I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Kvelde

For om mulig å bringe “utkant-Larvik” inn i LINF, forsøker jeg med dette å bringe fram bilder og historie fra Kvelde og områder rundt.

Her ser vi den gamle Lågendalsveien forbi Kvelde Kirke, slik den fortonet seg de første årene på 1900-tallet. Som vi ser var ikke veien preget av trafikk-kaos og høye hastigheter, slik vi kjenner trafikkbildet i dag. Vi kan vel nesten si at det lyser fred og ro rundt kirkeområdet, som det seg hør og bør.
Den vakre kirken sto ferdig høsten 1871 og ble innviet den 11. oktober samme år. Den skal romme 210 sitteplasser nede og 56 oppe på galleriet. Dermed skulle den dekke kravene i loven av 1851, som bl.a. sier at en kirke skal gi plass til 3/10 av sognets befolkning.

En artig hendelse etter valget av tomt hadde blitt gjort, var at det her i landet nærmest var “en hevd” på at kirker skulle ha inngangen mot vest. Men da den utvalgte tomten lå på vestsiden av veien, måtte det “søkes om tillatelse” for å bygge den med åpning mot øst ! – Tillatelsen kom og som vi ser på fotografiet, var det akkurat slik kirken ble oppført.

Selv om bilnummeret på den enslige bilen er noe utydelig, er det med stor “sikkerhet” at dette er G-68. Eier av denne Fiaten var Lauritz Larsen i Schultzegate i Larvik.

Vist 288 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Ofte må man ganske høyt opp i luften for å få den fulle oversikten over hvordan en elv beveger seg i terrenget. Uten fly, klarte fotografene av og til det for 100 år siden også. Takket være det høye fjellet Jordstøyp klatret en eller annen kanskje “helt til toppen” på det vel 300 meter høye fjellpartiet.
Herfra er utsikten formidabel. Vi ser hvordan Lågen i slangeform skjærer seg inn i landskapet. Selv om bildet, som er fra et gammelt postkort, bærer tydelig preg av tidens tann, ser vi den omtalte og avbildede kirken på kortets venstre sidehalvdel. Jeg er ganske sikker på at det er Kvelde Mølle som vi ser som en “lys koloss” rundt midten på bildet.

Vi har nå kommet fram til ca 1924. Kirken ligger der østvendt som tidligere, veien ser ikke ut til å ha blitt vesentlig bedre enn på det øverste fotografiet, men om ikke annet ser det ut til at det er oppført enda flere luftbårende ledninger på stolpene til høyre. Jeg synes jeg ser 30 porselensholdere ?

Kvelde 1924. Foto Carl Normann (7386). Jan Einar Bredal fotosamling

Vedlagte annonse viser oss at i bygdelokalet Gyldnarheim kunne man tirsdag den 25. april 1939 overvære demonstrasjon av ODIN” Komfyr fra Odin Apparatfabrikk AS i Oslo, kunne Østlands-Posten melde om mandag 24.4-1939.
Det var Larviksfirmaet O. Schrøders Eft. som kunne vise fram moderne komfyrer med “høiwattsplater”.
Husstellærerinne Kristine Eliassen kunne denne demonstrasjonsdagen vise riktig bruk av komfyr og dens strømforbruk.
Naturlig nok forteller ikke annonsen noe om det etter denne visningen ble noen salg av det norske produktet, men “Odin” var ikke noe ukjent produktnavn i mange norske kjøkken før og etter andre verdenskrig!
(En tilsvarende demonstrasjon fant sted den følgende torsdagen i Losjelokalet på Østre Halsen!)

Annonse