I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

"Villa Solhaug" skal rives - stopp vandalene!

Kommunens planutvalg har gitt tillatelse til riving av Villa Solhaug på Nanset. Medlemmene fra FRP, Høyre og KRF stemte for å gi tillatelse, mens de to representantene fra AP og LL stemte mot.

Fortidsminneforeningen, Vestfold avdeling sier følgende:

Saken har et langt forløp da nåværende eier for flere år siden kjøpte eiendommen for å rive og bygge blokker. Nylig avslo byggesaksavdelingen i Larvik kommune en rivesøknad med henvisning til kommuneplanens bestemmelser. Eier klaget vedtaket da kommuneplanen ikke hjemler rivenekt. Rådmannen innstilte overfor politikerne i planutvalget på å imøtekomme klager, men konkluderte at planutvalget burde vedta midlertidig bygge og riveforbud inntil det lages en bevaringsplan for eiendommen. Det politiske flertallet gikk istedet inn for å gi rivetillatelse.

Vestfold fylkeskommune har betegnet eiendommen som en høy lokal og regional verneverdi og påpekt at eiendommen ennå ikke er vurdert etter nasjonale vernekriterier. Likevel valgte flertallet i Planutvalget i Larvik kommune sist tirsdag å tillate riving av den svært verdifulle historiske eiendommen.

Solhaug er et unikt sveitseranlegg organisert som et lukket firkanttun med port fra gaten og til hagen. Hovedbygningen har usedvanlig fine detaljer og bygningen er meget elegant komponert. Både interiør og eksteriør er usedvanlig helhetlig bevart og er av høy klasse. Anlegget kan fremvise mange dagligdagse detaljer og funksjoner som vitner om landlivet før 1900. Anlegget oppleves som en tidsreise til en svunnen epoke og er kanskje et av de mest interessante historiske anlegg i Larvik.

Det er uvisst når en riving vil iverksettes. For Larvik er vedtaket en kulturhistorisk katastrofe.

Når skal Larvik lære? Er det bare glass og betong som godt nok for “pengegutta” i Larvik? Nå er det på tide å stoppe vandalismen til denne gjengen!

Vist 2270 ganger. Følges av 17 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 68 kommentarer

Vil benytte muligheten til å ønske dem som vil bli medlem velkommen i gruppa:

Vi som vil bevare Solhaug

Har meldt meg inn i Facebookgruppa “Vi som…”. Flott med midlertidig vedtak. Men om vedtaket blir endelig hva vil så skje med villaen?

I ØP idag fredag 10. aug 2012…. Annonse…
Varsel om oppstart av fredningssak vedr GBNR 2011/4 Sophus Buggesvei 24 A B – SOLHAUG.
Vestfold Fylkeskommune varsler oppstart av ordinær fredningssak ….

Forslag etter paragraf 15 omfatter hovedbygning, sidebygninger, dukkestue med fast innventar, samt hage. Forslaget om fredning etter paragraf 19 omfatter alt øvrig areal tilhørende GBNR 2011/4. Dette for å sikre helheten i anlegget og ta vare på eiendommens virkning i landskapet.

Dette må vi vel se på som meget positivt og en god start for framtidig fredning….

Høres nesten for godt ut til å være sant, puh! Håper det blir fredet, malt og stelt med uten at noen av de gamle interiør- og eksteriørdetaljene blir ødelagt. Dette praktfulle huset kunne brukes til så mange interessante lokale og nasjonale formål ….

Dette var strålende nyheter! Bygningen må sies å være i svært dårlig forfatning flere steder, så på høy tid noe gjøres, før det er for sent! Jeg har aldri skjønt og kommer aldri til å skjønne hvorfor man må bruke så lang tid i slike saker, for det som dessverre noen ganger skjer, er at bygningsmassen er i så dårlig stand til slutt at riving er det eneste forsvarlige. Så dette var på høy tid, men veldig, veldig gledelig!!! :-)

Huff!
Kommunen har jo lite penger, men kanskje de som går inn for å bevare disse byggene vil starte en kronerulling for at eiendommen skal bevares?
Hvorfor i alle dager skal man ta vare på noen gamle råtne bygninger som vil bli et pengesluk i all fremtid?

Når en bygning blir fredet kommer det jo statlige tilskuddordninger til. Kjenner ikke detaljene i dette regelverket, men vet at ikke det er bare kommunen eller eierne som skal bekoste renovering og vedlikehold ….
En kronerulling er forøvrig en helt fin idé, hvis nødvendig.

Denne bygningen koster såvidt meg bekjent ikke en krone for kommunen, verken å vedlikeholde eller til lån. Tidligere eier av Solhaug har jeg hatt en del kontakt med, og hun må vel kunne sies å ha spart kommunen for penger. Før nåværende gjerde inntil veien kom på plass, var det en høy og flott hekk der. Kommunen betalte hun en sum, men den var langt lavere enn det hun egentlig hadde krav på! Så Solhaug har så definitivt ikke vært noen pengesluker for kommunen! Politikerne har der, som i så mange andre saker, snytt private grunneiere for penger.

Restaurering av slike bygg er flotte anledninger til å utdanne ungdom i gammelt håndverk og ny snekring – og det gis det også tilskudd til!
Her er det snakk om mye forskjellig, fra bygningsdetaljer til murreparasjon, utvendig og innvendig maling, innsetting av glassruter og også tilbakeføring av hageanlegg…
Det kan fylles opp med lærlinger i mange yrker… ;D

Vi hadde trengt noen ressurspersoner med Anne B-N’s kunnskaper og holdninger her. Det er alt for mange i kategorien “Huff” (se ovenfor :-)

Anne, jeg håper de rette personene leser akkurat ditt innlegg, over her.
Jeg har lest og hørt at den praksissen blir benyttet flere andre steder,og dermed gir unge fantastiske muligheter til å lære yrkessider de ellers aldri ville få muligheter til….

Faktisk er det unge som har blitt fagfolk på restaurering av gamle hus og lign.

Ja, det er et oppsving i interessen for slike fag nå – man burde benytte seg av slike muligheter, både for bygningene og de interesserte ungdommene… :D
Det er ikke alle som har lyst til å bli sittende ved dataen resten av livet, gudskjelov…

Sike bygninger som dette er perfekte til å holde kulturarrangementer fordi folk kan føle nærheten til forgagne tider – å la det bli en mulighet også for utdanning av unge er prikken over ien… ;D

Dersom flere hadde tenkt som Anne Berg-Nilssen kunne kanskje en del bygninger bli tatt vare på, men dessverre tenker alt for mange på at “noen” må sørge for å bevare og restaurere. Bare ikke dem selv….
“Noen” burde ta ansvaret for at ting ikke forfaller fordi det er så vakkert og fint før det råtner helt.

Ja da, Balder, jeg hadde hatt huset mitt et par år da jeg ble syk og uføretrygdet. Det var ikke noe jeg hadde forutsett. Selvsagt burde jeg ha kvittet meg med det med engang jeg var ute av arbeidslivet og lønnet arbeid, men jeg var så glad i huset at jeg håpet på et eller annet mirakel (som ikke skjedde). Men jeg begynner å bli gammel og mitt lille hus betyr ikke så veldig mye for Larvik. Det synes jeg derimot at Solhaug og mange andre historiske praktbygg som har vært i denne byen, gjør. De har noe å si for fremtidige generasjoner i byen Larvik.

Mirakler og undere har vel aldri skjedd selv om enkelte velger å kalle tilfeldigheter som skjer for nettopp det.
Jeg tror ikke at Solhaug er et bygg som har noe annet enn en nostalgisk verdi for enkelte. Jeg kjenner ikke til hvem som eier eiendommen, men det skal ganske mange penger til for å sette alt i stand…
Kan det tenkes at det kanskje kan ha noe for seg med en kronerulling for dem som ønsker å bruke tid, krefter og penger på å bevare dette?

Jeg har egentlig ingen mening om riving eller ikke, men alle dere som er mot riving. Hvem skal betale restaureringen? Kan noe myndighet pålegge en privatmann å restaurere? Hva som om vedkommende ikke har penger?

Du er inne på et meget ømtålig emne, Terje. Jeg har ikke svar, bare nye spørsmål.
Det vonde i dette tilfelle som i så mange andre tilsvarende saker, er at vi mister gamle skatter. Larvik blir liksom enda mer “historieløs” om rivingen blir iverksatt.
Vi merker til stadighet tristheten over at vi har mistet bygningskomplekser som Thirudgården og Badet, bare for å ta to eksempler.
Uten sammenligning forøvrig, hva om det kom et forslag om riving av Herregården? Den er vel egentlig ikke spesielt pen den???, samt at det koster “stort” å holde den ved like! (Tenk hvor mange boliger vi kunne fått sentralt i byen om man flyttet fengselet, rev helt sulamitten, med gamle, mugne skolebygninger osv.! – Tør noen leke med en slik tanke?)
Men tilbake til virkeligheten, … vi har nå i alle fall samlet en del bildemateriell fra Solhaug i denne tråden, så noen minner finnes noen år framover.

Synes det er bade flott og trist og se disse bildene, men vet ikke hva man skal gjøre. Det er let å rope bevar, bevar, men hvem skal altså betale. Herregården kan ikke sammenliknes, men Festviteten kan og her har kommunen tenkt å bruke 50 milliner skattekroner til å restaurere. Hvilken privatmann har disse pengene?

Som et apropos (fra nabobyen..) til de siste innleggene kan jeg opplyse at det rett etter krigen var et parti som stilte til valg i Stavern og som hadde programfestet å rive de gamle bygningene på Fredriksvern Verft. Plassen skulle brukes til industriutbygging. I stedet ble veien til Risøya ferdigstilt og Unitor etablerte seg der – heldigvis.
Dette er ikke særlig lenge siden og jeg er redd for at ettertiden ikke vil se med blide øyne på en riving av Villa Solhaug.

Sammenlikningen er jo lite relevant, men godt at det ble slik!

Hva er det som får Terje A m.fl. til å tro at en privatmann skal ha alle utgifter til restaurering hvis Solhaug blir fredet?
Noe av vitsen med å frede et bygg er vel nettopp at da tilkommer det statlig støtte til renovering og vedlikehold.

En annen ting, hvorfor snakke om 50 millioner i et tilfelle som stort sett kun mangler skraping og maling? Nå vet ikke jeg hvorvidt akkurat maling og normalt ytre vedlikehold dekkes i større grad av Riksantikvaren, eller om det anses som normalt at en huseier selv skal dekke slikt, Men annen restaurering som er pålagt utført ihht. antikvariske retningslinjer, berettiger tilskudd. Miljøverndep./Riksantikvaren , Norsk Kulturminnefond

─ Eigarar av freda bygningar gjer eit stort og viktig arbeid for å ta vare på kulturarven, og staten dekkjer ein stadig større del av istandsetjingsutgiftene. Tilskota skal bidra til å oppnå Stortingets mål om ordinært vedlikehaldsnivå i 2020. Vi oppmodar også fylkeskommunane til å gi tilskot til freda bygg på sine eigne budsjett, seier riksantikvar Jørn Holme. – See more at: http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=135031#sthash.JQevMHRA.dpuf

Takker for tanker og meninger om Solhaug. Håper det kommer fler.
Håper også dere har anledning til å ta en titt på andre flotte tråder i Larvik i nær fortid. Noen av dere har sikkert berikende informasjon og bilder å dele med oss andre, også i kanskje ikke så “håtte” temaer som vi snakker om her.

OBS! Siste nytt: Riksantikvaren vil utferdige forslag om permanent fredning av Solhaug, da departementet er forpliktet til å påse at spesielle eiendommer som representerer ulike arkitektoniske og kulturhistoriske perioder bevares for ettertiden, link

(Skulle bare vært en Riksantikvar i Thirudgårdens og Farris Bads tid, så hadde vi kanskje hatt disse praktbyggene som identifiserte Larviks historie ennå.)

Følger det penger med som dekker alt?

Ranveig Frøvik skriver:

…et tilfelle som stort sett kun mangler skraping og maling?

Da lurer jeg på om du i det hele tatt sett hvordan Solhaug ser ut? Det er nok atskillig mer enn skraping og maling som må til…
Synd om bygningen blir revet, det er jeg enig i, men spørsmålet blir hele tida hvem som skal betale til slutt. Larvik kommune blir det vel neppe!

Det må nok en privat stiftelse til, -en stiftelse med penger på bok. For i tillegg må nåværende eier løses ut.
Det er jo noe som heter eiendomsrett, og det må ikke glemmes.

Et filosofisk spørsmål er hvor krysningen mellom allmenne interesser og privat eiendomsrett går. Tror vi befinner oss et eller annet sted i skjæringspunktet i denne saken.

Jo, men privat eiendomsrett innebærer vel også et ansvar? Og det er lovverk å forholde seg til også for private eiendomsbesittere ….

(Jeg ser akkurat på det engelske programmet “Escape to the country”/Flukten til landsbygda på Vox. Mange av disse husene er flere hundre år gamle,og selges for flere millioner kroner. I Larvik ville selvsagt slikt vært jevnet med jorden for lenge siden, men England har en annen mentalitet. Massevis av disse husene er vernet, hvilket innebærer at eierne ikke kan skalte og valte som de vil, men må følge bestemmelser gitt av myndighetene, noe alle tar som en selvfølge.)

Terje Anthonsen skrev

Kan noe myndighet pålegge en privatmann å restaurere?

I dette tilfellet visste kjøper både at bygget var vernet og av antikvarisk verdi, allikevel valgte han å kjøpe Solhaug, til tross for det han visste. Jeg har lest de fleste relevante papirer i sakens anledning, og har deriblant lest at kjøper løper en risiko ved å kjøpe et bygg som trenger både modernisering og/eller kan bli fredet. Så i denne saken er det ikke noe synd på kjøper, som på forhånd visste hvilke konsekvenser det kunne ha å kjøpe et hus med verneverdig og av antikvarisk verdi.

At partiet Høyre, som du representerer Høyre (eller du har vel meldt deg ut?), så er det ikke overraskende at verneinteresse for gamle bygg ikke er av stor betydning. Jeg tilhører riktignok borgerlig side i norsk politikk, så jeg bør kanskje ikke klage når jeg nå ha fått det som jeg vil. Men i denne saken er jeg uenig med politikken dem i all hovedsak fører. Man vil aldri være enig med partiet sitt i alt, men retningen derimot!

Terje Anthonsen skrev:

Herregården kan ikke sammenliknes, men Festviteten kan og her har kommunen tenkt å bruke 50 milliner skattekroner til å restaurere. Hvilken privatmann har disse pengene?

At festiviteten skal pusses opp for så mange millioner er helt spinnvilt spør du meg. Det skal dog presiseres at jeg er glad for oppussingen av skallet, for det hadde ikke blitt bra med oppussing inne hvis skallet hadde råtnet. Så all honnør for riktig rekkefølge! Det bør være mulig å søke riksantikvaren for noen midler til oppussing innvendig. At kommunen per tids dato skal bruke flerfoldige millioner på oppussing inne, er jeg ikke for.

Oppussing av Solhaug vil ikke koste 50 millioner, så det er ingen relevant sammenligning. Solhaug kostet sommeren 2007 nøyaktig 4 millioner. Det skyldes jo i all hovedsak størrelsen på tomta og utleieleilighetene som fulgte med. Det bor den dag i dag folk i huset, men tror det skal tømmes for folk i nær framtid. Med tilsammen 4 leiligheter og leie ut, så er potensiale for leieinntekter store. Minst 20.000,- månedlig og 240.000 årlig. Så vi snakker om en anstendig sum penger. Man vil ved å pusse opp Solhaug kunne kreve ytterligere leie i måneden, så det man da eventuelt bruker på oppussing av Solhaug, vil man tjene inn i form av solide leieinntekter!

Janke Murer skrev:

Larvik kommune blir det vel neppe!

Larvik Kommune eier ikke Solhaug, og skal derfor heller ikke dekke utgifter ved en eventuell oppussing.

Ellers kan jeg opplyse om at Solhaug i all hovedsak er i solid stand, det viser ulike rapporter og skriv. Men noen steder er det råteskader og utbedring må til. Det må byttes ut noen plank, men i all hovedsak vil man ved å skrape og male veggene, særlig mot sør og vest, være i mål.

Jeg har malt dukkestua som er avbildet lenger oppe i tråden, og den hadde massevis med svertesopp, i likhet med Solhaug.

Annonse