I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Fjell

Jeg har lenge lett etter navnet på et stort fjell på Nanset. Wenche Bøe bor/bodde i et hus på det. Fjellet ligger øst for Heibergs vei/Horg, nord for Åsveien og vest for Jerpeveien/Frankendalsveien. Hva heter det og er det noe som dere kan beskrive det med?

Vist 126 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

På 50-tallet og sikkert senere kalte vi det for BORGEFJELLET.
Naturlig nok fordi det “begynner” på østsiden av Borgejordet og strekker seg ett par hundre meter sydover.

Har andre noe annet navn, tro?

Jeg spurte en som tilhører urbefolkningen på det fjellet, min gode klassekamerat fra Nanset skole, Tor Kindberg.

Regnet med at Tor satt med svaret, men dessverre må også han melde pass.

Tor kalte det bare for “Fjellet”, men det er vel neppe Morten fornøyd med?

Tor bodde midt oppe på “Fjellet”, mens Peder Bohlin bodde under, i enden av Skogveien
Sender en mail til Dubai for å sjekke med Peder om han vet det.

Takk skal du ha, Ole. Det kan nok hete Borgefjellet, for jeg kjørte forbi der for et par timer siden og det ligger på sørenden av Borgejordet. En bekjent kalte det litt humoristisk for Bøefjellet, siden Wenche Bøe har hjemmet ditt på det

Fikk en mail fra Tanzania nå i kveld. Peder Bohlin er vel ute og selger Jotun maling der, men tok seg selvfølgelig tid til å hjelpe oss med vårt viktige, lokale spørsmål.

Peder mener også fjellet ble kalt Borgefjellet, uten at jeg nevnte dette navnet i mailen min.

Takk skal du ha.

Dessverre har jeg ikke noen spesielt gode bilder av Borgefjellet, men legger ved et bildet der fjellet “starter” mot nord, se bildets høyre side.

Bilde er fra ca. 1934 og viser Borgejordet mot øst, sett fra Sophus Buggesvei. Husrekken som befinner seg til høyre bak det vi ser av gjerdet, tilhører Skogveien.

Navner forandrer seg med år og eierskap og sikkert også med bruken. Siden vår generasjon nok knytter seg mer til Borge enn Bøe akkurat i dette område, har jeg også med litt gammel historie for å utdype “livsnerven” litt mer; …

I 1802 var det i alt 9 løkker på Nansets grunn. På hver av dem kunne det føs hest og to kuer, og det kunne såes to tønner havre.
Grevens overinspektør, Henrik Bull, sørget for å få tildelt tre løkker til eget bruk. De ble kalt Bulleløkkene, og lå på begge sider av Greveveien.
De rike skipsrederbrødrene Peder og Peter Berg kjøpte rundt 1850 opp det meste av Nanset. Peter etablerte seg på Nedre Nanset, uten at vi vet hvor gården lå. Peder bosatte seg på Øvre Nanset, hvor hovedbygningen ennå står og er eldresenter.
Det meste av Bulleløkkene, den delen som lå øst for Greveveien og strakte seg fra Skogveien og helt nord til grensa mot Hovland, ble i 1871 solgt fra brødrene Berg til skipsreder Anton Christian Larsen fra Raugland i Brunlanes. Da han døde i 1885, ble eiendommen solgt til dansken Louis Meldal. Han drev forretning i shipping, fiskeri, bank og eiendomsomsetning. Meldal var amerikansk statsborger, og i 1893 flyttet han tilbake til Minneapolis i USA, hvor han før hadde bodd. Den store hovedbygningen på Nanset kalte han Minneapolis.
Etter et kort mellomtrinn med Johan Andersen fra Solum som eier, ble gården i 1894 solgt til Jens Larsen Borge fra Østfold. Sønnen Peder overtok i 1913. I 1946 var besetningen på fire hester og 12 kuer, samt kalver, griser og høner.
Peders sønn, Leif Borge, forteller: I tillegg til vanlig gårdsdrift dreiv far en omfattende vognmannsforretning. Bl.a. hadde han all kjøring for det store steinbruddet på Fjellheim. Steinen ble kjørt ned til havna via Fjellveien, som var den minst bratte av gatene i Larvik. Det var fire hester til å dra, men det var mest for å få den tunge vogna opp igjen. Det var også masse kjøring for Fritzøe møller, med korn fra kaia til mølla.
Siste generasjon Borge, Paul, overtok i 1952, men døde allerede i 1966.

Utover på 1900-tallet begynte fradelingen av tomter, og gården ble gradvis mindre. Den siste del av jorda forsvant da Østlands-Posten etablerte seg på Borgejordet først på 80-tallet.
Da det gamle uthuset brant, satte Peder Borge satte opp nytt framhus og uthus i 1920, litt øst for den gamle bebyggelsen. Framhuset står ennå, mens uthuset ble revet først på 80-tallet da veien til Borgejordet ble anlagt.

Takk skal du ha, Jan Einar.

Annonse