I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Larvik Gymnas - Larvik Høyere Skole

For ikke å ha alt for mange tråder med bilder fra Larvik Gymnas eller
Gymnaset som vi til daglig kalte det, setter jeg opp denne tråden for at vi
her kan legge inn bilder og historier både fra eldre og nyere tid.
En del av dette vil naturligvis også kunne finnes under tråden om
Realskolen, dette er en lenke til denne siden, siden gymnaset var en etterfølgende skolegang.
Om bygningen kan det i enkelthet sies stammer fra rundt 1902, da byggingen
av dette murhuset øst for Herregården kom i gang straks etter at planene var
godkjent i februar 1902.

Vist 2060 ganger. Følges av 15 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 93 kommentarer

Jeg skal prøve etter beste evne (som er nokså dårlig, dessverre). Jeg tar utgangspunkt i 1960-bildet og sammenligner med plasseringen på det nederste hvis jeg husker navn og hvis vedkommende er med begge steder. Altså i øverste rekke fra venstre: Erling Walle (2. rekke nr. tre fra venstre), Carl Petter Christensen (ikke med på det andre), Åge Bergene (ikke med på det andre), Bjørn Høvik (samme rekke, men nr. 4 fra høyre), Husker i farta ikke navnet, men var fra Halsen (nr. 3 fra venstre bakerst), Gunnar Løsnes (nr. 5 fra høyre bakerst), Jan Walter Thorvaldsen (nr. 4 fra venstre bakerst), husker ikke (ikke med), Terje Alviniussen (ikke med), husker ikke (trolig ikke med), Per Øystein Andersen? (nr. 4 fra venstre 2. rekke), Svein Svendsen (1. rekke, nr. 1 fra venstre),
2. rekke fra venstre: Laila ? (nr. 3 fra venstre 1. rekke?), husker ikke (nr. 7 fra venstre i 1. rekke), Bernt Melaug (nr. 1 fra høyre i øverste rekke), Odd Norman Hansen (ikke med), ? Andvik (nr. 2 fra venstre i 2. rekke), husker ikke (ikke med), Per Øystein Nilsen (nr. 5 fra venstre og høyre i 2. rekke), Kjell Ronald Hansen (nr. 1 fra høyre i 2. trekke, Torkel Kaupang står halvt foran han, like bak jentene, (Kjell Gjerken (nr. 1 fra venstre 2. rekke), Fredrik Kolderup (ikke med), ? Skaara (ikke med), Jan Olaf Pedersen (nr. 2 fra venstre i øverste rekke), Gunnar Engelstad (nr. 3 fra høyre i 2. rekke), Finn Gjerken (nr. 2 fra høyre i øverse rekke), Guri Bru (nr. 5 fra venstre i 1. rekke), Aud Halle (nr. 2 fra venstre i 1. rekke), ? Hognestad (nr. 4 fra høyre i 1. rekke), ? Throndsen (nr. 4 fra venstre i 1. rekke), Marianne Jacoby (nr. 1 fra høyre i 1. rekke), Wenche Longva (nr. 7 fra høyre i 1. rekke), Sol Klåstad (nr. 2 fra høyre i 1. rekke), rektor, Bodil Eriksen (nr. 6 fra venstre i 1. rekke), Kari (?) (nr. 6 fra høyre i 1. rekke), husker ikke, husker ikke, husker ikke (nr. 5 fra høyre i 1. rekke. Ellers er Halvor Kise med på det nederste bildet (nr. 1 fra venstre øverst, men han var så vidt jeg kan se, ikke med på 1960-bildet. Det samnme gjelder nok en Andvik (nr. 2 fra høyre i 2. rekke) ? Lauvesæther (nr. 4 fra høyre i 2. rekke) og et par damer.

Noen nye navn seig inn for litt siden (Det tar tid nå om stunder): Øverste bilde:Øverste rekke, nr. 5 fra høyre: Ragnar Bergene (ikke med på det nederste), 2. rekke helt til venstre, Laila (het Sætre tror jeg den gangen). Lurer på om nr. 3 fra venstre Bernt, het Melø og ikke Melaug? Tror også han jeg har kalt Lauvesæther: nedre bilde, 2. rekke, nr. 4 fra høyre egentlig heter Løveseter. Min unnskyldning for sviktende hukommelse for være at de aller fleste på bildene er folk jeg svært sjelden har hatt noe med å gjøre etter at jeg mer eller mindre blei bosatt “innafore” fra 1960.

Noen navn til har meldt seg i hukommelsen, samt noen som må rettes opp: Øverste bilde, 3. rad, nr. 3 fra høyre: Ernst Aas (på nederste bilde: trolig ikke til stede. Øverste bilde, 2. rekke, nr. 7 fra venstre (til venstre for Kjell Ronald Hansen); Øystein Nilsen, ikke Per Øystein som jeg kom i skade få å skrive (Uff pinlig!). Øverste bilde, 1, rekke, nr. 1 fra venstre har fornavnet (om jeg ikke husker helt feil): Else Marie (Hognestad).
På nederste bilde er også russeformannen med som nr. 5 fra venstre. Han het Huseby til etternavn. Ikke med på det øverste. Rektor på øverste bildet (troner midt mellom alle jentene): Karl Kure.
Fremdeles mangler noen, særlig blant jentene (damene) i min sjabre hukommelse. Det er pinlig og bare å beklage!

Flere navn og noen rettinger:
Gjelder det øverste bildet fra 1960:
Øverste rekke, nr. 5 fra venstre: Arne Olsen (på nederste bilde som nr. 3 fra venstre i øverste rekke).
Øverste rekke, nr. 3 fra høyre: Ernst Aas (nederste bilde nr. 4 fra venstre i 2. rekke – Personen på det bildet er feilaktig identifisert som Per Øystein Andersen, Han står som nr. 3 fra høyre i øverste rekke).
2. rekke fra venstre: Laila Sethre Nilsen (nede som nr. 3 fra venstre i 1. rekke). Til høyre for Laila, Kari Joakimsen (nr. 7 fra venstre i 1. rekke på nedre), Tor Bernt Melø (ikke bare Bernt – som nr. 1 fra høyre i øverste rekke på nedre bilde), nr. 4 fra venstre Nils Olav (Andvik – han er nr. 2 fra venstre i 2. rekke på nedre bilde), nr. 7 fra venstre i 2. rekke heter “bare” Øystein Nilsen (ikke Per Øystein som jeg kom i skade for å skrive).
Tar første rad om igjen, fordi så mange var glemt ut høyere oppe:
Fremdeles øverste bilde og fra venstre: Else Marie Hognestad Olsen (som nr. 4 fra høyre i 1. rekke på nedre bilde), Wenche Wessmann Olsen (nedre bilde: 1. rad, nr. 4 fra venstre), Marianne Jacoby Steen (nedre bilde: nr. 1 fra høyre i 1. rekke), Wenche Longva Lindland (nr. 7 fra høyre i 1. rekke på nedre bilde), Solveig (Sol) Klåstad (som nr. 2 fra høyre i 1. rekke på nedre bilde), rektor, Karl Kure, Bodil Helgesen (nedre bilde: nr. 6 fra venstre i 1. rad), Kari Hvidsteen (nr 6 fra høyre i 1. rekke på nedre bilde), husker ikke, husker ikke, Karen Thora Dolven (nr. 5 fra høyre i 1. rekke på nedre bilde).
En del av kullet var med på jubileet i 2010 (nederste bilde), men var ikke på bildet fra 1960. Det gjelder: Halvor Kise (øverste rekke, nr. 1 fra venstre), russeformann, Øyvin Husby (nr. 5 fra venstre i øverste rekke), Kjell Bjarne Sørensen (til høyre for Husby), Einar Løvseter (nr. 4 fra høyre i 2. rekke), Thor Andvik (nr. 2 fra høyre i 2. rekke), Torkel Kaupang (står til høyre bak damene i 1. rekke), Gerd Engelstad (midten 1. rekke) og Unni Røed Holden (nr. 3 fra høyre i rekke).

Nokså flau over at tre navn fremdeles har mangla på det øverste bildet. Gruelig treg den hukommelsen min, men mener at jeg har (eller er i nærheten av å ha) de hittil utelatte: Nr. 6 fra venstre i 2. rekke: Per Andersen (? – veldig hyggelig gutt, så jeg håper noen kan hjelpe meg om jeg husker feil. Han er ikke med på det nederste bildet.) 1. rekke, nr. 2 fra høyre: Tove Idland (ikke med på det nederste). Jenta til venstre for henne, heter Bjørnø til etternavn, men husker fremdeles ikke fornavnet. Hun var ikke med på det nederste bildet.

Godt jeg ikke har bilde av russekullet mitt, Bjørn, for da slipper jeg å blottlegge hvor få jeg husker navnet på av russekullet 1969.
Jeg er imponert over at du husker så mange navn som du gjør, og av et kull som er 9 år eldre enn mitt!

Takk for pene ord, Ole, men må nok innrømme at jeg har juksa litt. Huska nylig at jubileumsbildet i 2010
sto i Østlandsposten med navneliste under. Det hjalp en del, selv om ikke alle på det øverste bildet var med på det nederste.

Jeg er som Ole imponert over hvor mange navn du funnet på bildet fra 1960. Har du nevnt Fredrik Kolderup? Han står i midterste rad som nummer 5 fra høyre (gutter), bak rektor Kure.
Jeg skal på 50 års jubileum for Larviks russen (1964) til sommeren. Forleden dag fant jeg fram bildet hvor vi har fått “duskelua”. Jeg må innrømme: det er mange jeg ikke kan navnet på der.

Takk Inger-Helene, men altfor mange navn kom temmelig seint. Fredrik Kolderup er nevnt i den første lista mi, men han er bare med på det øverste bildet. Ellers må jeg jo innrømme at de mange tilføyelsene, som det tok tid med, har gjort listene nokså uoversiktlige dessverre.

Litt på sida av det foranstående, men skolen har stått sentralt for meg også i livet etter de fem åra på Larvik høyere allmennskole. Derfor er det kanskje ikke så rart at den har kommet til uttrykk også i det lille jeg har prestert av skriverier. Nå har NRK lagt en del av sine hørespill ut på sine nettsider – også ett av mine – nettopp det om skolen. Det er dessverre ikke så optimistisk, men skulle du likevel ha lyst, kan du lytte til det på denne lenka til NRKs nettsider (Det blei for øvrig sendt i 2005, 2008 og 2011).

Åge Sletsjøe var russ ført 1960. Norges tekniske høgskole maskinavd siv ing 1965

Ja, Aage kan vel ha vært russ i 1956 allerede. Han hadde forøvrig en aldeles praktfull sangstemme, husker jeg – OG en praktfull fysikk å understøtte den med! – han var jo aktiv – og en meget god vektløfter.

Jeg var russ i 1961. Aage Sletsjøe var periodevis innom i matematikktimene på reallinja med lektor Anders(?) Eikodd, antakelig for å forbedre karakteren. Da er det sannsynlig at han var russ i 1960.

Som Øyvin nevner over, Åge Sletsjø var ikke russ i 1960. Det ville jeg i så fall ha huska, selv om jeg sleit med noen navn.

Kanskje kunne noen som har de rette kontaktene “grave” litt i gamle skoleprotokoller og publisere russekullene fra – f.eks. FØR 1970, på denne siden? Elisabeth, er ikke det noe for deg? 😄😄

En kan ikke uten videre offentliggjøre eksamensprotokollene (navnelistene) som er arkiverte i Vestfold. Hvis en i det hele tatt får utlevert navnelister, så er de “sensurert”. Det er heller ikke gratis å få kopi av lister.

Akk ja, det er lett for en gammel mann å glemme dette med persovern og datatilsyn og denslags ……. Sukk. 😪😪😩

Julebord på Villa Farris 1958. Her er Røed Larsen, Sol Klaastad, rektor Karl Kure m frue, Marianne Jacoby og Kjell Bjarne Sørensen.

Russ 1960 – 25 årsjubileum på Folkevang

1958 Engelsklinjen

Flotte bilder Øyvin, med mange kjente fjes fra byen vår.

Hvis det er fra 58, må det være tatt i høstsemesteret, for undertegna gikk 3. real (1. gym) på reallinja i 57/58, men fant ut jeg var bedre egna for språk og fikk gå over til 2. gym (4 eng) etter sommerferien. På bildet over er A- og B-klassen fotografert sammen.

4. real 1958, tilsendt av russeformannen i 1960, Øivin Huseby, som figurerer øverst til høyre.

Russen fra 1960 er blitt litt eldre. Dette er fra 35 års jubileet i 1995 og stedet er Wasilioff

Her er vi høsten 1959. Full organisering av RUSS 1960 (Foto Skaara ?)

Dægern! Her var det mye minneframkalling, Øyvin!

Russ 1960 og her er det 40 år siden noen av oss skrev følgende stiloppgave – “Mange hevder at gymnasiastene i vår tid er sterkt opptatt av å skaffe seg så stort poengtall som mulig ved examen artium. I hvilken utstrekning gjør det seg gjeldende og hva for virkning har det ?”

2010 – 50 års jubileum for 1960 russen


Dagar går, månader och också år
Livets mål er i alla fall
lika ovisst

På kvellen sitter jag
låtter øgonen ferdas

Dagar går, månader
och okså år

(Nils-Aslak V.)

l

Det var da mye skriving om når Åge Sletsjøe var russ. Åge som var tre år yngre og en meget god venn av meg må ha vært russ i 1956. Jeg var russ i 1953.

Annonse