I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

"Gjenkjennelig lokalhistorie" (anmeldelse av Svend E. Hansen)

Når «vanlige folk» skriver erindringer, blir det gjenkjennelig for de fleste, skriver ØPs Svend Einar Hansen i sin anmeldelse av boken “Munter oppvekst med freske fraspark”.

Kanskje er det hemmeligheten bak suksessen for bokserien «Mitt kjære Larvik». Nå kan vi glede oss over nok et bind.

«Munter oppvekst med freske fraspark» er tittelen på det sjette bindet i den lokalhistoriske serien. Den rommer barndoms- og oppveksthistorier fra redaktøren Dagfinn W. Ellefsen selv og 11 medforfattere. De forteller livlig om oppvekst både midt i byen, Nanset, Kvelde, Østre Halsen, Løve og Tjøllingvollen.

De 12 forfatterne har forskjellig bakgrunn og forskjellige erfaringer, men etterlater et klart felles inntrykk av en oppvekst preget av trygghet og vennskap, med vilkår og utfordringer helt forskjellig fra det som møter dagens barn og unge. Mimring, ja vel, men samtidig gir de verdifull lokalhistorisk informasjon både om skoleforhold, tidens leker og fritidssysler, «kriger» grendelag imellom, løkkefotball, ski og skøyter, om spennende hendelser i krig og fred som har etset seg inn i barnesinnene, og ikke minst om datidens sosiale kår. Det kunne være trangt og økonomisk vanskelig for mange – noen hadde knapt til «smør på brødet» – men felles skjebne ga også solidaritet og varme som sveiset små lokalsamfunn, bydeler og grendelag sammen på en måte som i noen grad er et savn i våre dager.

Bokredaktør Dagfinn W. Ellefsen har lyktes med å samle bidragsytere med tilstrekkelig spredning både i alder og bakgrunn. Vi får høre om skolehverdag med jenter og gutter atskilt, om entusiastisk «koksplukking» på Torstrand, om overveldende bilinteresse, om villagriser og høner, vi nikker gjenkjennende til folkekjære representanter for den stedlige politimakten, og får lese om den viltre jentungen Anette Bøes minner om blant annet sine første fraspark i barndommens skiløyper, for å nevne et lite knippe temaer fra boken.

Forfatterne som har gitt sine bidrag er, foruten Dagfinn W. Ellefsen, Aage Sletsjøe, Jan Einar Bredal, Bjørn-Tore Sandbrekkene, Anette Bøe, Jan Eilert Gabrielsen, Torstein Skaara, Idar Ekenes Gjertsen, Åsta Herland, Inger-Helene Hansen, Arild Lund og Steffen Johanssen. Sammen har de gitt et varmt minnesbilde som blir stående som viktig lokal hverdagshistorie. Og med den stadig økende interessen for lokalhistorie som man har kunnet registrere de senere årene, burde boken i denne julegavetid ha potensial til å nå ut til riktig mange lesere.

Svend E. Hansen

Vist 373 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Takk for at vi fikk inn bokomtalen i Linf! Jeg skreiv:

-—Opprinnelig melding——-
Fra: ulfal [mailto:ulfal@———.no]
Sendt: 18. november 2010 10:06
Til: Hansen Svend Einar
Emne: Bokmelding i Ø-P
-
Hei!
Jeg antar at du kjenner til nettsida “Larvik i nær fortid” som vi har i
samarbeid med Ø-P og Bjørn-Tore Sandbrekkene. Kunne du tenke deg å sette
inn denne bokmeldinga i Linf?
-
hilsen Ulf -- --
-
Helt i orden for meg, men det bør vel i så fall gå fram at det er en artikkel fra ØP. Legger du den ut, eller skal jeg be Bjørn-Tore ordne det?
-
Med hilsen
Svend H.

Ja, dette må jo være fint å få inn på “Larvik i nær fortid”, for det er jo fra distriktene omkring også, og ikke bare fra byen Larvik. " Larvik i nær fortid" er jo mest historier og kommentarer fra selve byen, men det er vel fordi vi som bor rundt omkring fremdeles føler at vi tilhører "de gamle kommunene. Vi har liksom ikke blitt Larvikinger.

Vi har heldigvis innlegg fra folk fra Stavern og de tidligere landkommunene rundt gamle Larvik by. Det er mye stoff fra den gamle byen, men det skyldes nok at undertegnede, Janke og Otto vokste opp i hovedbyen. Et sted måtte vi begynne, og da greip vi til det som lå nærmest i oppveksten. Så har vi Ole og Jan Einar fra Nanset, så den delen av gamle Hedrum er svært godt dekt. Vi prøver stadig å få med flere fra alle kanter av nåværende Larvik kommune, men har ikke lykkes helt. Både Lågendalen og Brunlanes har egne nettsider, men det er ikke “konkurrenter” til Linf. Vi ønsker alle velkomne til Linf.

og dere….
Vi må jo ikke glemme alle de flotte sidene med stoff fra og omkring Østre Halsen.
Også her finnes det spennende historie, ny og gammel…
og flere innspill ønskes her som overalt ellers =;)

Ulf og Jan Einar. Misforstå meg rett. Jeg mente ikke at vi som bor i distriktene ikke følte oss velkommen i Linf. Jeg mente at årsaken til at det var så få utenom selve Larvik, var at vi kanskje ikke helt klarer å føle oss som Larvikinger. Jeg er fullstendig klar over at folk fra hele Larvik kommune er velkommen, og det hadde vært moro med litt mer fra gamle tider fra distriktene også.

Ja, dette “misforsto” vi deg helt rett, Gerd. Infoen fra oss var vel ment på de som kanskje ennå ikke er inneforstått med alt det morsomme som ligger i LINF.
På den andre siden oppfordres det umiddelbart til alle som føler at de har historier og fortellinger å dele med oss, å sette seg ned ved tastaturet. Vi velkommer det aller, aller meste her i LINF.
Vær så go`, sidene er deres !

Annonse