I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Lokalhistorie fra Larvik på Nasjonalbiblioteket

Her er en gullgruve: På Nasjonalbibliotekets nettsted er det utrolig mye lesbart. Dette er gratis, men må leses på skjermen. Jeg skrev inn “Larvik” i søkefeltet, og dette er en del av det jeg fant:

Larvik og omegns industri og næringsliv i tekst og bilder
Forfatter: Aagaard, Aage
Publisert: Christiania : A. M. Hanches forl., 1900

Larvik og omegns industri og næringsliv i tekst og bilder : tilligemed almindelig beskrivelse, institutioner og historiske meddelselser i tekst og billeder
Forfatter: Aagaard, Aage
Publisert: Kristiania : A.M. Hanches forlag, 1906

Af Larviks Historie : Uddrag af Larviks gamle Skifteprotokoller
Forfatter: Sørensen, S.A.
Publisert: Larvik, 1901

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 7 3 : Jarlsberg og Larvik amt Byerne og herrederne
Publisert: Kristiania : Aschehoug, 1915

Fra smie til Norges-utbygger : Alfr. Andersen mek. verksted & støberi 1893-1993
Forfatter: Alfr. Andersen mek. verksted & støberi
Publisert: [Larvik] : Verkstedet, 1993

Larvik handelsstands forening 100 år
Forfatter: Næss, Øyvind
Publisert: Larvik, 1950

FRAM og tilbake på Torstrand
Forfatter: Nyhus, Per
Publisert: Larvik : IF Fram, 1993

Norsk industri- og næringshaandbok : skibsbyggerier, maskinfabrikker, smier etc. Pengeskap, stanse- og verktøi, jern-, metalvare- og blikvarefabrikker. Traad-, spiker-, automobil-, vogn- og cyklefabrikker. Fabrikker for elektrisk materiel m.m.m. 1 : 1200 norske mekaniske verksteder skibsbyggerier, maskinfabrikker, smier etc. Pengeskap, stanse- og verktøi, jern-, metalvare- og blikvarefabrikker. Traad-, spiker-, automobil-, vogn- og cyklefabrikker. Fabrikker for elektrisk materiel m.m.m
Forfatter: Diesen, Emil
Publisert: Kristiania : A/S Økonomisk literatur, 1918

Et kystvern : gammelt fra Stavern og Fredriksvern
Forfatter: Hals, N.
Publisert: Oslo : Norli, 1926

60 år med Esab i Norge : Esabs 60 årige historie i Norge og en presentasjon av noen av personene bak suksessen
Forfatter: Nord, Einar
Publisert: Larvik : Esab, 1998

Fortegnelse over A/S Larvik-Fredrikshavn-ferjen’s (Larvik Lines) histor iske arkiv
Publisert: [Oslo : Larvik Line, 1990

Byen vår : minner fra Larviks 275 års jubileum
Publisert: Larvik, 1946

I storm og stille : Larviks sjømannsforening gjennom 150 år
Forfatter: Marthinsen, Thor-Olaf
Publisert: Larvik : Foreningen, 1999

Et kystvern : gammelt fra Stavern og Fredriksvern
Forfatter: Hals, N.
Publisert: Oslo : Norli, 1926

Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 6 : Vestfold fylke
Publisert: Oslo : Universitetsforlaget, 1980

Colin Archer skøytene og lystbåtene
Forfatter: Sannes, Tor Borch
Publisert: Oslo : Norsk maritimt forlag, 1979

Brunlanes : en bygdebok.
Forfatter: Jahnsen, Astri
Publisert: Larvik : Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank

Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold
Forfatter: Berg, Lorens
Publisert: Kristiania : Cappelen, 1915

Stavern-slekter fra 1700 til 1900
Forfatter: Dahl, Helene
Publisert: Stavern : Helene Dahl, 1990

Vist 506 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Ja, det er virkelig ei gullgruve. Alle bøker som ble innkjøpt av Kulturrådet på 1990-tallet, er for eksempel til gratis lesing på Nasjonalbibliotekets nettside. Det gjelder romaner, diktsamlinger, skuespill osv. + en mengde annet. Det virker som om dette er i ferd med å bli utvidet også med annet stoff og andre tiår. Her er lenke til siste nytt om Nasjonalbiblioteket

Takk for tips!

Dette var makeløst moro. Har ikke fått gjort noe annet enn å lete rundt i det digitale nasjonalbiblioteket i dag ;-) Har lært masse, og ikke minst funnet spennende lesestoff for lange tider.

Ja, her er det mye spennende lesestoff, og det blir vel bare mer og mer etter hvert.

Jeg har sendt noen spørsmål til juridisk avdeling om hvordan reglene er for videreformidling av innhold. Bl.a. tok jeg utgangspunkt i et innlegg i Lardal fra i går, der jeg brukte flere sitater som avskrift fra en bok jeg leste fra bokhylla.no.:

Som amatør er jeg usikker på hvordan jeg skal forholde meg til åndsverksloven og lisensteksten: “Boka kan ikke i noen form eller sammenheng lastes ned til egen maskin, kopieres eller gjenbrukes uten uttrykkelig samtykke fra den enkelte rettighetshaveren.”
Betyr det at jeg ikke kan sitere deler av en tekst og offentliggjøre det med kildeangivelse, uten å forsikre meg om at forfatteren har vært død i minst 70 år?
Hvorfor dukker pop-up vinduet ikke opp på alle bøker, og betyr det at de som ikke følges av en påminnelse om lisensen er helt frigitt for viderepublisering?

Jeg fikk svar fra Nasjonalbiblioteket i dag, og har tillatelse til å gjengi det her. Antar at fler kan ha nytte av å lese det. Bla. forklarer hun litt om hvordan sitater kan brukes lovlig fra verk av nyere dato. Larvik i nær fortid vil av naturlige grunner oftest ha interesse av stoff der det ennå ikke har gått 70 år siden forfatterens død:

På nb.no er det materiale med ulik opphavsrettslig status. En del av materialet er falt i det fri, dvs at det er gått mer enn 70 år siden utløpet av opphavsmannens dødsår. Dette materialet kan du bruke fritt uten rettighetshavers tillatelse. Når du får opp dette materialet på nb.no, vil det ikke komme opp lisenstekst.

Andre deler av materialet er vernet av opphavsrett, og er tilgjengeliggjort på nb.no etter avtale med rettighetshaver. Det gjelder først og fremst trykte bøker som er omfattet av Bokhylla-prosjektet, og er tilgjengeliggjort etter avtale med Kopinor. Avtalen gjelder kun tilgjengeliggjøring på Nasjonalbibliotekets internettsider, og gir ikke brukerne rett til å bruke materialet utover å lese det på skjerm. For annen bruk av materialet, må brukeren innhente rettighetshavers tillatelse. Det er dette lisensteksten informerer om.

Brukeren kan likevel bruke materialet når bruken er dekket av lånereglene i åndsverkloven. Rett til å sitere fra offentliggjorte verk er en slik låneregel, se åndsverkloven § 22. Denne bestemmelsen sier at gjengivelsen av sitatet må være «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger». Med god skikk vises til en etisk standard for hva som er redelig bruk av andres åndsverk. Det setter begrensninger for hvor mye av et verk man kan sitere, og stiller krav til at sitater som hovedregel må forekomme i en sammenheng (altså ikke gjengis løsrevet) og at det må være en viss nærhet mellom sitatet og sammenhengen det fremkommer i. Sitater skal i utgangspunktet være korte, og uansett ikke lenger enn formålet med gjengivelsen tilsier. For å være i overenstemmelse med sitatretten, må sitatet være lojalt mot meningsinnholdet i verket det siteres fra. Det kan innebære at sitater må være lange nok til at meningsinnholdet ikke forsvinner. Det er krav om navngivelse av opphavsmannen og angivelse av kilden sitatet er hentet fra. Det er også et krav at sitatet fremstår som et sitat, for eksempel ved bruk av anførselstegn eller kursiv.

Når det gjelder den konkrete gjengivelsen du har gjort på Origo, antar jeg den er innenfor sitatrettens grenser. Man kan nok innvende at du siterer for mye fra Balsmos bok, mesteparten av teksten i artikkelen din er sitat. Jeg mener likevel det må være greit her når formålet med sitatene, å belyse temaet bjørn i Lardal, klart blir oppfylt.

Jeg håper dette ga svar på spørsmålene dine. Ta gjerne kontakt med meg hvis du lurer på noe.

Vennlig hilsen

Kristine Farstadvoll
Seniorrådgiver"

Takk for tipset Roy………dette var virkelig moro og interessant lesning når jeg tastet Larvik. Bl.a alle de bildene som jeg bladde igjennom…….må “besöke” denne linken igjen…..

Annonse