I registeret finner du stikkord til alle emner i Sonen. KLIKK HER og se alle de spennende emnene vi har i denne sonen

Glimt og historier fra Torstrand - Del nr. 3

Du finner Glimt og historier fra Torstrand – Del nr. 2 på denne sida

Vist 7703 ganger. Følges av 24 personer.

Kommentarer

Viser kommentar 451 til 480 — vis alle 504 kommentarer

Navnet Abel er nevnt ofte av Per Hroar. Jeg kjente ikke til Abel på Torstrand, men i en leilighet med inngang på baksida av postkontoret på Storgata sto det navneskilt med Abel.

Det er tydelig at vi i vår oppveksttid fikk oppleve at lastebiler tok helt over som transportmiddel og avløste hestetransportene. Det skjedde nok i løpet av 50-tallet. Travhestene regner jeg ikke med, for de hørte til ei annen gruppe enn arbeidshestene. Er det noen som kunne tenke seg å skrive om bruken av hest i 50-tallets Larvik med utgangspunkt i det som står i “Linf”? Per Hroar er uten videre kvalifisert!

På letiing etter stoff om slekta til Kari S i Aftenposten, kom jeg over en artikkel om EM på skøyter 1977. Karis pappa, Karl Johan Andersen, var da aktiv i dugnadsgjengen på Fram og står fremst på dette bildet.

Legger også ut det andre, lokale bildet fra avisa, sikkert også godt kjente for dere sandlopper.

Hei alle “sandlopper”, Er nyinnflyttet til Larvik, og bor nå i Tordenskjoldsgate 12. Huset ble opprinnelig bygd i 1877. Er det noen som kan gi meg litt info om eiendommen? På forhånd takk.

Velommen innom Ronny B, jeg er ganske sikker på at noen av ekspertene på området dukker opp etterhvert. Det er ellers skrevet ganske mye om butikker og folk i Tordenskjoldsgate – jeg gjorde et lite søk her på Linf/Origo og resultatet finner du her!

Hei Ronny! Velkommen til Torstrand! Du har påkalt sandloppenes oppmerksomhet med spørsmål om ditt nyervervede hus.Dessverre har ingen svar på spørsmålet. Som gammel sandloppe synes jeg det er leit. Jeg flyttet fra Torstrand for snart 65 år siden, men min interesse for bydelens historie er stor fremdeles.(Antakelig vesentlig større nå enn den var som 2 åring!!) Jeg har vært innom folketellingen 1910 for å lete opp Tordenskjolds gate 12. Den gangen var huset ubebodd. Folketellingen opplyser at det var et våningshus og et vedskjul på eiendommen. Ellers kan du finne mye om eiendommen på digitalarkivet.no. Slå opp i skanna tinglyste dokumenter. Slå opp på Vestfold, Torstrand og let deg fram til Tordenskjoldsgate 12. Lykke til.

Fikk lyst å dele en link. Det er Torstrand Vel sine nettsider. Føl dere som hjemme der også:)

Takk for linken til Torstrand Vel! Hyggelig å se at Vellet er i full aktivitet. Mange flotte bilder av nyere dato, men jeg savnet bilder av eldre dato. Det må da finnes Sandlopper med gamle fotoalbum eller bilder i skuffer og esker som kan sende inn noe til Vellet?

Før 1885, må det ha vært, synes gatene “på kartet” ha blitt benevnt noe anderledes.

1st Tværgade fikk navnet Cort Adlers Gade
2den Tværgade ble Huitfeldts Gade
3die Tvergade ble Ryes Gade
4de Tværgade ble Schleppegrells Gade
5te Tværgade ble Helgesens Gade
6te Tværgade ble Kjeld Stubs Gade.

Flere gater på Torstrand fikk sine navn på den tiden, uten at de tidligere hadde andre navn. Det meste lever den dag i dag.

Ronny Bartnes snakket rett over her om sitt bosted i Tordenskjolds Gade,…

Den het faktisk Mellom Halse-Gade en gang før 1885 !

Skiringssals Gade var da øvre Halse-Gade
og
Bugges Gade var nedre Halse-Gade.

Hei folkens! Det er stille på LINF for tiden. Det er mange medlemmer, mange er antakelig innom for å se om det er noe nytt siden sist, men nå er det ca en uke siden siste innlegg! Dersom ingen skriver eller kommenterer så “visner” LINF! Noen må da ha noe å komme med!
Jeg har i det siste vært opptatt med kassefabrikkene på Torstrand og idag er det bilde® med litt tekst i ØP om Larvik Kassefabrik som lå i Dronningensgate 27B på Torstrand. For de av LINF-medlemmene som ikke leser ØP daglig legger jeg ut bildene også her
Jeg har fått låne to gamle bilder av Birger Strøm. De er begge fra Larvik Kassebabrik som ble etablert i Dronningensgt 27B ca 1914 av Gustav Strøm og Carl Halvorsen. Fabrikken ble reist på tomt fra den da nylig nedrevne reperbanen. Samtidig bygde Carl Halvorsen (“Hettygården”) på 27a bolighus med butikk og kafe. Fabrikken var i virksomhet til begynnelsen av 1930-åra. Det var vanskelige økonnnomiske tider og fabrikken gikk konkurs.

På bildet ser vi Gustav Strøm lengst til venstre. Nummer tre fra venstre er Jacob Strøm (sønn av Gustav). Jacob Strøm er søndagskolelæreren som har vært omtalt tidligere i tråden. Lengst til høyre står Carl Halvorsen. Dessverre kjenner jeg ikke navna på de andre. Dersom det er noen som kan hjelpe, blir jeg glad! Husa i bakgrunnen er Reipbanegat 2 og 4. Reipbanegata har Morten B. fortalt om tidligere i LINF.

Flott bilde Inger-Helene! Etter krigen lå det en kassefabrikk i Ryes gate også, i “Albert Christoffersen- kvartalet”, kjenner du noe til den?

Det store dumme spørsmålet i dag, Inger-Helene, blir selvfølgelig;…
Hva produserte de på kassefabrikken???.
Jo, selv jeg forstår at det trolig lå noe “kassegreier” i dette. Men var det f.eks. fiskekasser, vedkasser eller var det noe annet mer uspesifisert, som ble tillaget her? Med 10 mann i arbeid, var det nok ikke noe småtteri som kom ut fra lokalene !
Var fabrikken underleverandør av innpakningskasser til fabrikker i området som leverte andre produkter og som trengte spesialkasser ved videreforsendelser ?
Hvem var mottagerne av disse kassene?.

Vi vet veldig lite konkret om drift og kunder på kassefabrikken. Det er typisk at når interessen vekkes er kildene ofte døde. Min mor fortalte at Nils Thoresen sr. (Dronningensgt 25) kjørte ferdige kasser med hesten Blomsten til jernbanen, dampskipsbrygga og “på landet”. Videre har jeg hørt at fiskere og fiskeindustrien på sørvestlandet var en viktig kundegruppe og at manglende oppgjør for en stor leveranse dit var årsak til konkursen.
Trolig var kasser i bruk til frakt av de fleste litt tyngre ting som skulle fraktes på den tiden.

I mars 1912 medeles det at;
Dronningensgate 27 ( Reperbaneløkken ) er av A/S Tønsberg Reperbane ved Kontorfuldmægtig O. K. Dale solgt til et Interessentskap, representert ved Bygmester Carl Arnesen. Det er Kjøperens Hensigt at utstykke Løkken til Byggetomter.

(Legger til at denne herr Bygmester Carl Arnesen var en meget anerkjent byggmester i byen. Han var bosatt “i landlige omgivelser”, i et stort hus i Nansetgaten, tvers over gaten for Nanset Skole. Hans utsøkte tjenester kunne nåes på telefon 279 om noen skulle vært interessert. Som referanse kan jeg jo nevne at det tidligere vel omtalte bakeriet til O. A. Leinæs i Nansetgaten, står som et troverdig innslag i Arnesens “fyldige referansebok” !)

Dette var et hyggelig innslag, Jan Einar. Dronningensgate 27a og 27b er omtalt tidligere her av Ove og undertegnede. For å spe på litt opplysninger i Arnesens “fyldige referansebok”; Arnesen var byggmester for Dronnigensgate 27a og 27b. Antakelig var han byggmester for flere av husa i Reipbanegata. Reperbanen hadde lagt beslag på et stort område fra Mesterfjellet til Torstrand Torg og dette området hadde adresse Dronningensgate 27.

Tilbake til Carl Arnesen. I folketellinga for 1910 har jeg funnet: Carl Albert Arnesen, født 1873 i Vestby prestegjeld, bygmester (tømmermester) bosatt på adressen Rønnild (Hovland). Han hadde hustru og fem barn.
I huset bodde det 22 personer hvorav 2 var fraværende (sjømenn). De opgis å være i Amerika.

Inger-Helene. Jeg var en tur hos broder’n i går, da snakka han om Strømmensaga. Den skal ha ligget på hjørnet av Jernbanegt. og Dronningensgt. Det han mener var ei sag, må vel ha vært kassefabrikken til Strøm?
Vet du mer nøyaktig når den ble lagt ned?

Hei Dagfinn! Jeg (vi )skulle gjerne pratet litt med Thor. Kanskje husker han noe om “Strømmensaga”. Det er nok Larvik Kassefabrik han omtaler som Strømmensaga. Geografi og navnet Strøm stemmer ihvertfall med Kassefabrikken. Rakel (Oves mor) omtalte kassefabrikken også som saga.
Dessverre vet jeg ikke nøyaktig når virksomheten ble nedlagt. Første halvdel av 1930-åra engang tok det antakelig slutt. Hils Thor og si at både Ove og jeg kan tenke oss en liten samtale med ham.

Takk for svar Inger-Helene. Thor står fast på at dagligtalen var Strømmensaga, men at de av “avkapp” også laga kasser. Thor er født i 29 og husker at far en gang kjøpte ribbeavskjeringer der for en krone trullebårrlasset. Ribbene var 3,5 meter lange, for å få med mest mulig la han en kjempehaug av dem tvers over bårra, da han kom til porten med det godt bindte lasset viste det seg at den var snaue 3 meter bred. Han tok rennersfart og kom gjennom. Siden broder’n husker dette så er kanskje året for hendensen 33-34-35. Saga ble neppe nedlagt som følge av fars enorme trullebårrlass. Skal hilse til Thor og høre om han er i form til en visitt, han er sengeliggende.

Takk Dagfinn. Nå fikk jeg nytt å tilføye i mine skriverier om Larvik Kassefabrik! Det var nok andre forhold enn et trillebårlass med ribbeavskjæringer som gjorde at fabrikken gikk konkurs! Vi hørte stadig om de harde trevdeåra som unger!

Vi har ofte vært innom The Wood Working her på Torstrand. I årene fram til slutten av første verdenskrig ble det her foredlet en god del lauvtømmer. Der det var naturlig, ble tømmeret fraktet hit med hestetransport. Noe ankom med jernbanen, hvis det lot seg gjøre. Værre var det med det som skulle fløtes. Lauvtrærne måtte være så tørre som overhodet mulig. Derfor viste erfarningen at trærne måtte hugges i juli og august, for deretter å ligge ukvistet til lauvet tørket. Likevel var det en stor prosent som sank under fløting. Kvaliteten på fløtet lauvtømmer gikk også ned ved fløting.
Når endelig lastebilene hadde blitt så store at tømmertransport med slike ble en realitet, kunne lauvskogene utnyttes på en langt mer lønnsom måte, og lettere fraktes til mottagere i Larvik. Biltransporten ga verdier til områder hvor, skogsdrift nærmest hadde vært ulønnsomt.

Vorking, Strandgata 48 bodde mine besteforeldre ocg deres barn, Frank, Marit(g. Andresen) Einar och Thore Lauritzen. Min bestemor, Randi Lauritzen, bodde der fram tills at huset skulle rives. Min bestefar, Karl Emil, döde i tuberkolose 1953.

Working, Strandgata 48, var en samlingsplass for hele familien. Har mange gode minner fra den tiden. Synd bare at allt nu er borte.
Det förste bildet er tatt på 50 tallet og de to andre for 2 år siden

Takk for at du har lagt ut et så interessant bilde fra Working, Asbjørn L. og at du så klart viser dagens triste kontrast. Politikerne er ennå ikke ferdig med å radbrekke dette området, de bare roer seg litt før lokalvalget til høsten. Men tilbake til bildet fra Working. Jeg drar kjensel på Sverre Hagen med kone, samt Einar L. Kan du gi navnene på andre samt familieforbindelsene ville det være flott. På forhånd takk.

Bildet fra Working viser fölgende personer:
Johannes Hagen, Asbjörn Lauritzen, Henny Hagen, Ågot, Sverre Hagen, Einar og Frank Lauritzen, Kasper Guldbrandsen, Randi og Margit Hagen, Anne Berit Lauritzen, Hjördis Hagen, Marit Lauritzen (f. Frantzen), Thorild Andresen, Marit Andresen ( f. Lauritzen), Rolf Andresen)

Johannes Hagen var min oldefar som i sin tur var far till Sverre Hagen, Margit Hagen og Randi Lauritzen ( f. Hagen )- min bestemor. Henny Hagen (f. Gulbrandsen var min oldemor og gift med Johannes Hagen. Min pappa är Frank Lauritzen og min mamma Marit Lauritzen (f. Frantzen). Einar Lauritzen min onkel. Marit Andresen ( f. Lauritzen) min tante. Ågot og Kasper var sösken til Henny Hagen. Kasper bodde også i samme hus på Working og han fikk navnet Bööö av meg. Jeg var livredd for at han alltid skremde meg og sa Bööö i den rett så mörke entreen i huset. På bildet sitter lille jeg brevid oldefar Johannes Hagen.

Huset rivdes ca 1955/56?

Takk for flott bilde Asbjørn. Dette var mange kjente fjes. Bror til min bestefar på farssiden, Kristian Ellefsen bodde også i det huset, kan du huske han?

Jeg kan desverre ikke huske så mange navn fra den tiden. Skal besöke mine foreldre som nu bor i Horten om 14 dager så jag skall spörre dem lite mer om vem som bodde der og vad han husker.

Dette var artig A.L. Jeg har funnet en (fjern) slektning av min mann etterat du har gitt navnene på det fine bildet fra Strandgata 48! Randi, Margit og Sverre Hagen og min svigermor var tremenninger. Din bestemor Henny var datter av Martin Guldbrandsen og Hanna Justine Hetty. Hanna Justine hadde bl.a. en bror Jørgen Hetty. Jørgen Hetty fikk bl.a. sønnen Karl. Henny og Karl var fetter og kusine. Hennys barn og Karls barn ble tremeninger.
Det blir kanskje vanskelig å finne linjen her? Jeg sitter med mange opplysninger om Hettyfamilien. Er du interessert blir jeg glad om du tar kontakt.
Kjempeflott hus du har bilde av. Det må vel ha vært direktørbolig?

Jeg vet ikke riktig når huset byggdes og vad det var fra begynnelsen. Her et bilde av min pappa Frank Lauritzen på framsida av huset på Working. Bildet er tatt på 40 tallet.

Takk for fine bilder Asbjørn. Jeg tror at huset i Strandgata 48 har vært bygget som bestyrer/disponent/direktørbolig i sin tid. I 1910 bodde fabrikbestyrer Claes Axel Johansson født 1852 i Sverige med hustru og tre sønner her. De hadde tittel av formand, maskinstiller og instrumentmaker (instrumentmakeren bodde egentlig i Christiania, men var i Larvik midlertidig under folketellinga). Dessuten bodde en tjenestepike her.
leiligheten hadde 6 rom, kjøkken, bad og et rom for tjeneren.
Takk for PMen. Jeg skal svare på den i morgen.

Samtalen er stengt

Stengt av Janke M. (tirsdag 18. oktober 2011 kl 15).

Annonse