I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Fjell og knauser i Larvik

1) Heter kollen som deler Dr Holms vei i to for DØVLEFJELLET?
2) På Stavernsveien, vest for konsul Nielsens hus og vest for Batteristranda, ligger det en liten kolle med rester av tyske spor fra den 2. verdenskrig. Det er også en hule der og benker, tror jeg. Hva heter den?
3) I krysset Frostvedtveien/Frankendalsveien, like inntil den sanerte eiendommen Bergmo, er det en kolle med en høy fjernsynsmast. Har den noe navn?
4) Kirkefjellet? Eksisterer det eller er det et annet navn på Hospitalfjellet?
5) Er Ulåsen en åsrygg eller et fjell?
6) Elefanten/Elefantfjellet. Benyttes navnene om hverandre, eller hva er mest vanlig å anvende?
7) Har den lille fjellkollen mellom Reipbanegaten og Jernbanegaten noe navn. F.eks. etter Istre?
8) Er det noe som heter Dalheimfjellet?
9) Mellom Ugleveien og Dr. Holms vei i Byskogen er det et stort berg.
Hva heter det?
10) Mot Elveveien, ved Yttersø, øst for Byskogen, er det fjell. Hva
heter det? Frambakken var i ett av fjellene.
11) Er det et fjell som heter Lille Mester’n eller Lille Mesterfjellet, jeg tenker på det som er vestenfor trappene?
12) Mersterfjellet skjæres i to av Reipbanegaten. Østenfor er det et knaus med inngraveringer fra Gyldenløves tid eller senere, mot Frankendalsgata. Heter knausen noe spesielt?
-) Og er det noen flere fjell dere kjenner til, særlig i Byskogen, bare del det , så skriver jeg om dem i artikkelen. Takk skal dere h

Vist 247 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Morten nevner i fleng mange fjell og knauser, som jeg ikke kan hjelpe ham med, dessverre.
En som han ikke har tatt med i listen er den “ryggen” som strekker seg “over” Månejordets søndre del. Den synlige delen, eller i all fall den delen som var synlig på 50-tallet, strekker seg fra Furuheim og sydover til Dronning Gydasvei og Lille Bøkeskogen
Om fjellet ved Furuheim var helt synlig, husker jeg ikke, men da Furuheims første nybygg skulle bygges helt på slutten av 50-årene, hadde entreprenør Arne Allum betydelige sprengningsarbeider her. (Selv var jeg med å “høstet” kilometer med sprengingstråd i alle farger på kveldstid inne på tomta.)
Men når vi kom ned til den store tomten ved Gamle Kongevei 19, hvor Hyssing-familien bodde den gang, ja da var det skikkelig fjell. Vi lekte vel ikke aller mest her, men tidvis kom vi til området “fra baksiden” og det ble litt indianer lek her.

Det nærmeste jeg tror jeg kommer av bildemateriell fra HYSSING FJELLET er dette flyfotoet fra rundt 1958-60. Håper det gir en indikasjon på fjellets beliggenhet.

(Til venstre i bildet ser vi Lille Bøkeskogen og Dronning Gydasvei, som førte ned til Lovisenlund gård. Den “vannrette veien” i forkant, er Ibsensvei og Gamle Kongevei “skjærer skrått” over bildet. Det opprinnelige huset som het Furuheim, sees som bygningen helt oppe til høyre i bildet med 2 “poppeltrær” ved innkjørselen.)

Takk for dette, Jan Einar. Het det HYSSINGFJELLET da? Og er det HELT bortsprengt?

På 50-tallet og kanskje litt før, ble det kalt for HYSINGFJELLET.
OBS ser at jeg skrev dette med 2 “S`er” tidligere. Det skal selvfølgelig være med EN “S”.

Helt opp på 90-tallet så man fjellet/den store knausen klart fra inngangen til Gml. Kongevei nr 19. I de siste årene har jeg ikke kikket etter det, men tror fortsatt ikke det er bebygget der.
Jeg venter på en forespørsel om hva fjellet kan ha hatt for navn tidligere, altså før Hysingfamilien overtok eiendommen.
Håper ikke jeg minnes feil når jeg sier at det var overrettsakfører Ahlert Hysing (tipper han var født i 1880), som bodde der. (mener også at det var “to blad Hysing” som var bosatt der. Enken etter den ene, Anna Hysing, leide hos oss etter at hun var blitt enke og huset var solgt, ca 1967-71.
Basert på noe svake minner fra ungdommen, så var hennes mann, P. August Hysing (???), drifteleder ved Ytre Fjordane Kraftlag og de hadde Florø som tidligere bosted.)

Jeg har også funnet et uidentifsert fjell sør for Frostvedtveien v/Frøyhov. Det er delvis bebygd med hus. Og bak husene i Frankendalsveien v/Frostvedt skole er det enda et navnløst fjell. Men Jan Einar: Er det ikke noe som heter Kråkefjell eller Kråkefjellet på Nanset da?

AD BORGEFJELLET, Bøefjellet og nok et navnalternativ … HORGFJELLET
Horg var vel et stor bolig som ble benyttet som spesialskole en tid, uten at jeg kjenner denne særlig godt.
Horg er nok sydenden av Borgefjellet, og har kanskje sitt navn fra “nyere” tid ???

Fint. Men kjenner du til Børresafjellet og Kråkefjellet?

Jeg kan jo minne fler om de to små fjellene jeg har nevnt i Byskogen-tråden – Apefjellet og Skjelettfjellet. Det er ikke store fjell, men store nok når man er liten.

De ligger rett ved blokka i Frostvedtveien 13, og det var navn vi lærte av de eldre tidlig på 70-tallet, men det kan godt være at det var kortlivede navn i en begrenset krets. Det er vel en utfordring når man samler navn. Hvilke har blitt brukt over tid av mange, og hvilke er mer tilfeldige navn?

Annonse