdt i Larvik i 1900, ble han tildelt ”Det Kgl. Selskabs for Norges Vel`s” bronsemedalje for sine skilt. Dette var ofte meget dekorative reklameskilt, malt på glass.
Tilgangen på arbeid var rundt 1905-08 stor, og på sommertid hadde han opptil 16 mann i arbeid.

Det fortelles at han før bybrannen i 1902, bodde i dette huset i Nedre Bøgeli Gade. Bildet er utlånt av Egil Hallberg.

Ser vi nøye etter på husveggen, reklamerer han virkelig godt for sin virke:

Etter bybrannen skal han ha hatt sitt verksted her i Brannvakts gate 24, hvor det nå (2016) foregår bilvask etc.

Hallberg åpnet også en Farvehandel på Torvet i Larvik (adressen var Torvet 3) Navnet var C. O. Hallbergs Farvehandel. Vi ser forretningen til høyre på fotografiet. (Laurvigs Farvehandel overtok senere disse lokalene, etter at eieren Arthur H. Andresen kjøpte bygget i 1917.)

Her er en annonse fra ca 1912-13.

Men det nok trolig de imponerende glassmalte reklameskiltene som Hallberg er mest kjent for. Her følger noen eksempler:
Først et glasskilt malt av C. O. Hallberg på veggen hos Laurvigs Farvehandel på Torvet fra tiden omkring 1928-29. Jan Einar Bredal fotosamling.

Så følger et skilt fra Erling Hangry som dekorerte hans urmakerforretning i Torvet 2, Glasskilt malt og signert av C. O. Hallberg Foto Jan Einar Bredal.

Etterhvert kom også sønnen Johan Alfred Hallberg, født den 18.10-1891 i Larvik, også med i firmaet. Først finner vi ham som malersvend i 1910. Senere han han fått skikkelig opplæring og erfaring, med en slik tyngde at han selv kunne levere og signere sine verker. Som et eksempel viser jeg dette glassskiltet også fra Hangry på Torvet.:

Denne type “glassmalerier”, benyttet som reklameskilt, prydet svært mange forretninger i og utenfor Larvik sentrum, helt opp til lenge etter andre verdenskrig. Trolig var en meget store prosent av disse malt av/hos Hallbergs.

Vist 104 ganger. Følges av 1 person.
Annonse