I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Bysanger

På Byskogen sykehjem ble det holdt allsang, og på et tekstark var det en larvikssang. Melodien var “Barndomshjemmet” (“Der hvor akren stille bøyer seg for vinden”). Teksten var skrevet av en Hartvig, tror jeg det var. Det ble påstått at etternavnet var Reiersen og at vedkommende tilhørte svigerfamilien til Gunnar Thoresen. Vet noen hva tittelen er og tekstforfatterens korrekte navn?

Det finnes nok en “uoffisiell” bysang. Melodien er “It’s a Long Way to Tipperary”. Hva heter denne bysangen, og hvem har laget teksten? Takknemlig for svar.

Vist 511 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Uten at jeg kan huske at det er nevnt i min familie, så het den som du omtaler “Reiersen” …
Carl Lohne Reiersen.
Han var baker og konditor og holdt til i Nansetgaten 22. (Håper nummeret er rett.)
Carl var gift med “BA”, som jeg kalte tante Ba, selvfølgelig. Hun var født Nilsen (også sett som Nielsen) og hun hadde en bror som het Hartvik (f. 1890), han tror jeg var sjømann.
Om det er noen sammenheng med sangen her, vet jeg ikke dessverre.

Nei, jeg la bestemt merke til fornavnet, som jeg mener var “Hartvig”. Og da spurte jeg de i Røde Kors. De sa at han het Reiersen, men de kan jo ha husket feil også.

Jeg kan nok dessverre ikke bidra med noen konkrete opplysninger om det du ber om. Men jeg tatt vare på et par eksempler på sanger som er blitt kalt Larviksang. Det fins sikkert en hel del av dem! Her er to:

Det var jo fint, men vet du hvem som har skrevet den øverste av dem?

Beklager, men jeg har ingen opplysninger om verken tekstforfatter, komponist eller melodi til den første “Larviksangen”. Jeg har imidlertid informert en venn av meg om problemet, så kanskje vi får løsningen snart.
Når det gjelder den “uoffisielle” bysangen på melodien “It’s a long way to Tipperary”, opplyser Per Nyhus i sin utrolig informative og vidtspennende bok “Larvik A-Å” at det i sin tid (mellomkrigstida) var en kjent revy-vise om Larvik som gikk på den melodien. Men den offisielle bysangen er det nok Eystein Solheim som tekstforfatter og O. Meier-Hansen som komponist som står for! Den ble forfattet omkring 1910.

Ingen tvil om at den offisielle Larvik-sangen er “Hvor hav bær inn en sommerdag” osv. I boka Larvik fra A til Å skriver rett nok Per Nyhus at 2. og 4. vers er de mest kjente, altså de som begynner med henholdsvis:
“Hvor bøkens grønne, hvelvet tak” og “Vær med og bygg og løft vår by”.
Men siden man er inne på sanger med lokalpreg, kan noen hjelpe meg med hvor denne linja kommer fra:
“Båter fra Jordfald, båter fra Hølen” (eller kanskje kommer Hølen før Jordfald?). Jeg husker den fra korsang i Bøkeskogen (tror jeg) med en ganske langsom melodi.

Du kan forsøke å snakke med Odvar Schrøder-Jensen. Han har skrevet boken “Larvikspoesi”, som tar for seg lokale dikt og sanger.

Siden vi er inne på BYSANGER, fikk jeg fotografert disse 3 sidene av …
I LAND DER REISTES HUSER. Av Larviks Bys Jubilæumskantate 1921.
Componert av Oscar Meier-Hansen
.
Kanskje den har interesse for denne tråden?
Her er både notene og teksten fra 1921, så spill vekk dere som kan….

Joseph Clemens skal ha blitt født i Kristiansand 6. oktober 1880 og var gift med Larvikspiken Elisabeth (f. 24. 9- 1880) En tid var de bosatt i Johan Sverdrupsgate 12 og i 1910 skal Joseph ha vært “Kontorfuldmægtig ved Skibsrederibedrift, samt at han var lærer ved Tekn. Skole”
I telf-kat for 1927-28 fant jeg ham som Forsikringsagent for A/S Norske Folk, med adressen Prinsensgate 20.

Etter en opprydning i en noen nokså rotete (dessverre) hyller kom jeg over teksten til hele Larviks-kantaten fra 1921. Her står også den nesten riktig huska linja om Jordfald og Hølen. Den kommer på s. 11 under avdelingen for sjøfart. Her er verset i original:

Blad i registrenes gulnede rester
skutenes navne du finder deri
angit med maal i kommercie-læster
navne paa mænd og på skibsrederi.
Skuter fra Jordfalden, skuter fra Hølen
seilte omkap i den rødmende gry,
lostet og lastet til buet blev kjølen.
Havet ga vekst til den slumrende by!

Når vi er inne på bysanger, synes det feil å utelate “Fagre stad”. Den har riktig nok vært presentert før under tråden om byoriginaler ettersom den ble skrevet Olai Mathiesen (Nordkvelle), som på tross av sitt nokså triste liv nok må gå under begrepet byoriginal. Olai Mathiesens rim kommer med fynd og klem, og han har ofte anslag som slett ikke er uefne. Problemet er at de ikke sjelden ender i et (ufrivillig?) plask. Her er noen av versa – etter hukommelsen:

Fagre stad ved Larviksfjorden
under bøkens ly.
Visst der finnes ei i Norden
maken til vår by.

Slik en bøkeskog ei finnes
i det hele land.
Derfor vi den ofte minnes
på den fjerne strand.

Gatene er ikke trange -
godt vi kommer frem.
Men de blir jo ofte litt lange
når vi går på dem.

For vi har jo ikke trikker -
bruker våre ben,
og de går som trommestikker
over stokk og sten.

Blir det altfor varmt på landet,
drar vi ut til fjord.
Bader oss i salte vannet.
Der hvor fisken bor.

Annonse