O. Borgen Møbelforretning, Larvik. Samlet av Jan Einar Bredal

Ettersom vi i disse dager har fått melding om at Origo, og dermed LINF, vil bli pensjonert, velger jeg å poste dette innlegget full av god, gammel Larvikshistrorie, selvom det kanskje burde vært “redigert” noe mer.

O. Borgen Møbelforretning.

Det var med stor spenning jeg begynte å grave i historien om møbelfirmaet O. Borgen A/S i Larvik og etter kort tid tok kontakt med en av dagens eiere, Ole Bjørn Borgen. Med sedvanlig velvillighet tok han meg med inn i firmaets nå vel 110 årige historie.
Det hele hadde startet med Ole Peter (Martinsen) Borgen, en nevenyttig og kreativ ung mann som ble født på gården Borgen i (Skibthveit) Skiptvedt i Smålenene i Østfold den 1. oktober 1858. Faren, Marthin Andersen, som var født i 1810, var selveiende gårdbruker og snekker. Moren het Sidsel Maria Larsdatter var født i 1817. Ole Peter hadde 5 søsken, hvorav den eldste broren også var ”snedker”. Derfor er det ikke underlig at han måtte dra ut fra gården for å finne arbeid.
Som ganske ung kom Ole Peter i møbelsnekkerlære i Fredrikstad og det gikk ikke lenge før han hadde kommet i gang med sitt eget verksted, som han drev ett par år.
Av en eller annen grunn søkte han i 1879 lykken i Larvik og ble tatt inn hos byens meget velrenommerte snekkermester Martin Arvesen Engelstad. Denne herren hadde i slutten av mars 1873 kjøpt Schultzesgade 1 av ”Enkemadame Marie Falch” og drev her utelukkende med møbelsnekkeri. Med seg hadde Engelstad i mange år 3 svenner, en sadelmaker og 2 lærergutter. Det var her, blant disse, Ole Peter Borgen virkelig fikk utviklet sine ferdigheter i faget.
Møbler var på den tiden ikke noe man vanligvis gikk i en forretning for å kjøpe og ta med seg hjem samme dagen. Varene ble levert på bestilling etter kundens nøyaktige ønsker og dermed ble både dyktig håndverk og kreativitet satt på daglige prøver i snekkerverkstedet. Borgen ble hos Engelstad i 20 år, og det var under de siste årene han sakte men sikkert skulle vise sine helt spesielle ferdigheter. Hvem som satte ham på tanken er usikkert, men en dag hadde han tegningene ferdige til Norges første ”ekte” sovesofa. Denne oppfinnelsen var så god og så praktisk, at ”Snedker O. Borgen af Larvik” i 1899 fikk tatt ut patent på den. Patentnummeret på denne ”Kombineret Salon- og Sovesofa” ble nummer 10091 og utskrevet den 10. april 1899 av Patentkommissionen i Christiania. Tidligere hadde vissnok bare Amerika og Tyrkia kunnet tilby noe lignende.

Patentbrevet fra 10. april 1899 for Kombinert salon- og sovesofa.

Tegningen fra det gamle patentbrevet

Selv i dag er denne sovestolen bevart!

Trolig forsto Borgen at om denne skulle kunne komme i produksjon, var småbyen Larvik for liten, med sitt begrensede marked. Derfor dro han til ”metropolen” Christiania, hvor han i 1899 grunnla eget firma, nemlig møbelsnekkerverkstedet O. Borgen Møbler. Først med lokaler i Teatergaten, deretter i Universitetsgaten. Starten var beskjeden, men snart hadde han 5 – 6 mann i arbeid og salget av sovesofaene ga god forretning tross dårlige tider og varene fant veien landet rundt. Men dette var ikke møbler for den vanlige borger, nei. Med en pris på rundt 500 kroner i ekte hud og mellom 2 og 300 i plysjutførelse, ble nok disse forbeholdt de fornemme.
Etter den store bybrannen 1902 og mens gjenoppbyggingen var i full gang, valgt han å komme til tilbake til Larvik og ville fortsette forretningsdriften her i byen. Riktignok forteller folketellingen av 1900, at han med sin familie bodde i første etasje i våningshuset i Øvre Stenstræde 3 på Jegersborg og at hans yrke var Snedkersvend. Derfor er det litt usikkert om han da allerede hadde flyttet tilbake med hele familien eller om han drev sin virksomhet i Oslo ”på pendlerplan”. I 1910 var han bosatt i Sverresgate 18 og sønnen Trygve, som da var 18 år, var allerede Snedkerlærling.
Ole Peter var gift med Anna Otilde, som var født den 19. november i 1865. i 1910 var de oppført med hele 9 barn.

I Larvik fikk han, trolig allerede ved tilbakekomsten, ett lite foretningslokale i Nansetgaten 14, med muligheter for et møbelsnekkerverksted i bakgården mot Haraldsgate 5. Fortsatt var det slik at møbler stort sett ble levert på bestilling og lite var ferdig for salg når kunder kom innom. Alle medarbeiderne, 5-6 stykker i tallet, arbeidet på verkstedet, og fra den lille ”ubetjente” forretningen mot gaten, var det tillaget en sindig alarmordning, slik at man kunne høre om en kunde kom på besøk.
Ole-Bjørn Borgen forteller at Petter Borgen, en fetter av hans far, Bjørn Borgen var blant de som hadde hatt arbeid på møbelverkstedet. Han var utdannet møbelsnekker, og hadde hatt sitt virke på verkstedet allerede mens oldefaren, Ole Peter Borgen drev firmaet. Så fortsatte han for hans farfar Trygve Borgen og de siste årene Petter levde, jobbet han for faren, Bjørn Borgen.

Møbleverkstedet til O. Borgen ser vi innenfor ringen. Haralds gate ser vi i forkant mens Nansetgaten stort sett er skjult bak husene bakenfor. Bilder er fra ca 1954.

En annen av arbeiderne her husket Ole-Bjørn også godt. Det var Fritjof Nilsen, en meget dyktig salmaker og håndverker. På den tiden var det helt vanlig at møbelfirmaene fikk inn brukte divaner til omstopping, ikke som i dag hvor ting kastes og nytt blir innkjøpt. Så sent som langt utpå 1950-tallet, var det ofte slik at enkelt kunder ba om at den gamle rammemadrassen eller divanen bare ble stoppet om på de stedene den var nedligget. Økonomien var nok ikke helt på plass på den tiden.

Et av verkstedets viktige verktøy var en stor limovn. I spisepausene ble gjerne arbeidsstokken samlet rundt denne vedfyrte ovnen. Der var det sikkert meget godt og varmt. Til venstre for limovnen sto et annet viktig verktøy, nemlig symaskinen. Den ble stort sett betjent av Fritjof Nilsen. På endeveggen var det hyller til politurflasker og div. andre remedier som kunne trenges til produksjonen. Til høyre for limovnen sto den kraftige høvelbenken.

Borgen Møbelverksted ca 1950-55. Samlet rundt limovnen sitter Fritjof Nilsen til venstre – Petter Borgen til høyre, mens kaffekjelen får seg en god oppvarming. Utlån Roy Sjølyst.

Borgen Møbelverksted ca 1950-55. Her ser vi Rolf Nilsen til venstre, mens Fritjof Nilsen er til høyre. Utlån Roy Sjølyst

Med årene minket egenproduksjonen og flere og flere møbler ble innkjøpt ferdig fra større produsenter. Foretningslokalet ble dermed utvidet og det nå velrenommerte firmaet kunne tilby sine kunder ett godt utvalg av tidsriktige møbler fra flere leverandører. Lokalitetene var det nok ikke så mye å skryte av, sett med dagens øyne. Her var det mange for så vidt små og intime ”stuerom” hvor møblene var blitt utstilt og det kunne bli ganske trangt om plassen. Med sine 2 etasjer, kunne det bli mange strevsomme og tunge løft, når for eksempel store stuestoler skulle bæres opp husets steile trapp.

I 1948 døde Ole Peter Borgen og driften fortsatte under sønnen Trygve Anker Borgens ledelse. Han igjen overlot roret til Bjørn Borgen i 1968. Selvproduksjonen var for lengst borte, men under deres tid økte omsetningen betydelig, det ferdige modellutvalget var i stadig ekspansjon, det samme måtte skje med lokalitetene.

Interiørbilde fra det som en gang het O. Borgen Eftf. A/S i Nansetgaten 14.

Nok et interiørbilde fra det som en gang het O. Borgen Eftf. A/S i Nansetgaten 14.

Da man innså at egenproduksjonen og det meste av reparasjonsarbeidet hadde forsvunnet, valgte Trygve Borgen å gi bort brorparten av det firmaet hadde av verktøy. Gjennom rektor Roald Nilstun, ble dette verktøyet formidlet til fengslet i Larvik. Der hadde de en snekkeravdeling for innsatte som dermed kunne benytte det avlagte verktøyet.

Opel Blitz fra 1948 utenfor O. Borgens Møbelforretning i Nansetgaten 14

Rundt denne tiden ble den første lastebilen innkjøpt, en Opel Blitz, trolig en 1948 modell. Utpå 50-tallet ble Blitzen byttet inn i en amerikansk Diamond og en stund senere en engelsk Commer. Utfrakting av møbler hadde inntil da stort sett skjedd med innleid vognmenn der hvor det var mulig. Men også jernbanen med alle sine små stoppesteder og melkeramper ble flittig benyttet. Noen møbelforsendelser hadde nærmest selvfølgelig, også fraktet i nærmiljøet med egen håndtralle.
Innkjøringen til snekker verkstedet fra Haralds gate hadde lenge foregått på hver side av huset hvor Josef Gulliksen, salmakerverkested, og Ida Lohne Reiersen hadde lokale. Men en gang på 60 tallet ble innkjøringen på høyre side stengt med gjerde. Det gjorde det straks vanskeligere for Borgens lastebiler. På grunn av den smale og svingete veien inn til bakgården på venstre side, så måtte møbelhandleren alltid kjøpe lastebiler som ikke hadde for lang snute.
I mangel av tilstrekkelig lagerplass, ble det i flere år leiet rom i det store ”Kjærmannhuset” i Olavs gate 7, ved krysset til Haralds gate. Her var ikke lokalet oppvarmet og i vintermånedene kunne det være bitende kaldt å dra hit med kunder. I flere år hadde Borgen også lager plass i gården til Karl Mørjerød, Olavs gate 6.

Med nytt firmanavn flyttet O. Borgen Møbler A/S inn i Nansetgaten 21 i 1976.

I 1976, etter 74 år som ”møbelhus” under ganske kronglete forhold i Nansetgaten 14, vis a vis den gamle Rutebilstasjonen, flyttet de litt lengre nord, nå på andre siden gaten, til nr 21. Firmaet hadde grodd ut av sine gamle lokaliteter. Det ble tilrettelagt slik at familier som bodde i dette ”nye” huset, fikk tilbud om nye bosteder i nærheten. Dermed ble nye store utstillingslokaler klare for kjøpevillige kunder.
I disse lokalene ble det Ole-Bjørn Borgen som overtok ”rattet” i 1984, etter hvert sammen med søsteren Kjersti. Nå kom så smått utstillingsarealene til å øke til 2300 kvm. I 2008 kom enda en betydelig utvidelse, da hadde naboeiendommen mot Bøkeskogen ble innkjøpt og nye lyse og kundevennlige 600 kvm ble tillagt den allerede blomstrende virksomheten.
I 2009, feiret altså O. Borgen A/S sine 110 år under dyktig ledelse av 4. generasjon Borgen. Generasjon 5 er allerede på god vei inn i virksomheten, for ”å ta vare på de neste tiårene”.

Kilder:
Ole Bjørn Borgen
Digitalarkivet
Gunn Huglen
Roy Sjølyst

Kommentarer


Dette var Jan Einar og LINF på sitt beste – godt dokumentert!

I innlegget over her, ble det nevnt at Borgen i flere år leide lagerlokaler i Kjærmannhuset. Dette huset hadde adressen Olavs gate 7 og sees som den store boligen til høyre på vedlagte bilde. (Hjørnebygningen t.v., er stedet Larviks Auto-Central A/S holdt til. Som et apropos til dette, nevner jeg at LAC faktisk kjøpte Kjærmannhuset i 1975 og til slutt solgte alle sine eiendommer i byen i 1981 for å flytte opp til Yttersøveien 1.)

Jeg formidlet også Ole Bjørn Borgens minner om leie av lagerplass hos Karl Mørjerød. Han besittet hjørnehuset Olavs gate / Haralds gate, med adressen Olavs gate 6. Også dette bygget kjøpte Larviks Auto-Central. Det skjedde i 1976.Bygningen ble revet og bilforhandleren benyttet en tid tomten til bilutstilling, som vi ser på bildet under her..

Over taket på lastebilen, ser vi faktisk også det gamle bygget hvor Borgen hadde sitt verksted.