I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Larviks 275 års jubileum i 1946

Vet ikke om det er skrevet noe om dette i forumet, men har i alle fall lyst til å ta med et bilde fra jubileumsfeiringen på Torget. Se hvor flott Thirudgården er pyntet!

Foto: Ludwigsen

Vist 1068 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Jeg husker denne dagen godt – var 13 den gang. Hadde “orkesterplass” på plankegjerdet tvers overfor Larvik Sparebank da Kongen med følge kom gående ned Nansetgata(stakk meg fram da som nå)!

Lars Gunnar Røed er et hakk eldre enn de fleste av de som skriver i Linf. Det er flott at du på denne måten deler med oss dine sjølopplevde minner fra tidlig etterkrigstid, slik som også Eva Horn har gjort. Kongen den gangen var Kong Haakon den sjuende. Skikkelsen i admiralsuniform er vel kjent. Som du skriver er det synd Thirudgården blei rivi. Den hadde som bildet viser, en balkong som minner mye om den på slottet i Oslo.

Har et minne til fra denne dagen, Ut over kvelden hadde jeg raka opp for penger og manglet 10 øre til en is(hadde “lagt av” til bussbilletten hjem til Helgeroa). For første og eneste gang i mitt liv begav jeg meg ut på tiggerstien og spurte en mann om han hadde 10 øre til meg. Han syntes visst synd på meg, og gav meg ei heil krone!

Har zooma inn en sektor av bildet fra Thirudbalkongen – håper overføringen blir bra!

Et herlig nærbildet av en ekte kongebalkong, Lars Gunnar.
Hva har vi å tilby en konge eller dronning i dag, i byens sentrum ??
Et partytelt ?

Så sant, så sant…….det er jo til å fortviles av når vi ser hvilke verdier vi har mistet!

Har funnet et bilde til(foto: Ludwigsen) der Kongen med følge ankommer Torget. Forsøkt med et utsnitt også her. Originalbildet er ikke helt skarpt, derfor litt dårlig kvalitet på bildene. En av de som sitter på gjerdet til høyre er undertegnede!

Jeg mener å huske at jeg også har sett et bilde fra dette byjubileet, der Kong Haakon skriver navnet sitt på fjellveggen i Herregårdsbakken. Det ville ha vært fint om noen hadde det og la det inn her!

Jeg lurer litt på hvem vi har i Kongens følge? Det er vel naturlig å anta at Fylkesmann og ordfører er i front. Likeledes er vel sikkert byens politimester og sjef i Leiren i Staven med.
To av de i Kongens følge har avlagt examen artium – se luene som nå vel nesten er helt ute av bruk! Det er tre mann med flosshatt, en mann er barhodet. Man har ikke blitt enig om en skal bruke hansker eller være barhendt – Kongen har sine hansker på – nemlig.
Det er så vidt jeg kan se ingen kvinner med i prosesjonen. Det hadde nok vært anderledes i dag!
Spørsmålet blir da hvem var Fylkesmann i Vestfold, Ordfører i Larvik, Politimester i Larvik og sjef i Leiren i 1946. Det burde vi vel greie?

Ordfører i Larvik var Charles Andersen(Ap) (1946-53)

Fylkesmann i Vestfold i perioden 1938 – 1949 var Johannes Gerckens Bassøe. Vi greier vel ikke å få bekreftet at han var i Larvik ifm Kongens besøk, men at ikke fylkesmannen var tilstede i en slik sammenheng er vel nesten utenkelig!

Da er det vel også slik at iht protokoll så skal vedkommende med høyest rang etter kongen gå til høyre for han. Jeg mener også å kjenne igjen fylkesmann Gerckens Bassø fra fotografiet i Wikipedia, nettopp på Kongens høyre side!

Når det gjelder den militære deltagelsen i Kongens prosesjon antar jeg at det er oblt Anders Erichsen som vi ser i bakgrunnen til høyre. Han var den første sjef ved Fredriksvern Verft etter krigen. Han møtte til tjeneste i Stavern 10 juli 1946 og Kong Haakons besøk fant jo sted i september dette året.

Regimentsjefen som oblt Erichsen var underlagt, var oberst F. Nagell. Han hadde standkvarter og stab i Oslo og var derfor mer sporadisk innom Stavern. Jeg tror derfor at oberst Nagell ikke var tilstede i septemberdagene i 1946. Han ville nok da ha sørget for å få en noe mere framtredende plass i prosesjonen, enn den som er blitt oberstløytnanten til del.

Jahn Schipsted i Fredriksvern Verfts Venner har vært så vennlig å skaffe til veie informasjonen over – vurderingen om hvem som er hvor i prosesjonen, får jeg imidlertid ta på egen kappe!

I et forsøk på å avsløre politiets deltagelse under Kong Haakons besøk i Larvik har jeg i dag kontaktet Larvik Politistasjon Jeg fikk raskt svar og det viser seg at det også her var sjefsskifte i 1946. Vi sitter derfor med to muligheter når det gjelder politimestere nemlig Erling Thorleif Heggelund som var politimester fra 1945 – 46, og Hjalmar Neiden som var her fra 1946 til 51. Dato for sjefsskifte er i dag nemlig ikke kjent. Jeg har derfor fått anledning til å besøke politistasjonen for å kikke på de bildene som de har. Det må ha vært turbulente dager både hos politiet og ved den militære garnison i 1946, der begge skifter sjef. Kikker en nøye på bildet ser en også en politimann nr 2 – jeg antar at det er en som skal ta vare på sikkerheten rundt Kongen!

Sender en takk til Politistasjonssjefen ved Larvik politistasjon for rask tilbakemelding!
(Litt trist at de ikke kaller seg politikammer lenger, men det får vi ta en annen gang)

KONGEN KOMMER
Kl.1/21 (1230) kom Kongens bil fulgt av en politibil. Kongen var ledsaget av sin adjutant, rittmester Ording. Han ble mottatt av byens ordfører, dens rådmann og politimester, fylkesmannen, sorenskriveren og mottagelskomiteen.
Og så gikk Kongen med følge ned Nansetgaten mens jublende hurrarop fra skolebarna øket i stigende crescendo ettersom han nærmet seg Torvet, som var ryddet for det store folketoget, mens tusener på tusener av mennesker flankerte fortauene og de tilstøtende gater. Smilende og vennlig hilste Kongen til alle kanter.
Ved inngangen til Thiruds gård paraderte også en avdeling soldater, mens Ungdomsmusikkens festlige musikk gav gjenlyd i husveggene.
Da Kongen viste seg på balkongen ble han møtt av en jubel som det vel aldri har vært hørt maken til i Larvik. (fra Nybrott 30/9-1946)

Tannlæge Thiruds store gård på Torvet, fra hvis balkong talene skulle holdes og majesteten motta folkets hyllest, var enkelt og smakfult pyntet.
Rommene innenfor balkongen hadde tannlæge Thirud latt montere slik at de presenterte seg som vakre og stilige salonger….. (ØP 30/9-1946)

Ordfører Charles Anderssen hilste kongen velkommen i sin tale og uttrykte for hele befolkningen glede over at kongen ved sitt nærvær hadde kastet glans over festen……

Politimester Nejden fortalte dagen etter at hele den store festen hadde gått meget pent og pyntelig for seg. Han var meget fornøyd med folkemassens (mellom 15 og 20000 mennesker) rolige og disiplinære opptreden. Ingenting i arrangemenetet hadde klikket, mente han. – Selv ikke folkefesten på Storgaten utover kvelden hadde skapt problemer. Også her hadde tusenvis av mennesker vært samlet ! (Nybrott tilføyer at publikum dertil hadde vært meget fornøyd med politiet!)

Takk skal du ha Jan Einar, jeg regnet nesten med at du hadde dette klart. Vi bør vel prøve å framskaffe bilder av ordfører, sorenskriver og politimester. Litt artig at du hadde informasjon om at det var politimester Nejden (Neiden) som var på plass. Det var de nemlig ikke sikker på ved politistasjonen her i Larvik!

Jeg føler for å vende tilbake til Kongens adjutant, rittmester Ording og hans deltagelse i denne prosesjonen. Hvis en ser på fotografiet er det en person som faller litt utenfor når det gjelder antrekk og det er den barhodede mannen like bak Kong Haakon. Han har ikke verken studenterlue eller flosshatt, men kan pga sin plassering like bak Kongen være hans adjutant. Normalt er det vel slik i dag at hvis Kongen er i uniform så vil også adjutanten ha det. Hvordan dette var i 1946 vet jeg faktisk ikke. Vi er imidlertid så heldig at vi har kjentmann vedrørende kavallerioffiserenes liv og virke i vår mitte. Jeg håper han eller noen av hans tidligere kollegaer kan avklare om det er rittmester Ording vi ser på bildet – eller hva tror du Ole?

Otto har stor sans for rittmestere!!

Må nok innrømme at jeg har det ja – lurer på om det er en senpåvirkning av vår kjære rittmester Rønning ved Larvik Høyere Almenskole jeg gitt?
Det har vel kanskje kommet til noen nye medlemmer som ikke fikk være med i den diskusjonen så jeg legger inn en link!

Om ettermiddagen ga Larvik kommune en lunsj for kongen og en del innbudte fra byen og omlandet i Herregårdens gamle saler. Ordfører Charles Andersen ønsket velkommen til bords, og minte kongen på at de tidligere besøk i Herregården, som alle hadde satt varige spor etter seg i innskrifter i fjellveggene. Nå ville byen be Hans Majestet om tillatelse til å gjenoppta den eldgamle tradisjonen og få risse inn i fjellet minneord om Haakon den syvendes besøk i byen og Herregården – noe kongen etterpå ga lov til.

Som kjent står følgende inngravert i fjellveggen:

Haakon R.
gjestet Larvik på byens 275 årsdag
den 29. september 1946
og ble hyllet av takknemlige borgere
fordi
HAN VERGET NORGES FRIHET, LYKKE, ÆRE,
VAR STOR I MOTGANG, STERK I NØD,
RANK I STRID OG TRO I FRED
ETT MED SITT FOLK.

Teksten er skrevet av A. St Langeland og innskripsjonen er tegnet av Alf Schau.

Under lunjen satt dr. H. T. Hansteen til venstre for kongen. Hansteen var Museumsforeningens formann og den drivende kraft i gjenreisingen av Herregården. Han var dagens egentlige vert.

( Kilde: Byen vår. Minner fra Larviks 275 årsjubileum. A. St. Langeland. Joh. Preutz bokhandels Forlag, 1946. ) Kan lånes på biblioteket.

Flott innspill, Lars Gunnar. Jeg skal selvfølgelig bidra så godt jeg kan vedrørende rittmester Ording, men lurer på om du har en god kopi av bildet som viser Kongens følge i Nansetgata? Send det evt til ole@bankdialog.no

En “skarve” rittmester har jo bare 3 stjerner rett på jakkeslaget, og de synes ikke så godt på avstand, mens jeg mener å kunne se noe “mer” på offiserens jakkeslag. Hvis det er noe “mer”, så kan det jo bety at det er en general. Det er dette jeg vi se nærmere på. I så fall er det jo rart at han ikke er listet i listen som Jan Einar har hentet fra avisene.
Jeg er enig i at offiserens plassering i følget er rett hvis det var adjutanten. Det får jeg garantert svar på når jeg kontakter mine gamle kollegaer, for den ene har vært overadjutant hos Kongen og en annen adjutant for Kronprisen.

En liten tur tilbake til Torvet denne spesielle dagen. Fant dette bildet i heftet til Tor Buaas, “Gamle postkort fra Larvik og omegn”, så jeg tillater meg å legge det ut for å vise folkemengden på Torvet ved kongebesøket. Klikk på bildet,så får du se resten av Torvet og et klarere bilde.

Årsaken til at 275 årsjubileet ble en stor folkefest var nok en gledesreaksjon på at Norge atter var fritt etter 5 års okkupasjon.

Om kvelden var det fest med fyrverkeri på havna, dans på asfalten, kabaret, salg av pølser og ertesuppe. Larvik hadde aldri opplevd maken til fest!

Takk til Otto som ba meg sjekke ut mer om rittmester Ording, som var Kongens adjutant da han besøkte Larvik i 1946.
Mine eldre kollegaer i Kavaleriet er for unge til å ha opplevd rittmester Ording, da Ording etter krigen tjenstegjorde i Hærens Transportkorps. Men mine eldre kollegaer har likevel gjort en fantastisk jobb og har gitrt meg mye og spennende informasjon, som jeg her kan dele med dere.

Oberstløytnant Ulmar Wollan: ”I boka Opland Dragonregiment 1750-1950 er det et bilde fra DR 2’s rekruttskole på Gardermoen i 1937. Rittmester Ording er med på dette bildet. Han er slank og har et smalt, skarpskåret ansikt og ikke så høy som Kong Haakon. Sammenligningen med bildet fra Larvik kan være vanskelig, men det kan være han.”

Brigader Tore Eriksen, tidligere overadjutant hos Kong Harald: ”Jeg kjente ikke Ording, men han var en kjent person i Kavaleriet og en meget dyktig rytter. Hans plassering som adjutant er ok, for adjutanten skal ikke være for fremtredende.
Jeg har et bilde av og tekst om Ording fra Rytterkalenderen (utgis av De norske offiserers rideklubb). Om det er av interesse, kan du stikke innom.”
Tore bor bare 20 minutter fra meg, så jeg skal stikke innom han og få en kopi av bildet.

General Sverre Økland kjente heller ikke Ording, men han ga meg 2 personer som hadde kjent han.
Sverre har selv snakket med Arne Leif Haugen på Ottestad. Haugen mente han burde kjenne igjen Ording på et bilde fra 1946. Han har ikke E-mail, så jeg skal sende Haugen en kopi av bildet.
Dessuten ga Sverre meg et navn fra Larvik, eller rettere sagt på Agnes! Er det noen som kjenner/bor i nærheten av Sigmund Loeng, med adresse Agnesåsen 9, og som kan stikke bortom Loeng og vise han bildet? Tar du kontakt med Loeng, så gi meg beskjed. Hvis ingen tar kontakt med Loeng vil jeg ringe han og sende han en kopi av bildet.

Tore sa at Ording var en kjent offiser, og han ga meg såpass med personalia at jeg fant mye og spennende informasjon på Wikipedia.

Bjart Ording
- Født 19. mai 1898, Nes på Romerike
– Døde 12. oktober 1975, Nes på Romerike
- Vant sølvmedalje i feltritt lagkonkurranse under de olympiske leker 1928 i Amsterdam
- Deltok i sprangridning under de olympiske leker 1952 i Helsingfors (54 år gammel!)
- Startet i 1932, sammen med sin kone, Oslo Ridehus på Skøyen
- Som offiser var blant annet Ording adjutant for Kong Haakon, og var i tjeneste på Slottet morgenen 9. april 1940. Han fulgte Kongen til Østbanen før han selv meldte seg for mobilisering
- Ording deltok i kampene i Hedmark april 1940, og dro etter kapitulasjonen til Storbritannia
- Han tjenestegjorde der som adjutant for Kongen og som kavalerioffiser ved den norske brigaden i Dumfries, Skottland
- Etter krigen tjenestegjorde han blant annet ved Hærens hesteskole på Starum med oberstløytnants grad
- Han var en varm forkjemper for at kløvkompaniene skulle bestå i Hæren
- I 1959 ga Ording ut boka ”Hesten uten rytter”, som er en manual i hvordan man på beste måte skal trene hest og rytter for strid og fred

Stor takk til deg Ole for iherdig research vedrørende oblt Ording. Det må være fint å tilhøre en gren av forsvaret med så mange dyktige befalingsmenn.

Takk for det, Otto. Det er mange dyktige og ikke minst positive/interesserte offiserer i Kavaleriet, så det er bare artig å sende inn spørsmål til dem. Min erfaring er dog at kvaliteten på norske befalingsmenn generelt sett er meget høy, i alle våpengrener.

En liten, men ikke uvesentlig korreksjon. General Økland hadde faktisk truffet rittmester Ording, men det gikk litt for fort for meg på morgenen. Sverre Økland sier: “Jeg har selv en gang møtt Ording og mener han er mannen til høyre på bilde. Dette må imidlertid verifiseres av andre.”

Økland er født i 1941, og begynte vel i Forsvaret helt i begynnelsen av 60-tallet.

Dette blir en skikkelig avsporing, men i et forsøk på å finne et bilde av Bjart Ording på nett, fant jeg at hans datter giftet seg med en av mine store helter i oppveksten – nemlig jagerflygeren Marius Eriksen.
Han var forøvrig bror av den kanskje mere kjente alpinisten Stein Eriksen – og så tilbake til 1946!

På Origosiden (Gamle dager i Oppland) jeg linker til over legges det ut mange utrolige gode bilder som fortjener større oppmerksomhet – Ta en tur innom!

Da har jeg endelig fått tak i et bilde av Bjart Ording, hentet fra hans nekrolog i Rytterkalenderen, en publikasjon utgitt av “De norske offiseres rideklubb”.

Ording ble oberstløytnant i 1954, så bildet er mao tatt minst 8 år etter byjubileet i 46. Jeg mener offiseren på bildet fra byjubileet er Bjart Orderud.

Det står i nekrologen at Orderud ble rittmester i 1936 og major i 1942. Hvis det er rett, så lurer jeg selvfølgelig på hvorfor ham ble kalt “rittmester Orderud” i 1946? Vi kavalerister er jo litt spesielle, noen sier kanskje rare/sære, så kanskje den gamle hesteoffiseren fortsatt ville tituleres “rittmester” selv om han var major! Slettes ikke umulig!

Enig med deg Ole, hadde bildet fra Nansetgata i Photoshop og synes også at mannen i uniform kan være Bjart Ording.

Festen er aldri over før ny dag dukker opp i det fjerne, sier mange.
Så også var det da byen vår feiret sitt 275 års jubileum.
Man skulle kanskje anta at folk hadde “smell og bang” langt oppe i halsen etter mange år med krig. Ikke desto mindre vanket det et flott fyrverkeri i havneområdet ved mørkets frambrudd.
Byens eminente fotograf Ludwigsen, var igjen på plass for å bevare minnene for ettertiden.
Det var med stor overraskelse og med stor glede jeg fikk dette bildet i hånden i går.
Peter Wessel ligger opplyst til kai, fiskebodene likeså.
Det er lite folk på bryggene, så jeg antar at menneskemassene har samlet seg på Tollerodden, hvor utskytningen tydeligvis foregikk.
Håper dette er en fin tilvekst til Lars Gunnars åpningbildet på toppen av tråden.

Når jeg som innflytter blir helt på gråten av å se den vakre Thirudgården der det nå står en ufyselig svart steinkasse som ikke passer inn i miljøet overhodet, hvordan må det ikke da føles for de “innfødte” med skjønnhetssans og historisk interesse? Den morsomme kiosken med det runde taket var også fin. Og Kongebesøk og stor festivitas. Skal si det var stil over byen! Når (og hvorfor) var det “vandalismen” tok over, på 60-tallet?

Selv om man var heldig å finne seg en god plass midt på Torvet når kongen skulle tale, så var det slett ikke fullt så greit å få fokusert kamera og linse i folkehavet. Minne fra dagen klarte fotografen å skaffe, til felles glede for oss andre.

Bilde utlånt av Eva Larsen.

Turen hjem ble som festdager ellers, man føler seg kanskje litt tom (og sulten?) – Her er folkemengden på vei ned Prinsensgate, som det het den gang.
Fotoutlån Eva Larsen.

Dette fotografiet må være tatt tidlig under innmarsjen på Torvet. Vi ser at fortsatt er det meget god plass til folk som vil hylle den folkekjære kongen.

Larvik Torv 28.9-1946. Foto Thor Gilding, utlån Lorry Gilding. Fra Jan Einar Bredal fotosamling.

På sin veg nedover mot Torvet denne jubileums dagen, stoppet Kong Haakon utenfor Østlands-Posten, den gang avisen holdt til på hjørnet mellom Nansetgata og Jegersborggate. Her hilste kongen bl.a. på rektor Hvistendahl. Mannen med ryggen til, skal være Joseph Clemens (Han er tidligere så vidt omtalt i tråden om forretninger i Prinsegata, hvor han hadde sin assurandørvirksomhet i nr 20.)
I bakgrunnen er herreekviperingen til A. Thoresen & Sønner, som lå i bygget til Rutebilsentralen (Nansetgaten 9).

Utklippet er hentet fra Østlands-Postens jubileumsavis (1945 – 1981) fra 17. okt 1981.

Annonse