I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

"Studenterlund"

Hei igjen! “Studenterlund” er det folkelige navnet på en del av Storgata. Hvorfor? Det kan da ikke være fordi Romberggata skole lå i nabolaget. Og lå Studenterlunden på “jernbanesiden” eller ved “Havmannen”?

Vist 124 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Tror ikke det er helt uvanlig at mindre byer på fleip låner navn og begrep fra hovedsteder og større byer. For eks. “Stripa” (=Karl Johans gate) i Steinkjer (vet ikke om de sier det akkurat der, men mener å ha hørt det om hovedgater i andre norske byer og steder). Larviks nokså beskjedne “Studenterlund” i forhold til den ekte mellom Karl Johan og Stortingsgata har trolig en lignende “fleipebakgrunn” eller skyldes “småbykjekkasseri”, om man vil. Men noe likt er det jo. Larviks “Studenterlund” ligger på et nokså flatt område i Larvik, som den originale i Oslo. Den har/hadde litt trær og noe grønt grass og befinner seg i tillegg på et sentralt og beferda område (som i Oslo) og har restauranter, hoteller og stoppesteder for offentlig kommunikasjon like ved. Og Rombær’n ligger ikke mye lenger unna enn det opprinnelige Universitetets avstand til Studenterlunden. I tillegg får du den bevisste “småbyfleipen/kjekkaseriet” som ligger i det å sammenligne de nokså ulike utdanningsinstitusjonene.

Jeg kan ikke husker at begrepet “Studenterlunden” ble benyttet i mine dager på Storgata. Men gata var kanskje oppdelt i “lokale områder”, slik som TRÅKKA, altså drosjeholdeplassen.
Før “Havmannens” oppstandelse, så det en liten bensinstasjon på den plassen, og der var det ikke mye “grønt”, heller mer “svart”, fra kull og kokssalget til Ths. A. Høeg, som eide stasjonen. Tvers over gaten, mot jernbanelinjen, lå lagerhuset for stykkgods og ekspressgods (senere kalt for Linjegods). Innkjøringen og “opplastningsveien” lå nedfelt i terrenget. Mellom denne og fortauet til Storgata, var det nok et smalt bevokst belte. Kan dette være den omtalte “Lunden”?

Jeg kan heller ikke huske at noe blei kalt Studenterlunden på Storgata, men jeg har hatt nokså frynsete tilknytning til Larvik de seineste 50 åra. Når jeg skreiv om det over, var det mest fordi andre mener ordet ble brukt. Og så blei det tatt opp på “Du vet du er fra…” osv. Dessuten prøvde jeg å si litt om “fleipebruken” av slike kjente navn og begrep.

Studenterlunden er i Oslo!

Og i Larvik, Ulf. Moren min vokste opp i Larvik på 1940- og 1950-tallet, og hun fortalte meg det.

Annonse